CHO MỘT LƯỢNG HỖN HỢP X GỒM BA VÀ NA

     

+  nOH−=nH+  (H2O)=2nH2=0,04nOH−⏟0,04=nH+  (HCl)⏟0,02+2nCu(OH)2⏟?⇒nCu(OH)2=0,01  molnCu(OH)2=0,98  gam


Hòa tan tất cả hổn hợp Na cùng K vào nước dư, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần dùng để trung hòa X là


Phản ứng nhiệt độ nhôm hoàn toàn 3,48 gam oxit FexOy, thu được 2,52 gam Fe. Trọng lượng Al vẫn tham gia làm phản ứng là


Cho các este sau: vinyl axetat, metyl fomat, etyl acrylat, phenyl axetat. Có bao nhiêu este khi thủy phân thu được ancol?


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) mang đến AgNO3 dư vào hỗn hợp loãng đựng a mol FeSO4 với 2a mol HCl.

Bạn đang xem: Cho một lượng hỗn hợp x gồm ba và na

(b) đến dung dịch NaHCO3 công dụng với dung dịch CaCl2 đun nóng.

(c) cho 1 lượng nhỏ Ba vào dung dịch Na2CO3.

(d) mang đến 1,2x mol Zn vào dung dịch cất 2,5x mol FeCl3 (dư).

(e) Điện phân có màng ngăn dung dịch MgCl2 (điện cực trơ).

(g) mang đến từ từ bỏ H2SO4 vào dung dịch đựng Ba(HCO3)2 và NaHCO3.

Xem thêm: Ielts Speaking Test Part 2: Describe Your Favourite Season Of The Year

Sau lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số thử nghiệm vừa thoát khí vừa tạo thành kết tủa là


Trong từ nhiên, hóa học X tồn tại sống dạng đá vôi, đá hoa, đá phấn cùng là thành phần chính của vỏ cùng mai những loại ốc, sò, hến,... Công thức của X là


Khi có tác dụng thí nghiệm cùng với HNO3 đặc, rét thường sinh ra khí NO2. Để hạn chế tốt nhất khí NO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bởi bông tẩm dung dịch nào sau đây?


Hòa tan hoàn toàn Fe trong hỗn hợp H2SO4 loãng (dư) được hỗn hợp X1. Mang đến lượng dư hỗn hợp NaOH vào hỗn hợp X1 cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được kết tủa X2. Nung kết tủa trong không khí đến cân nặng không đổi thu được chất rắn X3. X3 là


Cho những phát biểu sau:

(a) Isoamyl axetat giữ mùi nặng chuối chín, dễ dàng tan trong nước được sử dụng làm chất tạo mùi thơm trong công nghiệp thực phẩm.

(b) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để cấp dưỡng tơ tự tạo và sản xuất thuốc súng ko khói.

(c) Khi nấu canh cua, hiện tượng lạ riêu cua nổi lên trên là do sự đông tụ protein.

(d) Tơ nilon bền so với nhiệt, axit, kiềm hơn tơ lapsan.

Xem thêm: 88 Kiểu Tóc Nam Nhuộm Tóc Màu Nâu Đỏ Nam Đẹp Hot Nhất 2022, Màu Tóc Nam Đẹp Nào Hot 2022 Nhất

(e) link peptit là link -CO-NH- giữa hai đơn vị chức năng α-amino axit.

Số phát biểu đúng là


Chất X có khá nhiều trong loài thực vật, có không ít nhất trong cây mía, củ cải mặt đường và hoa thốt nốt. Thủy phân chất X thu được chất Y bao gồm phản ứng tráng gương, bao gồm độ ngọt cao hơn đường mía. Tên gọi của X với Y theo thứ tự là


Hỗn hòa hợp hơi E chứa etilen, metan, axit axetic, metyl metacrylat, metylamin với hexametylenđiamin. Đốt cháy 0,2 mol E đề xuất vừa đủ a mol O2, thu được 0,48 mol H2O và 1,96 gam N2. Khía cạnh khác, 0,2 mol E tính năng vừa đầy đủ với 100 ml hỗn hợp Br2 0,7M. Quý giá a ngay gần nhất với mức giá trị nào sau đây?


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam