CHO MỘT MẪU HỢP KIM NA-BA

     
Câu hỏi: cho một mẫu hợp kim Na - Ba tác dụng với nước (dư), thu được hỗn hợp X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích hỗn hợp axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà hỗn hợp X là

A 150 ml.

B 75 ml.

C 60 ml.

D 30 ml


- khuyên bảo giải

Phương pháp giải:

Giải chi tiết:

*


Câu hỏi trên ở trong đề trắc nghiệm

những bài toán hỗn hợp kim loại kiềm, kiềm thổ công dụng với nước, dd chất điện li