CHO TAM GIÁC ABC VUÔNG TẠI A. BIẾT RẰNG

     

Giải tam giác vuông là đi tìm kiếm tất cả những yếu tố (góc cùng cạnh) chưa biết của tam giác đó.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc vuông tại a. biết rằng

+) Sử dụng những hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì:

(b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải đưa ra tiết:

 Quy ước: Tam giác ABC vuông tại A có a = BC ; b = AC; c = AB

(H.a)

*

+) Ta có: (widehatB + widehatC=90^circ Rightarrow widehatB=90^o -30^circ=60^circ)

+) Lại có 

(AB = AC. an C=10.tan 30^o=dfrac10sqrt 33 approx 5,77(cm))

(AC=BC. cos C Rightarrow 10=BC. cos 30^o Rightarrow BC=dfrac10cos 30^o=dfrac20sqrt 33 approx 11,55(cm)).


LG b

(c=10cm; widehatC=45^circ)

Phương pháp giải:

Giải tam giác vuông là đi kiếm tất cả các yếu tố (góc với cạnh) chưa chắc chắn của tam giác đó.

+) Sử dụng những hệ thức về cạnh với góc vào tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì:

(b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải bỏ ra tiết:

(H.b)

*

+) Xét tam giác (ABC) vuông tại (A) gồm (AB=10, widehatC=45^o) đề xuất (ABC) là tam giác vuông cân nặng tại A (Rightarrow widehatB=45^circ; AB=AC=10(cm))

+) Lại có: (AB=BC. sin C Rightarrow 10=BC. Sin 45^o)

(Rightarrow BC=dfrac10sin 45^o=10sqrt 2 approx 14,14(cm).)


LG c

(a=20cm; widehatB=35^circ)

Phương pháp giải:

Giải tam giác vuông là đi kiếm tất cả những yếu tố (góc với cạnh) chưa biết của tam giác đó.

Xem thêm: Người Xưa Có Câu Đàn Bà Chớ Kể Thúy Vân, Thúy Kiều Quan Niệm Về Câu Nói Này Thế Nào

+) Sử dụng các hệ thức về cạnh với góc trong tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông tại (A) thì:

 (b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải bỏ ra tiết:

 (H.c) 

*

+) Ta có: (widehatC+ widehatB=90^circ Rightarrow widehatC= 90^o - widehatB=90^o - 35^circ=55^circ.) 

+) Lại có: (AB=BCcdot cosB=20cdot cos35^circapprox 16,383 (cm))

(AC= BC cdot sinB=20cdot sin35^circapprox 11,472 (cm)).


LG d

(c=21cm; b=18cm)

Phương pháp giải:

Giải tam giác vuông là đi tìm kiếm tất cả những yếu tố (góc và cạnh) chưa chắc chắn của tam giác đó.

Xem thêm: Viết Dấu Bé Hơn Hoặc Bằng, Bé Hơn Hoặc Bằng, Cộng Trừ Excel

+) thực hiện định lý Pytago: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì (BC^2 = AC^2 + AB^2.)

+) Sử dụng những hệ thức về cạnh với góc vào tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông tại (A) thì:

 (b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải chi tiết:

(H.d)

*

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông ABC, ta được: (BC^2=AC^2+AB^2=18^2 +21^2=765)

(Rightarrow BC = sqrt765=3sqrt85 approx 27,66(cm))

Lại có:

( an B=dfracACAB=dfrac1821 approx 0,8571)

Bấm máy tính: SHIFT tan 0,8571 (Rightarrow widehatBapprox 41^circ)

Vì (widehatC +widehatB=90^o Rightarrow widehatC= 90^o - 41^o =49^circ) 


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 245 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp goodsmart.com.vn


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện goodsmart.com.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép goodsmart.com.vn gởi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.