Cho Tứ Diện Oabc Có Oa Ob Oc Đôi Một Vuông Góc Và Oa=Ob=Oc=A I Là Trung Điểm Bc

     

Cho tứ diện (OABC) có (OA,OB,OC) song một vuông góc với nhau. Call (H) là hình chiếu của (O) trên (mp(ABC)). Mệnh đề như thế nào sai trong số mệnh đề sau:


*

Ta có (OA ot (OBC) Rightarrow OA ot BC,) mà lại (OH ot BC) ( Rightarrow BC ot (OAH) Rightarrow BC ot AH).

Bạn đang xem: Cho tứ diện oabc có oa ob oc đôi một vuông góc và oa=ob=oc=a i là trung điểm bc

Tương tự, ta tất cả (AB ot CH), suy ra đáp án A, D đúng.

Ta gồm (dfrac1OH^2 = dfrac1OA^2 + dfrac1OI^2 ) (= dfrac1OA^2 + dfrac1OB^2 + dfrac1OC^2)

với (I = AH cap BC), suy ra lời giải C đúng.


*


Sau này những em hoàn toàn có thể coi đây như một đặc điểm cần nhớ để sử dụng :

Trong tứ diện vuông (ba cạnh trên một đỉnh vuông góc cùng với nhau), hình chiếu của đỉnh kia lên mặt đối lập là trực trọng điểm của tam giác đó.


Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên và

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hình chóp (S.ABCD) có (SA ot left( ABCD ight)) với (AB ot BC). Dựng (AH) là mặt đường cao của (Delta SAB). Xác định nào dưới đây sai?


Cho tứ diện $SABC$ có $ABC$ là tam giác vuông trên $B$ với $SA ot left( ABC ight)$. Hotline $AH$ là đường cao của tam giác $SAB$, thì khẳng định nào sau đây đúng nhất.

Xem thêm: Hãy Giải Thích Nội Dung Lời Khuyên Của Lê Nin, Em Hãy Giải Thích Nội Dung Lời Khuyên Của Lê


Cho hình chóp (S.ABC) có (SA ot (ABC)) và (AB ot BC.) Số các mặt của tứ diện (S.ABC) là tam giác vuông là:


Cho hình chóp (S.ABC) gồm đáy (ABC) là tam giác những cạnh (a) và độ dài các ở bên cạnh (SA = SB = SC = b.) điện thoại tư vấn (G) là trọng tâm của tam giác (ABC.) Độ dài đoạn trực tiếp (SG) bằng


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là hình chữ nhật, (SA ot left( ABCD ight)). điện thoại tư vấn (AE;AF) theo lần lượt là những đường cao của tam giác (SAB) cùng tam giác $SAD$. Hotline (M) là giao điểm của (SC) cùng với ( (AEF) ). Chọn xác định đúng vào các khẳng định sau ?


Cho hình chóp (S.ABC) tất cả cạnh (SA ot left( ABC ight)) và đáy (ABC) là tam giác cân nặng ở (C). Call (H) với (K) thứu tự là trung điểm của (AB) với (SB). xác minh nào dưới đây sai?


Cho tứ diện (OABC) bao gồm (OA,OB,OC) đôi một vuông góc với nhau. Hotline (H) là hình chiếu của (O) trên (mp(ABC)). Mệnh đề làm sao sai trong số mệnh đề sau:


Cho tứ diện (ABCD) gồm (AB ot CD) với (AC ot BD). điện thoại tư vấn (H) là hình chiếu vuông góc của (A) lên (mp(BCD)). Các xác minh sau, xác minh nào sai?


Cho hình chóp $SABC$ bao gồm $SA ot left( ABC ight).$ gọi $H, m K$ theo thứ tự là trực tâm những tam giác $SBC$ và$ABC$. Mệnh đề làm sao sai trong các mệnh đề sau?


Cho nhị hình chữ nhật $ABCD$ với $ABEF$ nằm trong hai phương diện phẳng khác nhau sao cho hai tuyến phố thẳng $AC$ và $BF$ vuông góc với nhau. Hotline $CH$ cùng $FK$ theo thứ tự là mặt đường cao của nhì tam giác $BCE$ và $ADF$.

Khẳng định như thế nào sau đấy là sai?


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình vuông vắn và (SA ot left( ABCD ight)). Gọi (I), (J), (K) theo thứ tự là trung điểm của (AB), (BC) với (SB). Xác minh nào dưới đây sai?


Cho hình tứ diện (ABCD) gồm $AB$, $BC$, $CD$ đôi một vuông góc nhau. Hãy chỉ ra rằng điểm (O) phương pháp đều tư điểm (A), (B), (C), (D).


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$, mặt mặt $SAB$ là tam giác đông đảo và $SC = asqrt 2 $. điện thoại tư vấn $H,K$ lần lượt là trung điểm của những cạnh $AB$ với $AD$.Khẳng định nào sau đây là sai?.


Cho hình chóp $S.ABC$ tất cả $widehat BSC = 120^0,widehat CSA = 60^0,widehat ASB = 90^0,$ $SA = SB = SC.$ call $I$ là hình chiếu vuông góc của $S$ lên $mpleft( ABC ight).$ Chọn khẳng định đúng trong các xác định sau


Cho tứ diện $OABC$ bao gồm $OA,OB,OC$ song một vuông góc cùng với nhau. Gọi $H$ là hình chiếu của $O$ cùng bề mặt phẳng $left( ABC ight)$. Xét những mệnh đề sau :

I. Vày $OC ot OA,OC ot OB$ phải $OC ot left( OAB ight)$.

Xem thêm: Kiến Thức Tìm M Để Hàm Số Đạt Cực Đại Tại X =X0, Tìm M Để Hàm Số Đạt Cực Trị Tại Một Điểm

II. Do $AB subset left( OAB ight)$nên $AB ot OC. m left( 1 ight)$

III. Bao gồm $OH ot left( ABC ight)$ với $AB subset left( ABC ight)$nên $AB ot OH. m left( 2 ight)$

IV. Trường đoản cú $left( 1 ight)$ cùng $left( 2 ight) Rightarrow AB ot left( OCH ight)$

Số mệnh đề đúng trong số mệnh đề bên trên là:


Cho hình hộp $ABCD.A"B"C"D"$ tất cả đáy là hình thoi $widehat BAD = 60^0$ cùng $A"A = A"B = A"D$. Gọi $O = AC cap BD$. Hình chiếu của $A"$ bên trên $left( ABCD ight)$ là :


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông vắn và (SA ot (ABCD)). Mệnh đề nào đưới phía trên sai?


Hình bên là 1 bộ đèn chùm 10 bóng.

Biết (S.ABCD) là 1 hình chóp đều. Cảc ở bên cạnh là ba đoạn dây treo, (AB = 44; mcm). Các cạnh đáy là ống thép tròn đều, (BC = 68; mcm). Cỗ đèn được treo lên trần nhà bởi đoạn dây (SA)