Cho x+y=1 tính x^3+y^3+3xy

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

x3​-y​3-3xy=x3-y3-3xy.1

mà x-y=1 nên

x3-y3-3xy=x3-y3-3xy.(x-y)

=x3-y3-3x2y+3xy2

=(x-y)3

=13

=1

vậy cùng với x-y=1 thì B=1


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà bạn cần!
*

Bài 4:

a) đến x+y=1.Tính x3+y3+3xy

b) mang lại x-y=1.Tính x3-y3-3xy

c) đến x+y=1.Tính x3+y3+3xy(x2+y2)+6x2y2(x+y)

giúp mình với ,gấpppppppppppp


(a,x+y=1Leftrightarrowleft(x+y ight)^3=1Leftrightarrow x^3+y^3+3xyleft(x+y ight)=1\ Leftrightarrow x^3+y^3+3xycdot1=1Leftrightarrow...

Bạn đang xem: Cho x+y=1 tính x^3+y^3+3xy


(a,x+y=1Leftrightarrowleft(x+y ight)^3=1Leftrightarrow x^3+y^3+3xyleft(x+y ight)=1\ Leftrightarrow x^3+y^3+3xycdot1=1Leftrightarrow x^3+y^3+3xy=1)

(b,x^3-y^3-3xy\=x^3-3x^2y+3xy^2-y^3-3xy+3x^2y-3xy^2\=left(x-y ight)^3-3xyleft(x-y-1 ight)\=1^3-3xyleft(1-1 ight)=1-0=1)

(c,x^3+y^3+3xyleft(x^2+y^2 ight)+6x^2y^2left(x+y ight)\=left(x+y ight)left(x^2-xy+y^2 ight)+3xyleft+6x^2y^2\=x^2-xy+y^2+3xy-6x^2y^2+6x^2y^2\=x^2+2xy+y^2=left(x+y ight)^2=1)


Đúng(5)

Tính quý hiếm biểu thức:

a) A =2(x3+y3)–3(x2+y2)biết x + y = 1;

b) B =x3+y3+ 3xy biết x + y = 1.


#Toán lớp 8
1
Cao Minh Tâm

a) A = -1; b) B =(x+y)3=1.

Xem thêm: 100+ Mẫu Nail Màu Hồng Dễ Thương, Top 100+ Mẫu Nail Màu Hồng Ngọt Ngào Dịu Dàng


Đúng(0)

b, đến x + y = 5.Tính GTBT: N=x3+y3–2x2–2y2+3xy(x+y)–4xy+3(x+y)+10


#Toán lớp 8
1
Lấp La đậy Lánh

(x^3+y^3-2x^2-2y^2+3xyleft(x+y ight)-4xy+3left(x+y ight)+10=left-2left(x^2+2xy+y^2 ight)+3left(x+y ight)+10=left(x+y ight)^3-2left(x+y ight)^2+3left(x+y ight)+10=5^3-2.5^2+3.5+10=100)


Đúng(0)

Cho x+y=1. Tính B= x3+y3+3xy(x2+y2)+6x3y2+ 6x2y3


#Toán lớp 8
1
Lấp La phủ Lánh

(B=left(x+y ight)left(x^2-xy+y^2 ight)+3xyleft+6x^2y^2left(x+y ight))

(=x^2-xy+y^2+3xyleft(1-2xy ight)+6x^2y^2=x^2-xy+y^2+3xy-6x^2y^2+6x^2y^2=x^2+2xy+y^2=left(x+y ight)^2=1)


Đúng(0)

a) tìm kiếm x,y thỏa mãn nhu cầu x3+y3+1=3xy tính P= (1+1/x)(1+1/y)(x+y)

b) đến a+2b+c=0 Tính P= a2/2ab + 4b2/ac + c2/2ab

c) mang lại x,y thỏa mãn nhu cầu x3+y3+8=6xy Tính P=(1 + z/y)(1 + z/x)(x+y)

giúp mik với ạ cảm ơn các nhiều!!!


#Toán lớp 8
0

Tính quý giá của biểu thức sau: a) p = (x2 + 4xy + 4y2 ) – 2(x + 2y)(y – 1) + (y2 – 2y + 1) với x + y = 10 b) Q = (x + y)2 + 4(x – y)2 = 4(x – y)(x + y) với x = 3y

c) M = x3 + y 3 + 3xy cùng với x + y = 1

d) N = x 3 + y 3 với x + y = 2 và x 2 + y2 = 10


#Toán lớp 8
1
Nguyễn Hoàng Minh

(P=left(x+2y ight)^2-2left(x+2y ight)left(y-1 ight)+left(y-1 ight)^2\P=left(x+2y-y+1 ight)^2=left(x+y+1 ight)^2\Q.sai.đề\M=left(x+y ight)^3-3xyleft(x+y ight)+3xy\M=1^3-3xyleft(x+y-1 ight)=1-3xyleft(1-1 ight)=1-0=1\x+y=2Leftrightarrowleft(x+y ight)^2=4\Leftrightarrow x^2+y^2+2xy=4\Leftrightarrow2xy=4-10=-6\Leftrightarrow xy=-3\N=x^3+y^3=left(x+y ight)left(x^2-xy+y^2 ight)\N=2left(10+3 ight)=2cdot13=26)


Đúng(1)

a) mang lại x+y=1. Tính A=(x^3+y^3+3xy)b) mang đến x-y=1 . Tính B=(x^3-y^3-3xy)


#Toán lớp 8
0

a) mang đến x+y=1. Tính quý giá biểu thức x^3+ y^3+ 3xy

b) đến x-y=1. Tính giá trị biểu thức x^3- y^3- 3xy


#Toán lớp 8
2
Bùi Tiến Vỹ

x^3+ y^3+ 3xy

=(x+y)(x^2 -xy + y^2 ) + 3xy=x^2 -xy + y^2 + 3xy

=x^2 + 2xy + y^2

=(x+y)^2 =1

=>x^3+ y^3+ 3xy=1


Đúng(0)
nguyễn Thái Như Ý

còn câu b ai góp m vs


Đúng(0)

a, cho x+y=1.Tính x3+y3+3xyb, chox-y=1.Tính x3-y3-3xy


#Toán lớp 8
3
Lightning Farron
a) vị x + y = 1 =>( x + y )3= 1=> x3+3x2y + 3xy2+ y3= 1=> x3+ y3+ 3xy ( x + y ) = 1=> x3+ y3+3xy = 1 (do x+y=1)b) x-y=1 => (x-y)3=1=> x3- 3x2y + 3xy2-y3= 1=> x3-y3- 3xy (x - y) = 1=> x3- y3-3xy =1 (do...
Đọc tiếp

a) bởi x + y = 1 =>( x + y )3= 1

=> x3+3x2y + 3xy2+ y3= 1

=> x3+ y3+ 3xy ( x + y ) = 1

=> x3+ y3+3xy = 1 (do x+y=1)

b) x-y=1 => (x-y)3=1

=> x3- 3x2y + 3xy2-y3= 1

=> x3-y3- 3xy (x - y) = 1

=> x3- y3-3xy =1 (do x-y=1)


Đúng(0)
Lưu Hiền
x + y = 1=> (x + y)3= 1 x3+ y3+ 3x2y + 3xy2= 1x3+ y3+ 3xy (x+y) = 1x3+ y3+ 3xy = 1Vậy ... = 1x - y = 1=> (x - y)3= 1 x3- y3- 3x2y + 3xy2= 1x3- y3- 3xy (x - y) = 1x3- y3- 3xy = 1Vậy ... =...

Xem thêm: Uống Nước Quýt Có Tốt Không Phải Ai Cũng Biết, Quýt Và Cam, Trái Nào Tốt Hơn Cho Sức Khỏe


Đọc tiếp

x + y = 1

=> (x + y)3= 1

x3+ y3+ 3x2y + 3xy2= 1

x3+ y3+ 3xy (x+y) = 1

x3+ y3+ 3xy = 1

Vậy ... = 1

x - y = 1

=> (x - y)3= 1

x3- y3- 3x2y + 3xy2= 1

x3- y3- 3xy (x - y) = 1

x3- y3- 3xy = 1

Vậy ... = 1


Đúng(0)

Bài 1: a) đến x+y = 1 Tính x^3 +y^3 + 3xy

b) đến x-y = 1 Tính x^3 - y^3 -3xy

c) mang đến q+b =1 Tính A = a^3 + b^3 + 3ab. ( a^2 +b^2 ) + ba^2 . B^2 . ( a+b)

d) đến x+y = 3 Tính B = x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 4y + 1


#Toán lớp 8
1
ST
a,(x^3+y^3+3xy=left(x+y ight)left(x^2-xy+y^2 ight)+3xy=x^2-xy+y^2+3xy=x^2+2xy+y^2=left(x+y ight)^2=1)b, tựa như ac, Sửa đề cho a+b=1. Tính giá bán trị của những biểu lắp thêm :A= a3+b3+3ab(a2+b2)+ 6a2b2(a+b)(A=left(a+b ight)left(a^2-ab+b^2 ight)+3ableft+6a^2b^2left(a+b ight))(=left(a+b ight)left+3ableft+6a^2b^2left(a+b ight))Thay a+b=1 vào A ta...
Đọc tiếp

a,(x^3+y^3+3xy=left(x+y ight)left(x^2-xy+y^2 ight)+3xy=x^2-xy+y^2+3xy=x^2+2xy+y^2=left(x+y ight)^2=1)

b, tựa như a

c, Sửa đề mang đến a+b=1. Tính giá bán trị của các biểu thiết bị :A= a3+b3+3ab(a2+b2)+ 6a2b2(a+b)

(A=left(a+b ight)left(a^2-ab+b^2 ight)+3ableft+6a^2b^2left(a+b ight))

(=left(a+b ight)left+3ableft+6a^2b^2left(a+b ight))

Thay a+b=1 vào A ta có:

(A=1-3ab+3ableft(1-2ab ight)+6a^2b^2)

(=1-3ab+3ab-6a^2b^2+6a^2b^2=1)

d.(B=x^2+2xy+y^2-4x-4y+1=left(x+y ight)^2-4left(x+y ight)+1=left(x+y ight)left(x+y-4 ight)+1)

Thay x+y=3 vào B ta có:

(B=3left(3-4 ight)+1=3.left(-1 ight)+1=-3+1=-2)


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm

goodsmart.com.vn


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học rất có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng