CHO XENLULOZO PHẢN ỨNG VỚI ANHIDRIT AXETIC

     

Dùng 340,1 kg xenlulozơ với 420 kilogam HNO3nguyên chất rất có thể thu được bao nhiêu tấn xenlulozơ trinitrat, biết sự hao hụt trong quy trình sản xuất là 20%?
Bạn đang xem: Cho xenlulozo phản ứng với anhidrit axetic

Thể tích hỗn hợp HNO363% (D = 1,52 g/ml) đề xuất dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ tạo nên 258,39 gam xenlulozơ trinitrat là


Xenlulozơ tính năng với HNO3cho ra sản phẩm A gồm %N = 14,14%. Xác minh CTCT của A, tính trọng lượng HNO3 cần dùng làm biến toàn thể 324g xenlulozơ thành A.


Cho xenlulozơ làm phản ứng cùng với anhiđric axetic (có H2SO4làm xúc tác) thu được 11,1 gam tất cả hổn hợp X bao gồm xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat với 6,6 gam axit axetic. Thành phần xác suất theo cân nặng của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong X theo lần lượt là


Xenlulozơ công dụng với anhiđrit axetic (có H2SO4 làm cho xúc tác) tạo nên 9,84 gam este axetat và 4,8 gam CH3COOH, bí quyết của este axetat gồm dạng là


Cho xenlulozơ chức năng với anhiđrit axetic, fan ta chiếm được axit axetic cùng 82,2 g các thành phần hỗn hợp rắn có xenlulozơ triaxetat cùng xenlulozơ điaxetat. Để trung hoà 1/10 lượng axit tạo nên cần sử dụng 80 ml hỗn hợp NaOH 1M. Phần trăm khối lượng của xenlulozơ triaxetat cùng xenlulozơ điaxetat trong tất cả hổn hợp rắn thu được theo lần lượt là


Từ 16,20 tấn xenlulozơ tín đồ ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết công suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là:


Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7g xenlulozơ trinitrat, cần dùng dd chứa m g axit nitric ( hiệu suất phản ứng là 90%). Giá trị của m là
Xem thêm: 7 Tác Dụng Của Dầu Ô Liu Có Tác Dụng Gì, Dầu Oliu Trong Mỹ Phẩm Và Làm Đẹp

Đun nóng các thành phần hỗn hợp xenlulozơ với HNO3 đặc và H2SO4đặc, thu được láo hợp thành phầm gồm hai chất hữu cơ tất cả số mol bởi nhau, bao gồm % khối lượng của N trong những số ấy bằng 9,15%. Công thức của hai chất trong thành phầm là:


Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng. Để có 594g xenlulozơ trinitrat, cần dùng dd chứa m g axit nitric ( hiệu suất phản ứng là 60%). Giá trị của m là


Đun nóng hỗn hợp xenlulozơ cùng với HNO3đặc với H2SO4đặc, thu được láo lếu hợp thành phầm gồm hai hóa học hữu cơ bao gồm số mol bởi nhau, tất cả % trọng lượng của N trong đó bằng 11,8%. Công thức của hai chất trong thành phầm là:


Đem tiến hành phản ứng đưa hóa xenlulozơ thành xenlulozơ trinitrat bằng phản ứng cùng với HNO3 đặc, dư (xt H2SO4đặc) thì cứ 162 gam xenlulozơ thì thu được 237,6 gam xenlulozơ trinitrat. Vậy công suất phản ứng là:


Thể tích dung dịch HNO363 % (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) đề nghị dùng để công dụng với xenlulozơ tạo thành thành 103,95 kilogam xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 40%):


Cho xenlulozơ phản nghịch ứng cùng với anhiđrit axetit (có H2SO4làm xúc tác) chiếm được CH3COOH, 5,34 gam tất cả hổn hợp X có xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Để trung hòa - nhân chính axit cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 0,1M, cân nặng (gam) của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong hỗn hợp X theo thứ tự là :


Từ 2 tấn xenlulozơ cùng với lượng HNO3đặc mang dư (xt H2SO4đặc) bạn ta cung ứng được 2,97 tấn xenlulozơ trinitrat. Vậy công suất phản ứng là
Xem thêm: Quy Trình Bảo Quản Thóc Ngô Sản Lại Phơi Khô, Câu 1 Trang 130 Sgk Công Nghệ 10

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam