CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN HƯỚNG CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẢNG

     

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm sự kiện quan trọng trọng đại này, Thông tấn xã nước ta (TTXVN) trân trọng reviews bài viết: “Chỉ đạo chiến lược của Đảng trong cuộc bí quyết mạng mon Tám 1945” của tiến sỹ Trần Hữu Huy, Hội Khoa học lịch sử dân tộc Việt Nam.

Bạn đang xem: Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của đảng


*

Chuyển hướng chiến đấu đúng đắn, sáng tạo

Tháng 9/1939, Chiến tranh nhân loại thứ nhị bùng nổ. Chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương ngay nhanh chóng thi hành chế độ thời chiến cực kỳ hà khắc: Một mặt, white trợn vạc xít hóa bộ máy cai trị, trực tiếp tay đàn áp trào lưu cách mạng, tập trung chĩa mũi nhọn hủy diệt Đảng cùng sản Đông Dương; phương diện khác, ra mức độ vơ vét của nả và tăng cường bắt lính phục vụ chiến tranh đế quốc nhà nghĩa.

Chỉ trong thời hạn ngắn, khoảng 8 vạn nô lệ người việt nam bị gửi sang chiến trường châu Âu. Chế độ phản động này đã đẩy những tầng lớp dân chúng lao rượu cồn vào cảnh sống ngột ngạt về chính trị, bần cùng về khiếp tế. Mâu thuẫn giữa quần chúng. # Đông Dương với thực dân Pháp với tay không đúng càng trở đề xuất gay gắt.

Trên cơ sở nhận định đó, họp báo hội nghị đã ra quyết định những vấn đề cơ bản. Về kim chỉ nam đấu tranh: Đánh đổ đế quốc với tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương, khiến cho Đông Dương trọn vẹn độc lập. Họp báo hội nghị nhấn mạnh: “Bước đường sống sót của những dân tộc Đông Dương không còn tồn tại con đường nào khác hơn là tuyến phố đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách nước ngoài xâm, vô luận da trắng tuyệt da vàng để giành lấy giải phóng độc lập”.

Về phương thức đấu tranh: gửi từ chống chọi đòi quyền dân sinh, dân công ty sang chiến đấu trực tiếp đánh đổ cơ quan ban ngành của đế quốc và tay sai; từ hoạt động hợp pháp, nửa hòa hợp pháp quý phái hoạt động kín và bất hòa hợp pháp.

Hội nghị sẽ quyết định thành lập và hoạt động Mặt trận dân tộc thống độc nhất vô nhị phản đế Đông Dương (thay cho chiến trận dân chủ không hề phù hợp) nhằm mục tiêu đoàn kết rộng rãi các tầng lớp, các giai cấp, những dân tộc, các cá thể yêu nước tập trung đấu tranh vào quân địch chủ yếu hèn trước đôi mắt là nhà nghĩa đế quốc vạc xít.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Lòng Nhân Ái (Phần 1), 30+ Danh Ngôn Về Lòng Nhân Ái (Phần 1)

Hội nghị trung ương lần trang bị 6 ghi lại sự đưa hướng đúng mực về lãnh đạo chiến lược phương pháp mạng, giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, đặt cơ sở căn nguyên cho toàn thể cuộc chuyên chở giải phóng dân tộc giữa những năm 1939 - 1945, mở đường đi đến chiến thắng của giải pháp mạng mon Tám 1945.

Bước sang năm 1940, đầu năm mới 1941, bối cảnh quốc tế và vào nước bao hàm chuyển biến dạn dĩ mẽ. Trận chiến tranh thế giới thứ hai ngày càng lan rộng ra và khốc liệt. Các nước thực dân, đế quốc phát xít đẩy mạnh vơ vét mức độ người, sức của ở những thuộc địa. Ở vào nước, tháng 9/1940, quân nhóm phát xít Nhật tiến công lạng Sơn. Cơ quan ban ngành thực dân Pháp mau lẹ đầu hàng, rồi xuất hiện cho chúng nó vào Đông Dương.

Theo đó, mục tiêu đấu tranh được khẳng định là giải phóng mang đến được những dân tộc Đông Dương khỏi ách thống trị của Pháp - Nhật, nhấn mạnh: “Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, ko đòi được độc lập, thoải mái cho cục bộ dân tộc, thì chẳng những tổng thể quốc gia dân tộc còn chịu đựng mãi kiếp ngựa chiến trâu, mà quyền lợi và nghĩa vụ của bộ phận kẻ thống trị đến vạn năm cũng không đòi lại được”.

Hội nghị cũng đi mang đến thống nhất về chủ trương xử lý vấn đề dân tộc bản địa giải phóng trong phạm vi từng nước Đông Dương. Mỗi nước Đông Dương cần thành lập và hoạt động một khía cạnh trận dân tộc thống duy nhất riêng. Ở việt nam sẽ thành lập và hoạt động Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh), gồm các tổ chức quần chúng lấy thương hiệu là hội cứu giúp quốc nhằm tập hợp phần đông lực lượng yêu thương nước chiến đấu giành độc lập.

Bên cạnh đó, Hội nghị ra quyết định xúc tiến xây dựng căn cứ địa giải pháp mạng, xuất bản lực lượng để chuẩn bị tiến hành khởi nghĩa vũ trang, coi đấy là nhiệm vụ trung tâm của Đảng trong tiến độ hiện tại.

Xem thêm: Đứng Lên Sau Vấp Ngã Và Đứng Dậy, Vấp Ngã Để Đứng Lên Hay Để Dành Cho Sự Sợ Hãi

Như vậy, hội nghị Trung ương Đảng lần lắp thêm 8 (5/1941) đã hoàn hảo sự chuyển hướng chiến lược và sách lược cách mạng đã đưa ra từ hội nghị Trung ương lần sản phẩm công nghệ 6 (11/1939), trình bày rõ sự cách tân và phát triển sáng sản xuất về mặt nhà trương, mặt đường lối chỉ huy của Đảng, có chức năng quyết định trong việc vận động toàn Đảng, toàn dân tích cực sẵn sàng tiến tới biện pháp mạng tháng Tám 1945.