Chứng Minh Biểu Thức Không Phụ Thuộc Vào X

     

Cách chứng minh giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào biến qua ví dụ minh họa tất cả lời giải được chia sẻ bởi Gia sư Tiến Bộ.

Bạn đang xem: Chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào x

Dạng bài xích tập chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc vào biến được học vào chương trình Đại số lớp 8.

Thế nào là biểu thức ko phụ thuộc vào biến?

Biểu thức không phụ thuộc vào biến là biểu thức sau khoản thời gian rút gọn không còn chứa biến.

Cách chứng minh giá trị biểu thức ko phụ thuộc vào biến:

Để chứng minh giá bán trị biểu thức không phụ thuộc vào biến bọn họ thực hiện biến đổi biểu thức đã mang lại bằng cách nhân đơn thức với đơn thức, nhân đa thức với đa thức với thu gọn kết quả.

Xem thêm: Da Cóc Mà Bọc Bột Lọc Bột Lọc Mà Bọc Hòn Than Là Quả Gì, Da Cóc Mà Bọc Bột Lọc, Bột Lọc Mà Bọc Hòn Than

Ví dụ: Chứng minh giá trị của biểu thức sau ko phụ thuộc vào :

a)

*

b)

*

Hướng dẫn giải:

a) Biến đổi biểu thức A, ta có:

*

Suy xác định giá trị của A không phụ thuộc vào .

b) Biến đổi biểu thức B, ta có:

*

Suy xác định giá trị của B không phụ thuộc vào .

Bài tập chứng minh giá bán trị biểu thức không phụ thuộc vào biến:

Bài 1: Chứng tỏ rằng mỗi biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến .

Xem thêm: Bưu Điện Việt Nam Bao Nhiêu Lần Phát Hành Tem Bưu Chính, Em Hãy Cho Biết Tới Nay Bưu Điện Việt Nam

*
;

*

Bài 2: Chứng tỏ rằng giá bán trị của các biểu thức sau ko phụ thuộc vào giá trị của biến.