Dấu hiệu nhận biết hình bình hành, cách chứng minh hình bình hành

     

Cách minh chứng hình bình hành? đặc thù của hình bình hành? Hình bình hành là hình gì? lúc này goodsmart.com.vn sẽ chia sẻ với chúng ta học sinh “bí kíp” làm cho dạng bài bác này núm chắc điểm 10 vào tay.


1. Hình bình hành là gì?