Chuyển Đổi Giữa Các Hệ Cơ Số

     

Bài này vẫn giúp chúng ta biết cách biến hóa giữa các hệ đếm. Cần chăm chú đầu tiên là cách biến đổi từ hệ cơ số 10 sang các hệ cơ số ngẫu nhiên như 2, 8, 16 cùng ngược lại. Quanh đó ra, cách đổi khác giữa những hệ cơ số 2, 8, 16 cũng trở thành được đề cập đến.

Bạn đang xem: Chuyển đổi giữa các hệ cơ số

1. đổi khác hệ cơ số b quý phái hệ cơ số 10

A(b) = A’(10)A’(10) = anbn + an-1bn-1 +…+ a0b0 + a-1b-1 +…+ a-mb-mVí dụ:(6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4) là số mũ 1 1 0 1 0 0 1 . 1 0 1 1(2) = 1.26 + 1.25 + 0.24 + 1.23 + 0.22 + 0.21 + 1.20 + 1.2-1 + + 0.2-2 + 1.2-3 + 1.2-4 = 64 + 32 + 8 + 1 + 0.5 + 0.125 + 0.0625 = 105.6875(10)

2. Biến hóa hệ cơ số 10 lịch sự hệ cơ số b

Đổi phần nguyên: mang số nguyên thập phân N(10) lần lượt chia cho b cho tới khi yêu đương số bằng 0. Tác dụng số chuyển đổi M(b) là các số dư vào phép phân chia được viết ra theo thứ từ bỏ ngược lại.
*

Đổi phần lẻ: rước phần thập phân (sau lốt phẩy) N(10) thứu tự nhân cùng với b cho đến khi phần thập phân của tích số bởi 0. Hiệu quả số đưa đối M(b) là các số phần nguyên trong phép nhân được viết ra theo thứ tự phép tính.

Xem thêm: Top List 8 Bài Hát Dành Tặng Người Yêu Xa, Giúp Họ Gắn Kết Và Hiểu Nhau Hơn


*

3. Cách biến đổi giữa các hệ cơ số 2, 8, 16

3.1. Tự hệ cơ số 2 quý phái hệ cơ số 8Quy tắc: dãy 3 bit tức tốc nhau từ bắt buộc qua trái trong hệ cơ số 2 đang tương ứng với một số trong hệ cơ số 8.Ví dụ: 111111111110(2)= ?(8)Gom 3 bit nhị phân từ cần sang trái (111)(111)(111)(110) được (7) (7) (7) (6)Kết quả: 111111111110(2)= 7776(8)3.2. Tự hệ cơ số 2 quý phái hệ cơ số 16Quy tắc: hàng 4 bit tức thì nhau từ nên qua trái vào hệ cơ số 2 đang tương ứng với cùng một số vào hệ cơ số 16.Ví dụ: 11111111111111111110(2)= ?(16)Gom 4 bit nhị phân từ yêu cầu sang trái (1111)(1111)(1111)(1111)(1110) được (15) (15) (15) (15) (14)Kết quả: 11111111111111111110(2)= FFFFE(16)3.3. Tự hệ cơ số 8 quý phái hệ cơ số 2Quy tắc: Một chữ số vào hệ cơ số 8 sẽ khớp ứng với hàng 3 bit tức khắc nhau trong hệ cơ số 2.Ví dụ: 27(8) = ? (2)Đổi số (2) (7) thành hàng nhị phân 3 bit (010) (111)Kết quả: 27(8)= 010111(2)3.4. Tự hệ cơ số 16 sang trọng hệ cơ số 2Quy tắc: Một chữ số trong hệ cơ số 16 sẽ tương ứng với dãy 4 bit tức khắc nhau vào hệ cơ số 2.

Xem thêm: Đại Cương Về Đường Thẳng Cắt Mặt Phẳng Hình Oxyz, Đường Thẳng Và Các Mặt Phẳng Trong Không Gian

Ví dụ: 27(16) = ? (2)Đổi số (2) (7) thành dãy nhị phân 4 bit (0010) (0111)Kết quả: 27(16)= 00100111(2)3.5. Từ hệ cơ số 8 sang hệ cơ số 16 với ngược lạiCách đơn giản nhất là thay đổi hệ cơ số 8 qua hệ cơ số 2 rồi đảo sang hệ cơ số 16.Ví dụ: 27(8) = ? (16)Đổi số (2) (7) thành hàng nhị phân 3 bit (010) (111). Ta được dãy nhị phân 010111(2). Đổi sang trọng hệ cơ số 16 bằng phương pháp gom 4 bit từ yêu cầu sang trái (0001)(0111) được (1)(7).Kết quả: 27(8)= 00010111(2)= 17(16)
Bài trước và bài xích sau trong môn học>" data-wpel-link="internal">Đơn vị đo thông tin trong laptop >>