Có 15 công nhân cùng làm một công việc

     
" class="title-header">Có 45 người công nhân cùng có tác dụng một công việc. Họ đã hoàn thành quá trình trong 10 ngày. Sau khoản thời gian cùng có tác dụng được 4 ngày, bạn ta chuyển ít hơn 15 người công nhân để đi làm quá trình khác.


Bạn đang xem: Có 15 công nhân cùng làm một công việc

*

154350 điểm

trần tiến


Có 45 người công nhân cùng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc trong 10 ngày. Sau khoản thời gian cùng có tác dụng được 4 ngày, bạn ta chuyển bớt đi15 người công nhân để đi làm công việc khác. Hỏi những công nhân sót lại phải làm cho tiếp từng nào ngày nữa thì mới có thể hoàn thành các bước đó?


Xem thêm: Viết Các Phương Trình Hóa Học Hoàn Thành Chuỗi Phản Ứng Sau, Hoàn Thành Chuỗi Phản Ứng

*
*

*Xem thêm: Cách Pha Màu Xanh Lá Đậm - Cách Pha Màu Xanh Rêu Màu Nước

Số ngày công ví như như một công nhân phải dứt công việc.45 x 10 = 450 ( ngày công )Số ngày công 45 công nhân thao tác trong 4 ngày.45 x 4 = 180 ( ngày công )Số người công nhân còn lại sau thời điểm đã chuyển bớt đi.45 – 15 = 30 ( người công nhân )Số ngày công còn sót lại là:450 – 180 = 270 ( ngày công.)Số ngày mà các công nhân còn lại phải có tác dụng mới kết thúc công trình.270 : 30 = 9 ( ngày )Trả lời: những công nhân sót lại phải tiếp tục thao tác trong 9 ngày nữa.