Có Bao Nhiêu Phép Tịnh Tiến Biến Đường Thẳng Thành Chính Nó

     

Có từng nào phép tịnh tiến vươn lên là đường trực tiếp thành chủ yếu nó?

Chia sẻ - lưu giữ facebook

Email

Trả lời: bao gồm vô số phép tịnh tiến thay đổi đường trực tiếp thành bao gồm nó.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng thành chính nó

Giải thích:

Ta gồm hệ quả: đầy đủ phép tịnh tiến theo vectơ tất cả giá tuy vậy song hoặc trùng với con đường thẳng đều thay đổi đường thẳng thành chính nó. Ngoại trừ ra, PTT trở thành đoạn trực tiếp thành đoạn thẳng bởi nó, thay đổi tam giác thành tam giác bởi nó, đổi thay đường tròn thành con đường tròn cùng phân phối kính, biến hóa một góc thành một góc bởi nó

=> vì chưng đó, gồm vô số PTT trở thành đường trực tiếp thành chính nó.


Cho đường thẳng d. Bao gồm bao nhiêu phép tịnh tiến biế...

Câu hỏi: mang đến đường trực tiếp d. Bao gồm bao nhiêu phép tịnh tiến phát triển thành đường thẳng d thành bao gồm nó?

A không tồn tại phép nào

B có một phép duy nhất

C Chỉ bao gồm hai phép

D có vô số phép

Đáp án

D

- lí giải giải

Phương pháp giải:

Giải bỏ ra tiết:

ĐÁP ÁN D.

Vectơ tịnh tiến bao gồm giá song song cùng với d.

câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

- Phép tịnh tiến - gồm lời giải chi tiết

Lớp 12 Toán học tập Lớp 12 - Toán học tập


✅ mang lại đường trực tiếp d. Có bao nhiêu phép tịnh tiến đổi thay đường trực tiếp d thành bao gồm nó

cho đường thẳng d.Có từng nào phép tịnh tiến biến đổi đường thẳng d thành thiết yếu nó

Hỏi:

cho đường thẳng d.Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đổi đường trực tiếp d thành chính nó

cho mặt đường thẳng d.Có bao nhiêu phép tịnh tiến vươn lên là đường trực tiếp d thành chính nó

Đáp:

bichha:

Đáp án: gồm vô số phép

Giải thích công việc giải: bởi vì khi vecto v bởi vecto 0; hoặc vecto v có mức giá //, ≡ cùng với d thì mặt đường thẳng d sẽ trở thành chính nó

bichha:

Đáp án: gồm vô số phép

Giải thích các bước giải: vì khi vecto v bởi vecto 0; hoặc vecto v có mức giá //, ≡ cùng với d thì con đường thẳng d sẽ biến thành chính nó

bichha:

Đáp án: gồm vô số phép

Giải thích quá trình giải: vị khi vecto v bởi vecto 0; hoặc vecto v có giá //, ≡ cùng với d thì đường thẳng d sẽ biến thành chính nó


Bài 3 trang 35 SGK Hình học 11

Quảng cáo


Đề bài

Trong khía cạnh phẳng (Oxy) mang lại đường trực tiếp (d) bao gồm phương trình (2x - y + 1 = 0). Để phép tịnh tiến theo vectơ (v) biến hóa (d) thành thiết yếu nó thì (vecv) đề nghị là vectơ nào trong số vectơ sau?

(A) (vec v= (2;1))

(B) (vec v= (2;-1))

(C) (vec v= ( 1;2))

(D) (vec v= ( -1;2))

Video giải đáp giải

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

Phép tịnh tiến theo vector (overrightarrow v ) phát triển thành đường trực tiếp thành thiết yếu nó khi và chỉ khi vecto(overrightarrow v ) là 1 trong những vector chỉ phương của đường thẳng (d).

Lời giải bỏ ra tiết

VTCP của (d) là (vec u =(1;2)) nên phép tính tiến theo (vec u) vươn lên là (d) thành bao gồm nó.

Xem thêm: Advantage Of Living In A Big City, Five Benefits Of Living In The City #Livingincity

Ta chọn lời giải C.

Cách 2:

Lấy điểm (M) bất cứ thuộc(d)

Gọi (N) ( in d) là hình ảnh của(M) qua phép tịnh tiến theo vecto(overrightarrowv)

Vì ảnh của(d) là chính(d) nên(N)( in d)

( Rightarrow overrightarrowMN = k.overrightarrowu) cùng với (overrightarrowu) là VTCP của (d).

Đường thẳng(d) có VTPT(overrightarrown = (-2;1) Rightarrow overrightarrowu = (1;2))

Vậy (overrightarrowv = (k;2k), k in Z) thì hình ảnh đường thẳng(d) tịnh tiến theo vecto (overrightarrowv) là bao gồm nó.

Trong tư đáp án chỉ tất cả đáp án C thỏa mãn ( tương xứng với (k=1))

Loigiaihay.com

Bài tiếp theo

*

Bài 4 trang 36 SGK Hình học tập 11 Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy

Bài 5 trang 36 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đến đường trực tiếp d gồm phương trình: 3x - 2y + 1= 0. Ảnh của con đường thẳng d qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là:

Bài 6 trang 36 SGK Hình học tập 11

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d bao gồm phương trình: 3x - 2y - 1 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng chổ chính giữa O tất cả phương trình là :

Bài 7 trang 36 SGK Hình học tập 11

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai?

Bài 8 trang 36 SGK Hình học 11

Hình vuông có mấy trục đối xứng?

Lý thuyết cấp cho số nhân lý thuyết cấp số cộng kim chỉ nan về hàm số liên tục lý thuyết đường thẳng vuông góc với khía cạnh phẳng

Quảng cáo


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay

Báo lỗi - Góp ý


Có bao nhiêu Phép Tịnh Tiến trở thành Đường trực tiếp Thành chủ yếu Nó

Home kỹ năng và kiến thức có từng nào phép tịnh tiến đổi mới đường thẳng thành bao gồm nó

Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho đường trực tiếp (d) gồm phương trình (2x - y + 1 = 0). Để phép tịnh tiến theo vectơ (vec v) phát triển thành (d) thành chủ yếu nó thì (vec v) cần là vectơ nào trong các vectơ sau?

Bạn sẽ xem: Phép tịnh tiến phát triển thành đường thẳng thành thiết yếu nó

Phương pháp giải

Đường thẳng trở thành chính nó trường hợp véc tơ tịnh tiến cùng phương cùng với véc tơ chỉ phương của con đường thẳng.

Lời giải của GV bachgiamedia.com.vn

Để (d) trở thành chính nó khi còn chỉ khi vectơ (overrightarrow v ) cùng phương cùng với vectơ chỉ phương của (d.)

Đường trực tiếp (d) bao gồm VTPT (vec n = left( 2; - 1 ight)) ( Rightarrow ) VTCP (vec u = left( 1;2 ight)).

Xem thêm: Bà Bầu Có Nên Ăn Ổi Trong 3 Tháng Đầu, Bầu 3 Tháng Đầu Ăn Ổi Được Không

Đáp án nên chọn là: c

Bạn đang xem: bao gồm bao nhiêu phép tịnh tiến biến đổi đường trực tiếp thành bao gồm nó


*

*

*

*

Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ $Oxy$ , mang đến $T$ là một trong những phép tịnh tiến theo vectơ $overrightarrow u $ đổi mới điểm $Mleft( x;y ight)$ thành điểm $M"left( x";y" ight)$ cùng với biểu thức tọa độ là: $x = x" + 3;,,y = y" - 5$. Tọa độ của vectơ tịnh tiến $overrightarrow u $ là:

Cho hai tuyến đường thẳng giảm nhau $d$ cùng $d"$. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến hóa đường trực tiếp $d$ thành con đường thẳng $d"$?

Cho hai đường thẳng tuy nhiên song $a$ với $b$, một đường thẳng $c$ không tuy nhiên song cùng với chúng. Tất cả bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng $a$ thành đường thẳng $b$ và biến đổi đường thẳng $c$ thành chủ yếu nó?

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ mang đến đồ thị của hàm số (y = sin x). Bao gồm bao nhiêu phép tịnh tiến biến đổi đồ thị đó thành chính nó

Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ , giả dụ phép tịnh tiến trở thành điểm (Aleft( 3;2 ight)) thành điểm (A"left( 2;5 ight)) thì nó biến điểm (Bleft( 2;5 ight)) thành:

Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$, nếu phép tịnh tiến đổi mới điểm (Aleft( 2; - 1 ight)) thành điểm (A"left( 3;0 ight)) thì nó đổi mới đường trực tiếp nào tiếp sau đây thành thiết yếu nó?

Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ cho hai đường thẳng tuy nhiên song $a$ với $a"$ lần lượt có phương trình (2x - 3y - 1 = 0) cùng (2x - 3y + 5 = 0). Phép tịnh tiến theo vectơ nào tiếp sau đây không thay đổi đường trực tiếp $a$ thành con đường thẳng $a"$ ?

Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$ cho hai tuyến đường thẳng song song $a$ cùng $a"$ lần lượt bao gồm phương trình (3x - 4y + 5 = 0) với (3x - 4y = 0). Phép tịnh tiến theo (overrightarrow u ) trở nên đường trực tiếp $a$ thành mặt đường thẳng $a"$. Lúc ấy độ dài bé bỏng nhất của vectơ (overrightarrow u ) bằng bao nhiêu?

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ mang lại parabol gồm đồ thị (y = x^2). Phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow u left( 2; - 3 ight)) đổi mới parabol kia thành vật thị của hàm số:

Trong hệ tọa độ $Oxy$, có thể chấp nhận được biến hình $f$ thay đổi mỗi điểm $Mleft( x;y ight)$ thành điểm $M"left( x";y" ight)$ làm sao để cho $x" = x + 2y;,,y" = - 2x + y + 1$. điện thoại tư vấn $G$ là giữa trung tâm của $Delta ABC$ cùng với $Aleft( 1;2 ight),,,Bleft( - 2;3 ight),,,Cleft( 4;1 ight)$.

Phép thay đổi hình $f$ biến điểm $G$ thành điểm $G"$ bao gồm tọa độ là:

Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ $Oxy$ , cho hai parabol: $left( p ight):y = x^2$ và $left( Q ight):y = x^2 + 2x + 2$. Để chứng minh có một phép tịnh tiến $T$ phát triển thành $left( Q ight)$ thành $left( phường ight)$ , một học sinh lập luận qua ba bước như sau:

- cách 1: điện thoại tư vấn vectơ tịnh tiến là $overrightarrow u = left( a;b ight)$, vận dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến:

$left{ eginarraylx" = x + a\y" = y + bendarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = x" - a\y = y" - bendarray ight.$

- cách 2: chũm vào phương trình của $left( Q ight)$ ta được:

$y" - b = left( x" - a ight)^2 + 2left( x" - a ight) + 2 Leftrightarrow y" = x"^2 + 2left( 1 - a ight)x" + a^2 - 2a + b + 2$

Suy ra ảnh của $left( Q ight)$ qua phép tịnh tiến $T$ là parabol $left( R ight):y = x^2 + 2left( 1 - a ight)x + a^2 - 2a + b + 2$

- bước 3: Buộc $left( R ight)$ trùng cùng với $left( phường ight)$ ta được hệ: $left{ eginarrayl2left( 1 - a ight) = 0\a^2 - 2a + b + 2 = 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayla = 1\b = - 1endarray ight.$

Vậy tất cả duy độc nhất một phép tịnh tiến đổi mới $left( Q ight)$ thành $left( phường ight)$ , sẽ là phép tịnh tiến theo vectơ $overrightarrow u = left( 1; - 1 ight)$

Xe đẩy trẻ nhỏ cũĐổi màu sắc taskbar win 10Tin học ngôi sao 5 cánh lừa đảoCách thức xét tuyển đh 2017