Có Bao Nhiêu Số Tự Nhiên Có Hai Chữ Số Trong Đó Chữ Số Hàng Chục Nhỏ Hơn Chữ Số Hàng Đơn Vị Là 5

     

Câu hỏi: có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số nhưng chữ số mặt hàng chục lớn hơn chữ số sản phẩm đơn vị?

A:40

B.45

C.50

D.55

Trả lời:

Đáp án: B. 45

Giải thích:

- Nếu chữ số mặt hàng chục là 9 thì tất cả 9 phương pháp chọn chữ số mặt hàng đơn vị thỏa mãn đầu bài. Theo quy tắc nhân bao gồm 1.9 = 9 số.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5

+ Nếu chữ số sản phẩm chục là 8 thì có 8 cách chọn chữ số mặt hàng đơn vị thỏa mãn đầu bài. Theo quy tắc nhân gồm 1.8 = 8 số.

+Nếu chữ số sản phẩm chục là 7 thì gồm 7 cách chọn chữ số sản phẩm đơn vị thỏa mãn đầu bài. Theo quy tắc nhân tất cả 1.7 = 7 số.

- Nếu chữ số sản phẩm chục là 1 trong thì có 1 cách chọn chữ số mặt hàng đơn vị thỏa mãn đầu bài (là 0). Theo quy tắc nhân tất cả 1.1 = 1 số.

Vậy số các số tự nhiên tất cả hai chữ số mà các chữ số mặt hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là: 1+2+3+..+7+8+9 = 45

Sau đây, các bạn hãy cùng Tốp lời giải kiếm tìm hiểu đưa ra tiết về số tự nhiên nhé:

1. Khái niệm

Trong toán học, số tự nhiên là tập hợp những sốlớn hơn hoặc bằng 0, được cam kết hiệu làN. Ví dụ như các số 0; 1; 2; 3; 4; 5…. Được gọi là những số tự nhiên.

Số tự nhiên được kí hiệu là N. Như vậy kí hiệu tập hợp những số tự nhiên sẽ là N = 0; 1; 2; 3; 4; 5….

2. Biểu diễn tia


Các số tự nhiên được biểu diễn bên trên một tia số. Mỗi số được biểu diễn bởi một điểm.Hình vẽ dưới đây biểu diễn dãy số tự nhiên theo như hình tia.

Xem thêm: Dấu Hiệu Nam Song Ngư Thích Bạn, Dấu Hiệu Song Ngư Thích Bạn Và Không Thích Bạn

*

Các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N*, tập hợp của nó sẽ là N* = 1; 2; 3; 4; 5; 6…

3. Tính chất của số tự nhiên

Bởi số tự nhiên được sử dụng nhiều nhất vào toán học và cả vào thực tế hằng ngày. Bởi vì vậy các bạn cần lưu ý nắm rõ về khái niệm, tính chất một cách đúng đắn để có thể áp dụng vào công việc, học tập của mình. Một số tính chất tập hợp số tự nhiên như sau:

- Trong hàng số tự nhiên liên tiếp thì luôn có tính tăng dần. Tức hai số liên tiếp sẽ gồm một số nhỏ và một số lớn hơn. Ví dụ như nhị số 6, 7 thì ta bao gồm 6 6 (bảy lớn hơn sáu).

-Số tự nhiên được biểu diễn hình tia thì luôn luôn có chiều mũi thương hiệu từ trái thanh lịch phải và những điểm trên tia tất cả tính tăng dần.

-Khi số a nhỏ hơn số b, ta viết a a. Nếu a < b, b < c thì ta bao gồm a < c

-Một số tự nhiên chỉ gồm một số liền sau duy nhất. Ví dụ số 5 thì số liền sau của số 5 là số 6.

-Một số tự nhiên chỉ có một số liền trước duy nhất, trừ số 0 bởi số 0 là số nhỏ nhất.

-Số tự nhiên nhỏ nhất là số 0

-Không tồn tại số tự nhiên lớn nhất.

Xem thêm: Bạn Có Biết Những Ai Không Nên An Tỏi Đen “Thần Dược”? Hưỡng Dẫn Cách Ăn Tỏi Đen

-Tổng số phần tử của tập hợp các số tự nhiên là vô số.