CẤU TẠO VÀ PHÂN LOẠI CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ

     Bạn đang xem: Cấu tạo và phân loại cơ cấu phân phối khí

I. NHIỆM VỤ CỦA CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ

Cơ cấu phân phối khí của động cơ có tác dụng định kỳ đóng mở cửa nạp và cửa xả để nạp đầy hoà khí hoặc không khí vào xi lanh và xả sạch khí cháy ra khỏi xi lanh.

II. CÁC LOẠI CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ

Cơ cấu phân phối khí có ba loại: Loại dùng xu páp, loại dùng van trượt và loại hỗn hợp (vừa dùng xu páp vừa dùng van trượt).

1. Cơ cấu phân phối khí dùng xu páp

Cơ cấu phân phối khí dùng xu páp có hai loại: Xu páp đặt và xu páp treoa. Cơ cấu phối khí xupáp đặtCấu tạo
*
Sơ đồ cấu tạo cơ cấu xu páp đặt

*Xem thêm: Tuyết Yến Nhựa Đào Bồ Mễ - Địa Điểm Bán Ở Đâu Uy Tín Chất Lượng Nhất

*
Trục cam đặt trên nắp máy

*
Sử dụng dụng cụ ép lò xo xu páp treoXem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài Vợ Chồng A Phủ (Tô Hoài), Soạn Bài Vợ Chồng A Phủ (Tô Hoài)

*
Trình tự lắp các chi tiết của cơ cấu xu páp
· Trình tự lắp đai cam- Đặt đai cam vào bánh răng trục khuỷu sao cho dấu trên bánh răng trùng với điểm cố định đã đánh dấu trên thân động cơ.- Đặt đai cam vào bánh răng cam, dấu của bánh răng cam trùng với dấu trên năp máy.- Giữ trục cam đứng tại một vị trí, lắp đai cam vào bánh răng cam.- Sau khi lắp xong phải kiểm tra lại bằng cách quay trục khuỷu 2 vòng. Các dấu của bánh răng trục khuỷu, bánh răng trục cam vẫn trùng dấu ban đầu là được. Nếu sai, phảI lắp lại theo trình tự như trên.2. Quy trình tháo, lắp cơ cấu phân phối khí xu páp đặta. Quy trình tháo- Tháo nắp máy theo quy trình riêng- Tháo nắp đậy xu páp;- Đánh dấu các xu páp theo thứ tự xi lanh;- Lắp kìm ép lò xo xu páp vào và ép lò xo lại;- Tháo mòng hãm khỏi đuôi xu páp;- Tháo kìm ép lò xo ra;- Lần lượt lấy đĩa lò xo, lò xo và xu páp ra;- Tháo ống dẫn hướng;- Tháo đế xu páp;- Làm sạch các chi tiết để kiểm tra, sửa chữa.b. Quy trình lắpQuy trình lắp ngược lại quy trình tháo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật tương tự như tháo lắp cơ cấu phân phối khí xu páp treo.3. Thực hành- Tháo cơ cấu cơ cấu phân phối khí xu páp xu páp treo, xu páp đặt. - Nhận biết các chi tiết .- Lắp cơ cấu phân phối khí xu páp đặt và xu páp .