CÓ HAI DÃY GHẾ ĐỐI DIỆN NHAU

     
Home/ Môn học/Toán/Có hai hàng ghế đối lập nhau mỗi dãy có cha ghế. Xếp tình cờ 6 học tập sinh, tất cả 3 nam với 3 nữ, ngồi vào trong hai các ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học


Bạn đang xem: Có hai dãy ghế đối diện nhau

Có hai hàng ghế đối diện nhau mỗi hàng có cha ghế. Xếp bỗng dưng 6 học sinh, tất cả 3 nam và 3 nữ, ngồi vào hai hàng ghế đó sao cho mỗi ghế bao gồm đúng một học


Có hai hàng ghế đối diện nhau mỗi dãy có cha ghế. Xếp thiên nhiên 6 học sinh, bao gồm 3 nam và 3 nữ, ngồi vào trong hai hàng ghế đó sao cho từng ghế có đúng một học viên ngồi. Sắc xuất nhằm mỗi học sinh nam phần đông ngồi đối diện với một học sinh nữ bằng.


*

Đáp án:

$dfrac25$

Lời giải:

Không gian mẫu mã là xếp 6 các bạn vào 6 ghế $n(Omega)=6! = 720$

Biến rứa A là từng bạn học sinh nam gần như ngồi đối lập một học viên nữ

Chọn 1 học sinh từ 6 học sinh xếp vào ghế gồm $C_6^1$ cách

Chọn 1 học viên từ 3 học sinh có giới tính khác cùng với bạn ban đầu chọn xếp vào vị trí đối diện có $C_3^1$ cách

Chọn 1 học sinh từ 4 học viên còn lại xếp vào ghế tất cả $C_4^1$ cách

Chọn 1 chúng ta từ 2 bạn sót lại khác giới tính bạn vừa chọn xếp vào ghế đối diện có $C_2^1$ cách

xếp vị trí cho 2 bạn sót lại vào 2 ghế gồm 2! cách

Vậy $n(A)=C_6^1.C_3^1.C_4^1.C_2^1.2!=288$

$P(A)=dfracn(A)n(Omega)=dfrac288720=dfrac25$


*

minhtu
0
Reply

Đáp án:

$dfrac25$

Lời giải:

Không gian chủng loại là 6!

Gọi A là phát triển thành cố” mỗi học viên nam gần như ngồi đối lập với một học viên nữ”

Chọn bố vị trí cho cha bạn nam sao để cho khoogn bao gồm 3 bạn nam ngồi đối lập 2!.2!.2!=8 cách

Sắp xếp tía bạn phái nam vào 3 địa điểm đó: 3! cách

Sắp xếp các bạn nữ ngồi đối diện với chúng ta nam vào 3 địa chỉ còn lại: 3! cách

Theo nguyên tắc nhân ta có: n(A)= 8.3!.3!

Xác suất là $P(A)= dfrac8.3!.3!6!=dfrac25$.


Leave an answer
Xem thêm: Thuyết Minh Về Cái Quạt Có Sử Dụng Nghệ Thuật, Thuyết Minh Về Cái Quạt Bằng Phương Pháp Tự Thuật

Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select tệp tin Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to lớn cancel reply.
Maria
*

About Maria


Xem thêm: Cách Làm Thạch Từ Bột Gelatin, BộT Gelatin Lã M ThạCh Lã  Gã¬

Đặt Câu Hỏi