Co khử được oxit nào

     

Oxit sắt kẽm kim loại bị khử vị khí co ở nhiệt độ cao là được VnDoc biên soạn hướng dẫn trả đáp các thắc mắc thắc mắc của bạn đọc liên quan đến môn Hóa học, từ đó giúp các bạn học xuất sắc hơn tương tự như biết cách vận dụng giải các dạng bài bác tập liên quan. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Co khử được oxit nào

A. Al2O3.

B. CuO.

C. MgO.

D. K2O

Đáp án chỉ dẫn giải

Các oxit sắt kẽm kim loại sau Al trong dãy chuyển động hóa học tập bị khử do khí co ở nhiệt độ cao. Do đó CuO bị khử do khí teo ở ánh nắng mặt trời cao.

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Ở điều kiện thường, teo không phản ứng với nước, kiềm với axit.

Ở ánh sáng cao, Khí teo chỉ khử được oxit của kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa

• co khử CuO (CO khử oxit đồng)

CO(k) + CuO(r,đen)

*

Cu(r,đỏ) + CO2(k)

• teo khử Fe3O4 (CO khử oxit sắt trong lò cao)

4CO(k) + Fe3O4(r)

*

3Fe(r) + 4CO2(k)

Câu 1. Ở nhiệt độ cao, khí co khử được những oxit làm sao sau đây:

A. Fe2O3 cùng CuO

B. Al2O3 và CuO

C. MgO cùng Fe2O3

D. CaO cùng MgO

Xem đáp ánĐáp án A.Khí co chỉ khử được oxit của sắt kẽm kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa

Câu 2. Khí teo không khử được oxit nào dưới đây ở ánh sáng cao?

A. CuO

B. CaO

C. PbO

D. ZnO

Câu 3. Dùng CO có thể khử được tất cả các oxit như thế nào trong dãy dưới đây?

A. MgO, CuO, CaO, FeO

B. SO2, NO, CuO, FeO

C. FeO, CuO, PbP, ZnO

D. ZnO, PbO, N2O, CO2

Câu 4. Cho luồng khí teo (dư) đi qua 9,1 gam lếu hợp tất cả CuO với Al2O3 nung nóng đến lúc phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam hóa học rắn. Khối lượng CuO bao gồm trong láo lếu hợp thuở đầu là

A. 0,8 gam.

B. 8,3 gam.

C. 2,0 gam.

D. 4,0 gam.

Xem đáp ánĐáp án DGọi số mol CuO là x, Al2O3 là y mol


Ta có

CuO + co → Cu + CO2

x mol → x mol

Al2O3 + co → không phản ứng

Ta có: 80x +102y = 9,1

mchất rắn sau pứ = mCu + mAl2O3 = 64x + 102y = 8,3 gam

Giải hệ bên trên ta có x = 0,05; y = 0,05 → mCuO­ = 4 gam

Câu 5. Hoà tan trọn vẹn 20,0 gam một oxit sắt kẽm kim loại bằng hỗn hợp H2SO4 loãng thu được 50,0 gam muối. Khử trọn vẹn lượng oxit kia thành kim loại ở ánh nắng mặt trời cao buộc phải V lít khí co (đktc). Quý giá của V là

A. 2,80 lít.

B. 5,60 lít.

C. 6,72 lít.

Xem thêm: Cho Hình Chóp Đôi Một Vuông Góc, Cho Hình Chóp S

D. 8,40 lít.

Xem đáp ánĐáp án DGọi oxit kim loại cần tìm là R2On

R2On + nH2SO4 → R2(SO4)n + nH2O

Theo phương trình hóa học ta có:

nR2On = nR2(SO4)n => 20/(2R +16n) = 50/(2R + 96n) =>R = 56/3

Ta tất cả bảng sau:

n1234R18,67 loại37,33 Loại56 Fe74,67 loại

=> oxit cần tìm là Fe2O3

nFe2O3 = 20/160 = 0,125 mol

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

0,125 → 0,375

=> VCO = 0,375.22,4 = 8,4 lít

Trường hợp oxit sắt kẽm kim loại là Fe3O4

nFe3O4 = 20/232 = 5/58 mol

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

5/58 mol → 5/58 mol → 5/58 mol

=> khối lượng muối thu được là:

mmuối = mFeSO4 + mFe2(SO4)3 = 5/58.152+5/58.400 ≈ 47,58≠50

=> các loại trường hòa hợp này

Câu 6. Dãy các oxit nào dưới đây đều bị khử bởi vì khí teo ở ánh sáng cao?

A. Fe2O3, CuO, CaO

B. CuO, Na2O, MgO

C. CuO, Al2O3, Cr2O3

D. CuO, PbO, Fe2O3

Xem đáp ánĐáp án D* phương pháp nhiệt luyện: sử dụng điều chế các kim loại có độ hoạt động trung bình như Zn, Fe, Sn, Pb,… bằng cách sử dụng các chất khử như C, CO, H2 hoặc các kim loại vận động như Al để khử ion kim loại trong hợp chất ở ánh nắng mặt trời cao.

→ Dãy các oxit CuO, PbO, Fe2O3 mọi bị khử vày khí co ở ánh nắng mặt trời cao

Câu 7. Khử 16g lếu láo hợp những oxit kim loại: FeO, Fe2O3, Fe3O4, CuO, PbO bằng khí teo ở ánh sáng cao, khối lượng chất rắn chiếm được là 11,2 g. Tính thể tích khi teo đã thâm nhập phản ứng (đktc)


A. 6,72 lít

B. 4,48 lít

C. 2,24 lít

D. 3,36 lít

Xem đáp ánĐáp án AÁp dụng định giải pháp bảo toàn khối lượng

nCO2 = nCO = x mol

moxit + mCO = mCR + mCO2

16 + 28x = 11,2 + 44x ⇒ x=0,3

⇒ VCO = 6,72 lit

Câu 8. mang lại khí teo (dư) bước vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp A có Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được hóa học rắn B. Mang lại B vào hỗn hợp KOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần ko tan C. Mang sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần ko tan C gồm

A. MgO, Fe, Cu.

B. Mg, Fe, Cu.

C. MgO, Fe3O4, Cu.

D. Mg, Al, Fe, Cu.

Xem đáp ánĐáp án CCO + Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO → Al2O3, MgO, Fe, Cu + CO2

Al2O3 + 2KOH → 2KAlO2 + H2O

Phần không tan Z có MgO, Fe, Cu.

Câu 9.Nung 8,4 gam fe trong ko khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tung m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:

A. 11,2 gam

B. 10,2 gam

C. 7,2 gam

D. 6,9 gam

Xem đáp ánĐáp án AQuy tất cả hổn hợp X về một hóa học FexOy:

FexOy + (6x – 2y) HNO3 → xFe(NO3)3 + (3x – 2y) NO2 + (3x -y) H2O

0,1/3x−2y 0,1mol

Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn nguyên tố sắt:

Fe = 8,4/56 = 0,1.x/3x−2y ⇒ x/y = 6/7

Vậy phương pháp quy đổi là: Fe6O7 (M = 448) và

nFe6O7= 0,13.6 − 2.7 = 0,025 mol

=> mX = 0,025 . 448 = 11,2g

Câu 9.Nung 8,4 gam fe trong không khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tung m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:

A. 11,2 gam

B. 10,2 gam

C. 7,2 gam

D. 6,9 gam

Xem đáp ánĐáp án AQuy hỗn hợp X về 2 chất sắt và Fe2O3:

Hòa tung hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư ta có:


Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)2 + 3NO2 + 3H2O

0,1/3 0,1

Số mol nguyên tử sắt trong oxit Fe2O3 là

⇒ nFe = (8,4/56) – (0,1/3) = 0,35/3 → nFe2O3 = 0,35/(3.2)

Vậy mX = mFe + mFe2O3

⇒ mX = (0,1/3). 56 + (0,35/3). 160 = 11,2 gam.

Câu 10.Hỗn vừa lòng A tất cả FeO, Fe2O3, Fe3O4 (trong kia số mol FeO bằng số mol Fe2O3). Hài hòa 4,64 gam A trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư được 200 ml hỗn hợp X . Tính thể tích dung dịch KMnO4 0,1M quan trọng để chuẩn chỉnh độ không còn 100 ml dung dịch X?

A. 0,1 lít

B. 0,12 lít

C. 0,2 lít

D. 0,24 lít

Xem đáp ánĐáp án CVì số mol của FeO ngay số mol của Fe2O3 buộc phải ta coi tất cả hổn hợp là Fe3O4

Ta có

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

0,02 0,02

Trong 100 ml X sẽ sở hữu 0,01 mol FeSO4 nên:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

→ nKMnO4 = 0,02 mol → VKMnO4 = 0,02/0,1 = 0,2 lit

…………………….

Trên trên đây VnDoc đã reviews tới chúng ta Oxit kim loại bị khử vày khí co ở ánh sáng cao là. Để có thể cải thiện kết trái trong học tập tập, VnDoc xin giới thiệu tới chúng ta học sinh tài liệu Giải bài xích tập Toán 11, chăm đề hóa học 11, Giải bài tập Hoá học tập 11. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 mà lại VnDoc tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Top 14 Bài Phân Tích Quá Trình Tha Hóa Của Chí Phèo Hay Nhất

Để nhân thể trao đổi, share kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học tập THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng giành cho lớp 11 sau: đội Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 để có thể cập nhật được phần nhiều tài liệu mới nhất.