Crackinh C4H10 Thu Đc Hh Gồm 5

     

mang sử có 1 mol C4H10 bội phản ứng.Theo BTKL: m5 hiđrocacbon = mC4H10ban đầu = 58 gam → n5 hiđrocacbon = 58 : (16,325 x 2) ≈ 1,7764 mol

→ nC4H10phản ứng = 1,7764 - 1 ≈ 0,7764 mol → H ≈ 77,64%
Bạn đang xem: Crackinh c4h10 thu đc hh gồm 5

Khi triển khai crackinh 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu được hỗn hợp A tất cả CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 với C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn A nhận được x gam CO2 và y gam H2O. Quý hiếm của x với y tương xứng là


Cracking 0,1 mol C4H10 thu được hỗn hợp X tất cả CH4, C2H6, C2H4, C3H6 cùng C4H10. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp X, sau đó cho thành phầm cháy dung nạp hết vào dung dịch nước vôi trong dư. Nhận định và đánh giá nào sau đây đúng ?


Tách hiđro từ bỏ ankan X thu được tất cả hổn hợp Y tất cả 3 chất tất cả tỉ khối đối với hiđro bằng 13,75. Đốt cháy trọn vẹn Y chiếm được 2,64 gam CO2 và 1,44 gam H2O. CTPT của ankan và công suất phản ứng anken hóa là


Cracking 4,48 lít butan (ở đktc) thu được các thành phần hỗn hợp X bao gồm 5 hiđrocacbon. Dẫn cục bộ sản phẩm X trải qua bình dung dịch Brom dư thì thấy cân nặng bình dung dịch Brom tăng 8,4 gam với khí bay ra khỏi dung dịch Brom là các thành phần hỗn hợp Y. Thể tích oxi (ở đktc) đề xuất để đốt cháy hoàn toàn Y là:


Cracking m gam butan thu được các thành phần hỗn hợp X gồm các chất hữu cơ. Biết tỉ khối hơi của X so với hiđro bởi 17,40. Công suất của phản bội ứng crackinh là


Cracking ankan X thu được các thành phần hỗn hợp khí Y gồm 2 ankan và 2 anken có tỉ khối so với H2 là 14,5. Công thức phân tử của X là


Crăckinh V lit butan thu được hỗn hợp X có 5 hiđrocacbon. Trộn tất cả hổn hợp X cùng với H2 với tỉ trọng thể tích 3 : 1 thu được các thành phần hỗn hợp khí Y, dẫn Y qua xúc tác Ni/to sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được các thành phần hỗn hợp khí Z bao gồm 4 hiđrocacbon hoàn toàn có thể tích giảm 25% đối với Y. Z không có tác dụng làm bay màu dung dịch brom. Năng suất phản ứng crăckinh butan là:


Thực hiện phản ứng crackinh 11,2 lít tương đối isopentan (đktc), thu được hỗn hợp X chỉ bao gồm ankan cùng anken. Trong các thành phần hỗn hợp X bao gồm chứa 7,2 gam một chất Y mà lại đốt cháy thì nhận được 11,2 lít CO2 và 10,8 gam nước. Hiệu suất phản ứng là:
Xem thêm: Hot Top 11 Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Loại Nào Tốt Nhất Hiện Nay

Lấy V lít metan (đktc) lấy nhiệt phân sinh sống 1500oC thu được các thành phần hỗn hợp khí X. Nếu như đốt cháy hoàn toàn hỗn hòa hợp X thì cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đktc). Biết tỉ khối của X so với H2 là 4,8; hiệu suất của làm phản ứng sức nóng phân metan là


Tiến hành nhiệt phân hexan (giả sử chỉ xảy ra phản ứng cracking ankan) thì thu được hỗn hợp X. Vào X gồm chứa tối đa từng nào chất có CTPT không giống nhau ?


Khi nung butan với xúc tác tương thích thu được hỗn hợp X có CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 cùng C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn hỗn đúng theo X nhận được 8,96 lít CO2 (đo ở đktc) với 9,0 gam H2O. Khía cạnh khác, các thành phần hỗn hợp X làm mất màu vừa hết 12 gam Br2 trong dung dịch nước brom. Hiệu suất phản ứng nung butan là:


Nung rét m gam propan thu được tất cả hổn hợp X chứa H2, C3H6, CH4, C2H4 cùng C3H8 dư. Đốt cháy trọn vẹn hỗn đúng theo X rồi cho thành phầm cháy qua dung dịch nước vôi trong dư nhận được 30 gam kết tủa. Quý giá của m là


Đề hiđro trọn vẹn hỗn hợp X bao gồm etan cùng propan bao gồm tỉ khối hơi so cùng với hiđro là 19,2 ta thu được hỗn hợp Y tất cả eten cùng propen. Nhân tố % theo thể tích của eten với propen vào Y theo thứ tự là:


Khi crackinh một ankan khí ở điều kiện thường nhận được một hỗn hợp tất cả ankan cùng anken trong đó có hai chất X cùng Y, nhưng mà tỉ khối của Y đối với X là 1,5. Bí quyết của X cùng Y là ?


Crackinh 560 lít C4H10 nhận được 1010 lít tất cả hổn hợp khí X không giống nhau. Những khí những đo ở (đktc). Thể tích C4H10 chưa bị cracking là
Xem thêm: Văn Mẫu Viết Một Đoạn Văn Tả Hoạt Động Của Một Người Mà Em Yêu Mến

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam