CU CÓ TÁC DỤNG VỚI HNO3 LOÃNG KHÔNG

     
Cu hno3 loãng

Phản ứng Cu HNO3 loãng là phản bội ứng hóa học về kim loại với axit. Rộng nữa đấy là phản ứng thoái hóa khử nên cũng được vận dụng rất nhiều vào đề thi. Lessonopoly mời chúng ta và các em cùng tìm hiểu cụ thể về làm phản ứng này.

Bạn đang xem: Cu có tác dụng với hno3 loãng không

*
Phản ứng Cu HNO3 loãng tạo nên ra thành phầm là gì?

Cu + HNO3 loãng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Liên quan: cu hno3 loãng

(rắn) (dung dịch loãng) (dung dịch) (khí) (lỏng)

(đỏ) (màu xanh lam)

64 63 188 30 18

Điều kiện phản ứng

– kim loại đồng

– dung dịch HNO3 loãng

– Điều khiếu nại phản ứng: ko có.

Tiến hành phản nghịch ứng

– bỏ vô ống nghiệm 1 cho 2 lá đồng, bé dại từ từ toàn diện dung dịch HNO3 loãng vào vào ống nghiệm. Xem hiện tượng kỳ lạ xảy ra.

Hiện tượng hóa học

– Lá đồng red color (Cu) tan dần trong dung dịch axit HNO3 loãng, ống nghiệm gửi sang greed color (đó là hỗn hợp Cu(NO3)2 ) và có khí NO thoát ra.

Phương trình làm phản ứng và cân nặng bằng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Phương trình ion

Quá trình dường electron: Cu → Cu+2 + 2e

Quá trình dìm electron: N+5 + 3e → N+2

=> Phương trình sau thời điểm cân bởi với hệ số tối giản nhất:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Cu + HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(rắn) (dd đậm đặc) (rắn) (khí) (lỏng)

(đỏ) (không màu) (trắng) (nâu đỏ) (không màu)

64 63 188 46 18

– hiện tượng lạ nhận biết:

Chất rắn màu đỏ của Đồng (Cu) tan dần trong dung dịch cùng sủi bọt khí vì chưng khí gray clolor đỏ Nitơ dioxit (NO2) sinh ra.

*
HNO3 sệt thì sản phẩm là NO2, HNO3 loãng tạo nên thành NO.

– lưu giữ ý:

Axit nitric HNO3 oxi hoá được hầu như các kim loại, kể cả kim loại có tính khử yếu hèn như Cu. Lúc đó, kim loại bị oxi hoá đến cả oxi hoá cao và tạo nên muối nitrat. Thông thường, nếu cần sử dụng dung dịch HNO3 quánh thì sản phẩm là NO2, còn dung dịch loãng thì tạo thành NO.

CuO + HNO3 loãng

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(rắn) (dd) (dd) (lỏng)

(đen) (không màu) (xanh lam) (không màu)

80 63 188 18

Mg + HNO3 loãng

– Mg + HNO3 loãng sinh ra khí NO

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

*

– Mg + HNO3 loãng ra đời NH4NO3

10HNO3 + 4Mg → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

(dung dịch) (rắn) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

Al + HNO3 loãng

– Al + HNO3 loãng ra đời khí N2O

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

(rắn) (dd loãng) (rắn) (khí) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (trắng) (không màu) (không màu)

– Al + HNO3 loãng sinh ra NH4NO3

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

(rắn) (lỏng) (lỏng) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)

Fe + HNO3 loãng

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(dd loãng, nóng) (khí)

Ag + HNO3 loãng

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO

(rắn) (dd pha loãng) (kết tủa) (lỏng) (khí)

(trắng) (không màu) (trắng)

– Điều khiếu nại phản ứng: nhiệt độ độ.

*
Kim loại chức năng với HNO3

Bài tập vận dụng

*

Bài 1. Hòa tan trọn vẹn 1,28 gam Cu vào dung dịch chứa 7,56 gam HNO3 thu được hỗn hợp X cùng V lít tất cả hổn hợp khí có NO và NO2 (đktc). đến X công dụng hoàn toàn với 105ml dung dịch KOH 1M, tiếp nối lọc quăng quật kết tủa được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z đến cân nặng không đổi, chiếm được 8,78 gam chất rắn. Giá trị V là A. 0,336 B. 0,448. C. 0,560. D. 0,672.

Giải:

– hóa học rắn Z có KNO3 với KOH(dư). Khi nung Z ta nhận được KNO2 với KOH(dư). Theo đề ta gồm :

85nKNO2 + 56nKOH = m rắn, => nKNO2 = 0,1 mol

BT: K → nKNO2 + nKOH = nKOH ban đầu, => nKOH dư = 0,005 mol.

BT: N → nNO2 + nNO = nHNO3 – nKNO2 = 0,02 mol;

=> V(NO, NO2) = 0,448 lít

Bài 2. Hoà tan trọn vẹn m gam Cu trong hỗn hợp HNO3 chiếm được 1,12 lít tất cả hổn hợp khí NO và NO2 (đktc) tất cả tỉ khối hơi so với H2 là 16,6. Giá trị của m là A. 8,32. B. 3,90. C. 4,16. D. 6,40.

Xem thêm: Tóm Tắt Bài Thánh Gióng - Tóm Tắt Truyện Thánh Gióng

Bài 3. hiện tượng lạ quan gần kề được khi cho Cu vào hỗn hợp HNO3 sệt là A. Dung dịch rời sang màu kim cương và có khí gray clolor đỏ thoát ra B. Dung dịch rời sang màu nâu đỏ và có khí màu xanh thoát ra C. Dung dịch rời sang màu xanh da trời và tất cả khí ko màu thoát ra D. Dung di chuyển sang màu xanh lá cây và tất cả khí gray clolor đỏ bay ra

Bài 4. Khi phối hợp hiđroxit sắt kẽm kim loại M(OH)2 bởi một lượng đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hòa - nhân chính có mật độ 27,21%. Sắt kẽm kim loại M là A. Cu B. Fe C. Zn D. Al

Bài 5. Tổng hệ số là các số nguyên, tối giản của toàn bộ các hóa học trong phương trình bội nghịch ứng thân Cu với hỗn hợp HNO3 đặc, rét là: A. 8 B. 10 C. 11 D. 9

Bài 6. mang lại 2,16 gam láo hợp có Al và Mg tan không còn trong dung dịch axit HNO3 loãng, nấu nóng nhẹ tạo ra dung dịch X cùng 448 ml (đo sinh hoạt 354,90 K với 988 mmHg) hỗn hợp khí Y khô gồm 2 khí ko màu, không thay đổi màu trong ko khí. Tỷ khối của Y so với oxi bởi 0,716 lần tỷ khối của khí cacbonic đối với nitơ. Làm cho khan X một cách cẩn trọng thu được m gam hóa học rắn Z, nung Z đến trọng lượng không thay đổi thu được 3,84 gam chất rắn T. Tính giá trị của m

Bài 7. mang đến 0,54g bột Al hoà tan không còn trong 250 ml dung dịch HNO3 1M. Sau thời điểm phản ứng xong, thu được dung dịch A với 0,896 lít hỗn hợp khí B có NO2 với NO (đo nghỉ ngơi đktc).

a) Tính tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí B so với H2.

b) Tính độ đậm đặc mol các chất trong dung dịch A thu được.

Bài 8. Hoà tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch HNO3 thì thu được 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí A (gồm NO với N2O) tất cả tỉ khối dA/H2 = 16,75. Tính m.

Bài 9.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Về Bạch Đằng Giang Hải Phòng, Bạch Đằng Giang

Nếu mang lại 9,6 gam Cu chức năng hết cùng với 180ml HNO3 1M sau thời điểm phản ứng kết thúc thu được V1 lít NO (đktc) duy nhất với dung dịch A. Nếu đến 9,6 gam Cu tính năng hết với 180ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M cùng H2SO4 0,5M sau thời điểm phản ứng ngừng thu được V2 lít NO (đktc) duy nhất cùng dung dịch B.Tính khối lượng muối thu được lúc cô cạn hỗn hợp B. Chọn câu trả lời đúng. A. 22,86 gam B. 21,86 gam C. 20,86 gam D. 23,86 gam

Bài 10. cho m gam bột sắt kẽm kim loại đồng vào 200 ml dung dịch HNO3 2M, có khí NO bay ra. Để hài hòa vừa hết hóa học rắn, nên thêm tiếp 100 ml hỗn hợp HCl 0,8M vào nữa, đồng thời cũng có khí NO bay ra. Trị số của m là: A. 9,60 gam B. 11,52 gam C. 10,24 gam D. 12,54 gam

Như vậy, làm phản ứng Cu HNO3 loãng tạo thành dung dịch Cu(NO3)2 , khí NO bay ra cùng nước. Các em nên chăm chú phản ứng của kim loại với HNO3, vày HNO3 là axit mạnh, bao gồm tính khử mạnh, nên sẽ khởi tạo ra sản phẩm sinh ra những khí khác nhau thi chuyển đổi điều kiện và tỉ lệ mol. Hy vọng nội dung bài viết của lessonopoly giúp các em áp dụng và làm bài bác tập tốt.