Cương Lĩnh Dân Tộc Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin

     

Nội dung cưng cửng lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin: đại lý xây dựng cương cứng lĩnh là những tư tưởng của C.Mác với Ph.Ăngghen về vụ việc dân tộc; là sự việc tổng kết tay nghề đấu tranh của trào lưu cách mạng nhân loại và biện pháp mạng Nga; phân tích thâm thúy hai xu hướng khách quan lại của trào lưu dân tộc. Văn bản Cương lĩnh gồm


a) những dân tộc hoàn toàn bình đẳng có nghĩa là các dân tộc lớn hay nhỏ tuổi (kể cả cỗ tộc và chủng tộc) không rành mạch trình độ cải cách và phát triển cao tốt thấp, đều có nghĩa vụ và quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau trong những sinh hoạt khiếp tế, thiết yếu trị, văn hoá-xã hội; không một dân tộc bản địa nào được giữ độc quyền đặc lợi và bao gồm quyền đi áp bức tách lột dân tộc bản địa khác, miêu tả trong luật pháp mỗi nước và luật pháp quốc tế.

Bạn đang xem: Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa mác-lênin

V.I.Lênin thực hiện nội dung đồng đẳng ở hai lever là đồng đẳng giữa các non sông dân tộc và bình đẳng giữa các dân tộc-tộc fan trong một quốc gia đa dân tộc.

+) trong một quốc gia có không ít dân tộc, quyền đồng đẳng giữa những dân tộc cần được pháp luật đảm bảo an toàn và được biểu hiện trong mọi nghành nghề dịch vụ của cuộc sống xã hội, trong các số ấy việc nỗ lực khắc phục sự chênh lệch về trình độ cải tiến và phát triển kinh tế, văn hoá do lịch sử vẻ vang để lại có ý nghĩa cơ bản;


+) bên trên phạm vi giữa các non sông dân tộc, đấu tranh cho việc bình đẳng giữa những dân tộc trong giai đoạn bây giờ gắn lập tức với cuộc chiến đấu chống nhà nghĩa sáng tỏ chủng tộc, công ty nghĩa dân tộc lớn, nhà nghĩa dân tộc hẹp hòi; nối liền với cuộc chiến đấu xây dựng đơn độc tự kinh tế thế giới mới; ngăn lại áp bức bóc tách lột của những nước tư bản phát triển so với các nước chậm cải tiến và phát triển về khiếp tế.Thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc là các đại lý để thực hiện quyền dân tộc bản địa tự quyết và xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.


b) các dân tộc được quyền trường đoản cú quyết trên toàn bộ các nghành nghề dịch vụ của đời sống xã hội, nhưng thực chất là trường đoản cú quyết về thiết yếu trị. Quyền dân tộc bản địa tự quyết là quyền quản lý của từng dân tộc so với vận mệnh của dân tộc mình, quyền tự lựa chọn chính sách chính trị-xã hội và bé đường cách tân và phát triển của dân tộc mình. Quyền trường đoản cú quyết bao hàm quyền tự do hòa bình về chủ yếu trị tách bóc ra thành một quốc gia dân tộc chủ quyền vì tác dụng của các dân tộc và cũng bao hàm quyền trường đoản cú nguyện liên minh với các dân tộc không giống trên cửa hàng bình đẳng.

Xem thêm: Cảnh Giác Biểu Hiện Của Bệnh Cao Huyết Áp, Dấu Hiệu Nhận Biết Bệnh Tăng Huyết Áp

V.I.Lênin khẳng định trong những nguyên tắc của vụ việc dân tộc tự quyết là đề nghị có quan điểm lịch sử-cụ thể khi nghiên cứu và giải quyết và xử lý vấn đề dân tộc. Lúc chứng kiến tận mắt xét, giải quyết vấn đề dân tộc tự quyết của dân tộc cần đứng trên lập trường của kẻ thống trị công nhân. Chỉ ủng hộ sự phân lập có lại lợi ích cho kẻ thống trị công nhân, quần chúng. # lao rượu cồn và của dân tộc, cỗ vũ cuộc chiến đấu giải phóng vào phạm vi ấy. Nhất quyết đấu tranh kháng lại các âm mưu, thủ đoạn của những thế lực đế quốc với phản cồn lợi dụng chiêu thức “dân tộc tự quyết” nhằm can thiệp sâu vào quá trình nội bộ của các nước.


c) đoàn kết công nhân tất cả các dân tộc bản địa phản ánh bản chất quốc tế của phong trào công nhân, phản chiếu sự thống nhất giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải tỏa giai cấp. Nó đảm bảo cho phong trào dân tộc có đủ sức mạnh để giành win lợi.

Xem thêm: Cách Làm Cơm Gà Chiên Giòn Thơm Ngon Bổ Dưỡng, Hướng Dẫn Công Thức Làm Cơm Gà Da Giòn Chuẩn Nhất

Liên hiệp công nhân toàn bộ các dân tộc quy định mục tiêu hướng tới, nguyên lý đường lối, phương pháp xem xét, cách giải quyết quyền dân tộc tự quyết, quyền đồng đẳng dân tộc. Đồng thời nó là yếu tố sức mạnh bảo vệ cho giai cấp công nhân và các dân tộc chiến thắng kẻ thù của mình. Đoàn kết, đoàn kết công nhân các dân tộc là cơ sở vững chắc và kiên cố để đoàn kết, tập hợp những tầng lớp nhân dân lao động rộng rãi thuộc những dân tộc vào cuộc chiến đấu chống nhà nghĩa đế quốc, vì tự do dân tộc và tiến bộ xã hội.