Đá Vôi Ra Vôi Sống

     

*
đã trả lời3 tháng 12, 2020bởi AnatasiaCử nhân(3.6k điểm)được bầu chọn là câu hỏi hay nhất22 tháng 12, 2021bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị

a)\(CaCO_{3} \overset{t°}{\rightarrow} CaO + CO_{2}\)

\(CaO + 3C \overset{t°}{\rightarrow} CaC_{2} + CO\)

\(CaC_{2} + 2H_{2}O \rightarrow Ca(OH)_{2} + C_{2}H_{2}\)

b)\(2CH_{4} \overset{1500°C/LLN}{\rightarrow} C_{2}H_{2} + 3H_{2}\)

\(2C_{2}H{2} \overset{xt}{\rightarrow} CH \equiv C - CH = CH_{2}\)

\(CH \equiv C - CH = CH_{2} + H_{2} \overset{PbCO_{3}, t°}{\rightarrow} CH_{2} = CH - CH = CH_{2}\)

\(nCH_{2}= CH - CH= CH_{2} \overset{xt, t°}{\rightarrow} (-CH_{2} - CH = CH - CH_{2}-)_{n}\)


Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để thêm bình luận.

Bạn đang xem: đá vôi ra vôi sống


Các câu hỏi liên quan


0 phiếu
1 trả lời300 lượt xem
Đá vôi ->Canxioit -> Canxicacbua -> axetilen -> etilen
Hoàn thành các phương trình sau: Đá vôi
đã hỏi26 tháng 4, 2020trong Hóa học lớp 11bởi anhaodangCử nhân(4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời172 lượt xem
Viết phương trình phản ứng: a) Điều chế C3H8O từ xiclopropan b) Etan-> etilen-> C2H4Br2 -> C2H2 -> C2H6O2
Viết phương trình phản ứng: a) Điều chế C_3H_8O từ xiclopropan b) Etan -> etilen -> C_2H_4Br_2 -> C_2H_2 -> C_2H_6_O_2
đã hỏi29 tháng 5, 2020trong Hóa học lớp 11bởi anhaodangCử nhân(4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời2.1k lượt xem
Viết phương trình phản ứng điều chế propan-1-ol từ propan-2-ol và ngược lại
Viết phương trình phản ứng Điều chế propan-1-ol từ propan-2-ol và ngược lại
đã hỏi28 tháng 5, 2020trong Hóa học lớp 11bởi anhaodangCử nhân(4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời964 lượt xem
Hoàn thành các phương trình sau: a) Nhôm cacbua -> CH_4 -> C_2H_2 -> C_6H_6
Hoàn thành các phương trình sau: a) Nhôm cacbua -> CH_4 -> C_2H_2 -> C_6H_6 b) Natri axetat -> metan -> axetilen -> benzen
đã hỏi18 tháng 5, 2020trong Hóa học lớp 11bởi anhaodangCử nhân(4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời706 lượt xem
Hoàn thành phương trình về anken bắt đầu từ C3H8 ->C3H6->...
đã hỏi26 tháng 4, 2020trong Hóa học lớp 11bởi anhaodangCử nhân(4.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời45 lượt xem
Hoàn thành phương trình về anken bắt đầu từ C3H8 ->C3H6->...

Xem thêm: Vì Sao Nói Khối Lượng Của Hạt Nhân Được Coi Là Khối Lượng Của Nguyên Tử


đã hỏi26 tháng 4, 2020trong Hóa học lớp 11bởi anhaodangCử nhân(4.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời827 lượt xem
Chuỗi phản ứng liên quan đến sắt Fe.

Xem thêm: Lúc T=0 Đầu O Của Dây Cao Su Căng Thẳng Nằm Ngang


đã hỏi23 tháng 4, 2020trong Hóa học lớp 12bởi anhaodangCử nhân(4.7k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời2.4k lượt xem
Hoàn thành các phương trình sau: a) Natri axetat -> metan -> axetilen -> benzen
Hoàn thành các phương trình sau: a) Natri axetat -> metan -> axetilen -> benzen b) Hexan -> benzen -> etyl benzen -> stiren -> PS
đã hỏi23 tháng 5, 2020trong Hóa học lớp 11bởi anhaodangCử nhân(4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời183 lượt xem
axetilen -> etilen -> ancoletylic -> etilen -> PE
đã hỏi26 tháng 4, 2020trong Hóa học lớp 11bởi anhaodangCử nhân(4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời95 lượt xem
Viết phương trình phản ứng điều chế buta-1,3-đien và benzen từ etin
Viết phương trình phản ứng điều chế buta-1,3-đien và benzen từ etin
đã hỏi8 tháng 5, 2020trong Hóa học lớp 11bởi anhaodangCử nhân(4.7k điểm)

HOT 1 giờ qua


Thành viên tích cực tháng 12/2022
Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
Về goodsmart.com.vn
...