Đặc Điểm Chung Của Các Cuộc Cách Mạng Tư Sản

     

Nêu phần lớn điểm chung và riêng của biện pháp mạng tứ sản Anh cầm kỉ XVII, chiến tranh giành chủ quyền của những thuộc địa Anh làm việc Bắc Mĩ và bí quyết mạng tư sản Pháp cuối rứa kỉ XVIII (có thể lập bảng so sánh, khối hệ thống kiến thức,…).

Bạn đang xem: đặc điểm chung của các cuộc cách mạng tư sản


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải chi tiết

Điểm chung:

Các cuộc CMTS giai đoạn cận đại đều sở hữu điểm thông thường là mong mỏi đánh đổ cơ chế phong kiến nhằm mở đường mang đến chủ nghĩa tư bản phát triển.

* Bảng so sánh các cuộc CMTS thời gian cận đại

Nội dung

Cách mạng tứ sản Anh thế kỉ XVII

Chiến tranh giành hòa bình của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Cách mạng bốn sản Pháp cuối nạm kỉ XVIII

Nhiệm vụ, mục tiêu

- Lật đổ cơ chế phong kiến chăm chế.

- Mở đường đến chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

- Lật đổ nền kẻ thống trị của thực dân Anh.

- Mở đường mang đến chủ nghĩa tư bản Bắc Mĩ vạc triển.

- Xóa bỏ chế độ quân nhà chuyến chế.

- Mở đường mang đến chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

Lãnh đạo

Quý tộc mới, bốn sản.

Tư sản , nhà nô.

Xem thêm: Gói Mạng Mobi 50K 1 Tháng Đơn Giản Nhất, Access Denied

Tư sản.

Hình thức

Nội chiến.

Cách mạng hóa giải dân tộc.

Nội chiến, chiến tranh vệ quốc.

Kết quả,

Ý nghĩa

- Lật đổ cơ chế phong kiến, mở đường mang đến chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

- thiết lập cấu hình chế độ quân công ty lập hiến.

- giải hòa Bắc Mĩ ngoài sự thống trị của thực dân Anh, thành lập tổ quốc tư sản, mở đường mang đến chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

- góp thêm phần thúc đẩy bí quyết mạng phòng phong con kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của quần chúng Mĩ La-tinh cuối cố kỉ XVIII đầu rứa kỉ XIX.

Xem thêm: Biện Luận Theo M Số Nghiệm Của Phương Trình Dựa Vào Đồ Thị Hay, Nhanh Nhất

- Lật đổ nền quân chủ chăm chế, thủ tiêu tàn dư phong kiến, mở đường mang đến chủ nghĩa tư bản phát triển.

kimsa88
cf68