Dẫn Từ Từ V Lít Khí Co Đi Qua Một Ống Sứ Đựng Lượng Dư Hỗn Hợp Rắn Gồm Cuo Fe2O3

     

Dẫn đàng hoàng V lít khí co (ở đktc) đi sang 1 ống sứ đựng lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn tất cả CuO, Fe2O3(ở ánh sáng cao). Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn cục khí X ngơi nghỉ trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2thì chế tác thành 4 gam kết tủa. Cực hiếm của V là

Bạn đang xem: Dẫn nhàn rỗi v lít khí teo đi qua một ống sứ đựng lượng dư tất cả hổn hợp rắn tất cả cuo fe2o3

Phương pháp giải

+) $n_CO = n_CO_2$

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

+)$n_CO_2 = n_CaC extO_3 = 0,04,mol$

Lời giải của GV goodsmart.com.vn

CO + CuO $xrightarrowt^o$Cu + CO2

3CO + Fe2O3 $xrightarrowt^o$2Fe + 3CO2

Từ 2 PTHH => $n_CO = n_CO_2$

Cho khí X vào hỗn hợp Ca(OH)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

$n_CaC extO_3 = frac4100 = 0,04,mol$

Theo PTHH:$n_CO_2 = n_CaC extO_3 = 0,04,mol$

=> nCO = 0,04 mol

=> V = 0,04.22,4 = 0,896 lít

Đáp án phải chọn là: a

Bạn đã xem: Dẫn từ từ v lít khí teo đi sang một ống sứ đựng lượng dư tất cả hổn hợp rắn bao gồm cuo fe2o3
Bạn đang xem: Dẫn từ từ v lít khí co đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm cuo fe2o3

*

*
Xem thêm: Mua Cân Ở Đâu Hà Nội Chất Lượng, Giá Tốt? Địa Chỉ “Chọn Mặt Gửi Vàng”

*

*Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Quay Tik Tok Như Thế Nào, Hướng Dẫn Cách Quay Video Tiktok Để Bán Hàng

*

Cho luồng khí H2dư qua lếu láo hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung lạnh ở nhiệt độ cao. Sau làm phản ứng, các thành phần hỗn hợp chất rắn còn sót lại là

Cho khí teo (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng các thành phần hỗn hợp X tất cả Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần không tan Z. Trả sử các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần ko tan Z gồm:

Cho khí co dư trải qua ống chứa 0,2 mol MgO với 0,2 mol CuO nung nóng cho phản ứng trả toàn, chiếm được x gam chất rắn. Cực hiếm của x là

Cho luồng khí teo (dư) trải qua 9,1 gam láo lếu hợp tất cả CuO và Al2O3nung nóng cho đến lúc phản ứng hoàn toàn, nhận được 8,3 gam chất rắn. Cân nặng CuO có trong lếu hợp ban đầu là

Cho V lít khí co (ở đktc) bội nghịch ứng với cùng 1 lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe2O3nung nóng. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hòa hợp rắn giảm 0,32 gam. Cực hiếm của V là

Dẫn thủng thẳng V lít khí teo (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3(ở ánh nắng mặt trời cao). Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn thể khí X ngơi nghỉ trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2thì sản xuất thành 4 gam kết tủa. Cực hiếm của V là

Hoà tan trọn vẹn 20 gam một oxit kim loại bằng dung dịch H2SO4loãng nhận được 50 gam muối. Khử trọn vẹn lượng oxit đó thành sắt kẽm kim loại ở ánh sáng cao đề xuất V lít khí teo (đktc). Cực hiếm của V là

Cho H2dư qua 8,14 gam hỗn hợp A bao gồm CuO, Al2O3và FexOynung nóng. Sau khi phản ứng xong, thu được 1,44 gam H2O cùng a gam chất rắn. Cực hiếm của a là :

Khử 3,48 gam một oxit của sắt kẽm kim loại M buộc phải dùng 1,344 lít H2 (đktc). Toàn bộ lượng sắt kẽm kim loại M hiện ra cho công dụng với hỗn hợp HCl dư thu được 1,008 lít H2(đktc). Công thức oxit là

Cho khí co qua ống cất 15,2 gam tất cả hổn hợp A có CuO với FeO nung nóng. Sau một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp khí B cùng 13,6 gam chất rắn C. đến B tác dụng với dung dịch Ca(OH)2dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là :

Dẫn một luồng khí teo dư qua ống sứ đựng m gam các thành phần hỗn hợp Fe3O4và CuO nung nóng cho đến lúc phản ứng trọn vẹn thu được 2,32 gam hỗn hợp kim loại. Khí thoát thoát ra khỏi bình được dẫn qua hỗn hợp nước vôi trong dư chiếm được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là :