Dẫn từ từ v lít khí co

     

Dẫn thong thả V lít khí co (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở ánh nắng mặt trời cao). Sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được khí X. Dẫn tổng thể khí X làm việc trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo ra thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là
Bạn đang xem: Dẫn từ từ v lít khí co

+) $n_CO = n_CO_2$

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

+) $n_CO_2 = n_CaC extO_3 = 0,04,mol$


CO + CuO $xrightarrowt^o$ Cu + CO2

3CO + Fe2O3 $xrightarrowt^o$ 2Fe + 3CO2

Từ 2 PTHH => $n_CO = n_CO_2$

Cho khí X vào hỗn hợp Ca(OH)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

$n_CaC extO_3 = frac4100 = 0,04,mol$

Theo PTHH: $n_CO_2 = n_CaC extO_3 = 0,04,mol$

=> nCO = 0,04 mol

=> V = 0,04.22,4 = 0,896 lít


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho luồng khí H2dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nóng ở ánh nắng mặt trời cao. Sau bội nghịch ứng, các thành phần hỗn hợp chất rắn còn lại là


Cho khí teo (dư) đi vào ống sứ nung lạnh đựng tất cả hổn hợp X có Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được hóa học rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần ko tan Z. đưa sử các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm:


Cho khí teo dư trải qua ống cất 0,2 mol MgO cùng 0,2 mol CuO nung nóng mang lại phản ứng trả toàn, thu được x gam hóa học rắn. Giá trị của x là


Cho luồng khí co (dư) trải qua 9,1 gam lếu hợp gồm CuO và Al2O3nung nóng cho đến lúc phản ứng trả toàn, chiếm được 8,3 gam hóa học rắn. Cân nặng CuO có trong hỗn hợp lúc đầu là


Cho V lít khí teo (ở đktc) làm phản ứng với một lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn có CuO và Fe2O3nung nóng. Sau khoản thời gian các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng hỗn hợp rắn bớt 0,32 gam. Quý hiếm của V là
Xem thêm: Cấu Tạo Đèn Huỳnh Quang - Đèn Huỳnh Quang Có Cấu Tạo Như Thế Nào

Dẫn nhàn V lít khí teo (ở đktc) đi qua 1 ống sứ đựng lượng dư tất cả hổn hợp rắn có CuO, Fe2O3(ở nhiệt độ cao). Sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ngơi nghỉ trên vào lượng dư hỗn hợp Ca(OH)2thì chế tạo thành 4 gam kết tủa. Quý hiếm của V là


Hoà tan trọn vẹn 20 gam một oxit sắt kẽm kim loại bằng hỗn hợp H2SO4loãng chiếm được 50 gam muối. Khử hoàn toàn lượng oxit đó thành kim loại ở nhiệt độ cao nên V lít khí teo (đktc). Giá trị của V là


Cho H2dư qua 8,14 gam hỗn hợp A gồm CuO, Al2O3và FexOynung nóng. Sau khoản thời gian phản ứng xong, nhận được 1,44 gam H2O cùng a gam chất rắn. Cực hiếm của a là :


Khử 3,48 gam một oxit của kim loại M cần dùng 1,344 lít H2 (đktc). Tổng thể lượng kim loại M xuất hiện cho chức năng với dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít H2(đktc). Cách làm oxit là


Cho khí teo qua ống đựng 15,2 gam hỗn hợp A có CuO và FeO nung nóng. Sau một thời gian thu được tất cả hổn hợp khí B và 13,6 gam chất rắn C. đến B công dụng với dung dịch Ca(OH)2dư thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là :


Dẫn một luồng khí co dư qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4và CuO nung nóng đến khi phản ứng trọn vẹn thu được 2,32 gam hỗn kim loại tổng hợp loại. Khí thoát ra khỏi bình được dẫn qua hỗn hợp nước vôi vào dư thu được 5 gam kết tủa. Cực hiếm của m là :


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Sinh Ngày 31/1 Là Cung Gì ? Người Sinh 31 Tháng 1 Là Cung Hoàng Đạo Gì

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.