DANH TỪ CHỈ ĐƠN VỊ

     
*
*
*Bạn đang xem: Danh từ chỉ đơn vị

Con hãy điền từ còn thiếu vào nơi trống để hoàn thiện khái niệm sau:

*

.......... Là rất nhiều từ chỉ........ (người, vật, hiện tại tượng, khái niệm, hoặc 1-1 vị).


Đọc đoạn thơ sau và cho thấy những đánh giá về các từ được ấn đậm sau, đánh giá và nhận định nào đúng, đánh giá và nhận định nào sai?

*

"Mang theotruyện cổtôi đi

Nghe trongcuộc sốngthầm thìtiếng xưa

Vàngcơn nắng,trắngcơn mưa

Con sôngchảy córằng dừanghiêng soi

Đời cha ôngvớiđờitôi

Nhưcon sôngvớichân trờiđã xa

Chỉ còntruyện cổthiết tha

Cho tôi nhấn mặtông chacủa mình"


Đâu là danh trường đoản cú chỉ khái niệm trong các các danh từ được in đậm bên dưới đây:

*

Một điểm nổi bật trong đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng yêu thương người… chính vì thấy nước mất, nhà tan… mà bạn đã ra tới trường tập kinh nghiệm của cách mạng thế giới để về giúp đồng bào.

Theo Trường Chinh


Tìm những danh từ trong đoạn văn sau:

*
Xem thêm: Cách Phân Biệt Kim Loại Và Phi Kim Loại Và Phi Kim,Đơn Chất Và Hợp Chất

Tìm những danh tự chỉ đơn vị chức năng trong câu sau:

*


Trong câu sau, câu nào gồm từ in đậm là danh từ chỉ khái niệm?

*


Con hãy điền từ không đủ vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm sau:

*


Cho các danh từ sau đây con hãy sắp đến xếp chúng vào hai một số loại danh từ tầm thường và danh từ bỏ riêng:

*
Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 12: Nghị Luận Về Việc Đọc Sách Hiện Nay, Nghị Luận: Vấn Đề Đọc Sách Của Học Sinh Hiện Nay

Các trường đoản cú Nguyễn Ngọc Linh, Bùi Hòa Bình, Nguyễn Lan Anh là danh từ chung vì nó chỉ người.

Theo con đánh giá trên đúng hay sai?

*


Trong những câu ca dao bên dưới đây, những danh từ riêng đều chưa được viết hoa, bé hãy phân phát hiện những danh từ riêng rẽ đó: