Đạo Hàm Ln^2X

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật

*

Nhận thấy có dạng 

Cho các phát biểu sau

(1) Đơn giản biểu thức M = a 1 4 - b 1 4 a 1 4 + b 1 4 a 1 2 + b 1 2  ta được M = a - b  

 (2) Tập xác định D của hàm số y = log 2 ln 2 x - 1  là D = e ; + ∞  

 (3) Đạo hàm của hàm số y = log 2 ln x  là y " = 1 x ln x . ln 2  

(4) Hàm số y = 10 log a x - 1  có đạo hàm tại mọi điểm thuộc tập xác định

Số các phát biểu đúng là

A. 6

B. 1

C. 3

D. 4


Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên <1;e> thỏa mãn f e 0 , ∫ 1 e f x 2 d x e - 2 và ∫ 1 e f x...

Bạn đang xem: đạo hàm ln^2x


Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên <1;e> thỏa mãn f e = 0 , ∫ 1 e f " x 2 d x = e - 2 và ∫ 1 e f x x d x = e - 2 . Tích phân ∫ 1 e f x d x bằng:

A. 2e

B. 3 - e 2 4

C. -2e

D. e 2 - 3 4


Cho hàm số f(x) xác định và có đạo hàm trên khoảng 0 ; + ∞ , đồng thời thỏa mãn điều kiện f 1 1 + e , f x e 1 x + x . f x , ∀ x...

Cho hàm số f(x) xác định và có đạo hàm trên khoảng 0 ; + ∞ , đồng thời thỏa mãn điều kiện f 1 = 1 + e , f x = e 1 x + x . f " x , ∀ x ∈ 0 ; + ∞ . Giá trị của f(2) bằng

A. 1 + 2 e

B. 1 + e

C. 2 + 2 e

D. 2 + e


Cho hàm số y e a x 2 + b x + c đạt cực trị tại x1 và đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng e. Tính giá trị của hàm số tại x2? A. y 2 e 2 B. y 2...

Cho hàm số y = e a x 2 + b x + c đạt cực trị tại x=1 và đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng e. Tính giá trị của hàm số tại x=2?

A. y 2 = e 2

B. y 2 = 1 e 2

C. y 2 = 1

D.. y 2 = e


Đạo hàm của hàm số y = x + 2 x - 1 ln ( x + 2 )  là

A. y " = 2 x log ( 2 x - 1 ) - 2 x 2 ( 2 x - 1 ) ln 10 log 2 ( 2 x - 1 )

B. y " = x log ( 2 x - 1 ) - 2 x 2 ( 2 x - 1 ) ln 10 log 2 ( 2 x - 1 )

C. y " = 2 x log ( 2 x - 1 ) + 2 x 2 ( 2 x - 1 ) ln 10 log 2 ( 2 x - 1 )

D. y " = - 2 x log ( 2 x - 1 ) - 2 x 2 ( 2 x - 1 ) ln 10 log 2 ( 2 x - 1 )


Cho hàm số f x a x 4 + b x 2 + c có đồ thị (C). Gọi △ : y d x + e là tiếp tuyến của (C) tại điểm A có hoành độ x-1. Biết △ cắt (C) tại hai điểm phân biệt M , N M , N...

Xem thêm: Tả Cảnh Bình Minh Buổi Sáng & Ảnh Thiên Nhiên Miễn Phí, Bài Văn Tả Cảnh Bình Minh Nơi Em Ở


Cho hàm số f x = a x 4 + b x 2 + c có đồ thị (C). Gọi △ : y = d x + e là tiếp tuyến của (C) tại điểm A có hoành độ x=-1. Biết △ cắt (C) tại hai điểm phân biệt M , N M , N ≠ A có hoành độ lần lượt x=0;x=2. Cho biết ∫ 0 2 d x + e - f x d x = 28 5 . Tích phân ∫ - 1 0 f x - d x - e d x bằng

A. 2 5

B. 1 4

C. 2 9

D. 1 5


Cho hàm số f(x) có đạo hàm f(x) liên tục trên đoạn <1;e> thỏa mãn f 1 1 2 và x . f x x f 2 x - 3 f x + 1 x , ∀ x ∈ 1 ;...

Xem thêm: Hóa Học 8 Bài 5: Nguyên To Hóa Học Lớp 8 Của Một Số Nguyên Tố Hóa Học Thường Gặp


Cho hàm số f(x) có đạo hàm f"(x) liên tục trên đoạn <1;e> thỏa mãn f 1 = 1 2 và x . f " x = x f 2 x - 3 f x + 1 x , ∀ x ∈ 1 ; e . Giá trị của f(e) bằng

A. 3 2 e

B. 4 3 e

C. 3 4 e

D. 2 3 e


Cho hàm số y f(x) liên tục trên khoảng - ∞ ; + ∞ , thỏa mãn các điều kiện l i m x → 0 f x x 2 và hàm số y...

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng - ∞ ; + ∞ , thỏa mãn các điều kiện l i m x → 0 f x x = 2 và hàm số y = f 2 x sin 2 x k h i x > 0 a x + b k h i x ≤ 0 có đạo hàm tại điểm x = 0 Giá trị của biểu thức a + b bằng

A. 2

B. 3

C. 0

D. 1


Cho hàm số đa thức bậc ba y f (x) có đồ thị đi qua các điểm A(2;4), B(3;9), C(4;16). Các đường thẳng AB, AC, BC lại cắt đồ thị tại lần lượt tại các điểm D, E, F (D khác A và B, E khác A và C, F khác B và C). Biết rằng tổng các hoành độ của D, E, F bằng 24. Tính f(0) A. π 4 B. 0 C. 24 5 D. 2

Cho hàm số đa thức bậc ba y = f (x) có đồ thị đi qua các điểm A(2;4), B(3;9), C(4;16). Các đường thẳng AB, AC, BC lại cắt đồ thị tại lần lượt tại các điểm D, E, F (D khác A và B, E khác A và C, F khác B và C). Biết rằng tổng các hoành độ của D, E, F bằng 24. Tính f(0)