Điện Phân 200Ml Dung Dịch Cuso4

     

Sau một thời hạn điện phân 200 ml hỗn hợp CuCl fan ta chiếm được 1,12 lít khí (đktc) nghỉ ngơi anot. Dìm đinh sắt sạch mát trong dung dịch còn lại sau khoản thời gian điện phân. Bội nghịch ứng xong, dìm thấy trọng lượng đinh sắt tăng lên 1,2 gam. độ đậm đặc mol ban đầu của hỗn hợp CuCl2là
Bạn đang xem: điện phân 200ml dung dịch cuso4

Điện phân 400 ml dung dịch CuSO40,2M với cường độ chiếc điện 10A trong một thời hạn thu được 0,224 lít khí (đktc) làm việc anot. Biết điện rất đã sử dụng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. Cân nặng catot tăng là


Điện phân dung dịch một thời gian thu được tổng thể tích khí là 11,2 lít. Trong các số đó một nửa lượng khí được ra đời từ cực dương và một nửa được hình thành từ cực âm. Cân nặng CuSO4có trong hỗn hợp là


Điện phân rét chảy một oxit sắt kẽm kim loại thu được 10,8 gam kim loại ở catot với 6,72 lít khí (đktc) ở anot. Cách làm oxit trên là:


Điện phân NaCl lạnh chảy với cường độ I = 1,93A trong thời gian 6 phút 40 giây thì thu được 0,1472 gam Na. Hiệu suất quy trình điện phân là


Điện phân hỗn hợp CuSO4 bởi điện rất trơ với cái điện bao gồm cường độ I = 0,5A trong thời gian 1930 giây không thấy khí thoát ra ngơi nghỉ catot. Trọng lượng đồng và thể tích khí O2sinh ra là


Điện phân muối clorua rét chảy của kim loại M chiếm được 12 gam kim loại và 0,3 mol khí. Kim loại M là


Cho cái điện một chiều bao gồm cường độ 16A trải qua nhôm oxit lạnh chảy vào 3 giờ. Cân nặng Al bay ra làm việc catot là
Xem thêm: Top 10 Bài Văn Nghị Luận An Toàn Thực Phẩm Bẩn, Nghị Luận Về An Toàn Thực Phẩm (9 Mẫu)

Điện phân 200 ml dung dịch KOH 2M (D = 1,1 g/cm3) cùng với điện cực trơ. Lúc ở catot thoát ra 2,24 lít khí (đktc) thì ngừng điện phân. Biết rằng nước bay hơi không đáng kể. Hỗn hợp sau điện phân gồm nồng độ phần trăm là


Điện phân (điện rất trơ) hỗn hợp muối sunfat của một kim loại hoá trị II với cường độ dòng điện 3A, sau 1930 giây thấy cân nặng catot tăng 1,68 gam. Tên sắt kẽm kim loại là


Điện phân một lượng dư hỗn hợp KCl với điện rất trơ, màng ngăn xốp thời hạn 16,1 phút chiếc điện I = 5A chiếm được 500 ml hỗn hợp X. PH của dung dịch X có giá trị là


Điện phân bởi điện cực trơ hỗn hợp muối sunfat của kim loại hoá trị II với cái điện bao gồm cường độ 6A. Sau 29 phút điện phân thấy cân nặng catot tăng 3,45 g. Sắt kẽm kim loại đó là


Điện phân lạnh chảy hoàn toàn 1,9g muối bột clorua của 1 kim các loại hóa trị II, sau phản ứng nhận được 0,48g kim loại ở catot. Sắt kẽm kim loại đã cho là


Điện phân 500 ml dung dịch 3 cùng với điện rất trơ cho đến khi catot ban đầu có khí bay ra thì chấm dứt điện phân. Để th-nc dung dịch sau năng lượng điện phân phải 800 ml hỗn hợp NaOH 1M. Biết I = trăng tròn A, độ đậm đặc mol AgNO3và thời gian điện phân theo thứ tự là
Xem thêm: Bổ Sung Kẽm Có Tác Dụng Gì Với Nam Giới ? Vì Sao Kẽm Tốt Cho Nam Giới

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam