Điện phân 400ml dung dịch cuso4 0 5m

     
" class="title-header">Điện phân 400 ml hỗn hợp CuSO4 0,5M điện rất trơ cho đến khí sống catot mở ra 6,4g kim loại thì thể tích khí nhận được (đktc) là : A.


Bạn đang xem: điện phân 400ml dung dịch cuso4 0 5m

*

Trần Anh


Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,5M điện rất trơ cho tới khí làm việc catot xuất hiện thêm 6,4g sắt kẽm kim loại thì thể tích khí thu được (đktc) là : A. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 0,56 lít D. 4,48 lít


Xem thêm: Bài Cảm Nhận Bài Ca Ngất Ngưởng Siêu Hay, Top 10 Bài Phân Tích Bài Ca Ngất Ngưởng Siêu Hay

*Xem thêm: Các Kỹ Thuật Đánh Golf Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu, Các Kỹ Thuật Golf Cơ Bản Mà Golfers Cần Phải Biết

Đáp án B Catot : Cu2+ + 2e → Cu Anot : 2H2O → 4H+ + O2 + 4e Bảo toàn e : 2nCu = 4nO2 => nO2 = 0,05 mol => VO2 = 1,12 lit