PHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH CUSO 4 VỚI ĐIỆN CỰC TRƠ LÀ

     
*Bạn đang xem: Phương trình điện phân dung dịch cuso 4 với điện cực trơ là

*

Ngữ văn 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12 vật lí 12
*
hóa học 12
*
Sinh học 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học tập 12


Xem thêm: Em Hãy Nêu Một Vài Kết Luận Của Bản Thân, Bài 4 Trang 28 Sgk Gdcd 10

Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ Anh 11 vật lí 11

Câu hỏi Điện phân dung dịch CuSO4 bởi điện rất trơ với cái điện có cường độ I = 0,5A trong thời gian 1930 giây ko thấy khí thoát ra ngơi nghỉ catot. Cân nặng đồng cùng thể tích khí O2 hình thành là

A 0,96 gam cùng 0,168 lít.B 0,32 gam và 0,056 lít.C 0,64 gam và 0,112 lít.D 1,28 gam với 0,224 lít.

Phương pháp giải:

Dựa vào bí quyết Farađây tính cân nặng chất bay ra ở năng lượng điện cực:

m = AIt/nF, trong đó:

m : trọng lượng chất thu được sinh hoạt điện cực (gam)

A: trọng lượng mol nguyên tử của hóa học thu được ở năng lượng điện cực

n: số electron mà nguyên tử hoặc ion đã đến hoặc nhận

I: cường độ chiếc điện (A)

t: thời gian điện phân (s)

F = 96500
Xem thêm: Nông Dân Lớp 9 Chế Tạo Máy Xịt Thuốc 3 Trong 1, Máy Xịt Thuốc 3 Trong 1

Lời giải đưa ra tiết:

2CuSO4 + 2H2O (xrightarrowdpdd) 2Cu ↓ + 2H2SO4 + O2↑ (1)

Áp dụng phương pháp Faraday ta có:

(m_Cu = fracAItnF = frac64.0,5.19302.96500 = 0,32left( g ight))

Theo PTHH (1) ta có: nO2 = ½ . NCu = 2,5.10-3 (mol) → VO2 = 0,056 (lít)

Đáp án B


Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép goodsmart.com.vn nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.