ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH X CHỨA A MOL CUSO4

     

Dung dịch điện phân có Cu2+, Cl- nên quy trình tiến độ đầu điện phân H2O chưa bị năng lượng điện phân.

Bạn đang xem: điện phân dung dịch x chứa a mol cuso4

Tại cực (+) 2Cl− →Cl2 + 2e

0,2 →0,1 0,2 mol

nCl2 = 0,1

Vậy trong thời gian t giây sinh sống (+), H2O đã trở nên điện phân.

2H2O → O2 + 4e + 4H+

0,01 →0,04

⇒nO2 = 0,11−0,1=0,01 mol

Ta gồm n e- nhịn nhường trong t (giây) = 0,2 + 0,04 = 0,24 mol

Vậy trong thời gian 2t (giây) ne- (nhường, nhận) = 0,24 × 2 = 0,48 mol

⇒ vào t (giây) tiếp đến ở (+) H2O đang điện phân tiếp.

2H2O→O2 + 4e + 4H+

0,06← 0,24

⇒ n khí (+) = 0,1 + 0,01 + 0,06 = 0,17 mol

∑n(↑) ở hai cực trong 2t (giây) = 5,824 : 22,4= 0,26 mol

⇒ ở rất (-) Cu2+ đã mất và H2O đã bị khử thoát H2.

⇒nH2 = 0,26−0,17 = 0,09 mol⇒nH2 = 0,26−0,17 = 0,09 mol

(−)Cu+2 + 2e →Cu

a→ 2a

2H2O + 2e → H2 + 2OH−

0,18←0,09

Ta có: 2a + 0,18 = 0,48 ⇔ 2a = 0,03 ⇒ a = 0,15


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hòa tung hết tất cả hổn hợp X bao gồm Mg, sắt trong 800 ml dung dịch HNO3 1M thu được hỗn hợp Y chỉ cất 52 gam muối cùng 1,12 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Z gồm N2 cùng N2O có tỉ khối hơi so cùng với H2 bằng 18. Mang đến Y tác dụng với một lượng dư hỗn hợp NaOH thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m sát nhất với mức giá trị nào sau đây?


A. 16,5.


B. 22,5.


C. 18,2.


D. 20,8.


Câu 2:


Cho 24,06 gam tất cả hổn hợp X gồm Zn, ZnO, ZnCO3 có tỉ lệ số mol tương xứng là 3:1:1 tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm H2SO4 cùng NaNO3 , thu được dung dịch z chỉ đựng 3 muối trung hòa - nhân chính và V lít khí T (đktc) có NO, N2O, CO2, N2 ( biết tỉ khối tương đối của T đối với H2 là 218/15) . Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch Z đến khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 79,22 gam kết tủa. Còn nếu mang đến Z công dụng với lượng dư dung dịch NaOH thì lượng NaOH sẽ phản ứng là 1,21 mol. Cực hiếm của V gần với giá trị nào tiếp sau đây nhất


A. 4


B. 2,6


C. 5


D. 3


Câu 3:


Hòa tan hoàn toàn 18,025 gam các thành phần hỗn hợp bột rắn bao gồm Fe2O3, Fe(NO3)2, Zn bởi 480 ml dung dịch HCl 1M sau bội phản ứng thu được hỗn hợp X chứa 30,585 gam chất tan và 1,12 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí có (N2O, NO, H2) bao gồm tỉ khối hơi với He là 6,8. đến AgNO3 dư vào hỗn hợp X nghỉ ngơi trên thấy thu được 0,112 lít khí NO (đktc) (sản phẩm khử duy nhất) cùng 72,66 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong lếu hợp lúc đầu là


A. 29,96%.


B. 39,89%.


C. 17,75%.

Xem thêm: Chế Độ Swing Của Điều Hòa Là Gì, Air Swing Trong Điều Hòa Là Gì


D. 62,32%.


Câu 4:


Cho m gam các thành phần hỗn hợp A gồm Fe và Zn vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 0,18M cùng Cu(NO3)2 0,12M, sau một thời gian thu được 4,21 gam hóa học rắn X cùng dung dịch Y. Cho 1,92 gam bột Mg vào hỗn hợp Y, sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 4,826 gam chất rắn Z và dung dịch T. Giá trị của m là


A. 3,2.


B. 3,1.


C. 2,6.


D. 2,7.


Câu 5:


Hòa tan hết 27,2 gam các thành phần hỗn hợp rắn X tất cả Fe3O4, Fe2O3 và Cu vào dung dịch cất 0,9 mol HCl (dung dư) thu được hỗn hợp y có chứa 13,0 gam FeCl3 . Thực hiện điện phân hỗn hợp Y bằng điện rất trơ đến lúc catot bắt đầu có khí bay ra thì dừng năng lượng điện phân thấy cân nặng dưng dịch giảm 13,64 gam. Cho dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp sau điện phân , hoàn thành phản ứng thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất) đồng thời thu được m gam kết tủa. Quý giá của m ngay sát nhất với giá trị nào sau đây


A. 116,31


B. 118,64


C. 117,39


D. 116,85


Câu 6:


Hỗn vừa lòng X tất cả Mg, Al, Fe2O3 và Fe3O4( trong các số đó oxi chiếm phần 20,22% về khối lương ). Mang đến 25,32 gam X chức năng với hỗn hợp HNO3 dư chiếm được 3,584 lít tất cả hổn hợp khí NO với N2O với (đktc) bao gồm tỉ khối so với H2 bằng 15,875 với dung dịch Y. Cô cạn Y nhận được m gam muối bột khan. Nung muối bột khan này tring không gian đến cân nặng không thay đổi 30,92 g rắn khan. Giá trị sớm nhất của m là


A. 106


B. 107


C. 105


D. 103


Bình luận


comment
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại goodsmart.com.vn


*

link
thông tin goodsmart.com.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


goodsmart.com.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


goodsmart.com.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Lịch An Dặm Cho Be 8 Tháng Tuổi Nhẹ Cân, Biếng Ăn, Chế Độ Dinh Dưỡng Cho Bé 8 Tháng


Quên mật khẩu


Nhập showroom email các bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu
mang lại mật khẩu

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


goodsmart.com.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
goodsmart.com.vn