ĐỐT CHÁY 5.6 GAM BỘT FE TRONG BÌNH ĐỰNG O2

     
*Bạn đang xem: đốt cháy 5.6 gam bột fe trong bình đựng o2

*

Ngữ văn 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12 đồ dùng lí 12
*
hóa học 12
*
Sinh học tập 12
*
lịch sử vẻ vang 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học tập 12


Xem thêm: Cho Hình Chóp Sabc Có Đáy Abc Là Tam Giác Vuông Tại B Sa Vuông Góc Với Đáy

Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ đồng hồ Anh 11 trang bị lí 11

Câu hỏi Đốt cháy 5,6 gam bột fe trong bình đựng O2 nhận được 7,36 gam các thành phần hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4 và Fe.Hòa tan hoàn toàn lượng các thành phần hỗn hợp A bởi dung dịch HNO3­ nhận được V lít hỗn hợp khí B có NO và NO2. Tỉ khối của B so với H2 bởi 19. Thể tích V ngơi nghỉ đktc là:

A 672 ml.B 336 ml. C 448 ml.D 896 ml.

Phương pháp giải:

MX= 19.2=38

=> (n_N_2 = n_NO_2 = x)

mFe + mO = moxit

=> mO = moxit- mFe = 7,36-5,6=1,76 gam

=> nO = 0,11 mol

Fe0 →Fe3+ + 3e

0,1 0,3

O0 +2e →O2- N+5 + 3e → N+2 N+5 +1e → N+4

0,11 0,22 3x x x x

Bảo toàn e: 0,3 = 0,22+3x+x =0,22+4x =>x
Xem thêm: Biết Tha Thứ Là Món Quà Vô Giá Của Mỗi Con Người” Hã, Tha Thứ Chính Là Món Quà Đầy Giá Trị

Lời giải chi tiết:

MX= 19.2=38

=> (n_N_2 = n_NO_2 = x)

mFe + mO = moxit

=> mO = moxit- mFe = 7,36-5,6=1,76 gam

=> nO = 0,11 mol

Fe0 →Fe3+ + 3e

0,1 0,3

O0 +2e →O2- N+5 + 3e → N+2 N+5 +1e → N+4

0,11 0,22 3x x x x

Bảo toàn e: 0,3 = 0,22+3x+x =0,22+4x =>x= 0,02

=> nkhí = 2x=0,04 mol

=> Vkhí = 0,04.22,4=0,896 lít=896 ml

Đáp án D


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép goodsmart.com.vn nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.