Đốt Cháy Hoàn Toàn 0 33 Mol Hỗn Hợp X Gồm Metyl Propionat Metyl Axetat

     

Đốt cháy trọn vẹn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat cùng 2 hidrocacbon mạch hở phải vừa đầy đủ 1,27 mol O2 tạo nên 14,4g H2O. Nếu mang lại 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản nghịch ứng buổi tối đa là:
Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 0 33 mol hỗn hợp x gồm metyl propionat metyl axetat

Qui tất cả hổn hợp về một dạng tầm thường chỉ bao gồm C, H, O

Tính số mol link π trong X, trong nhóm COO

=> số mol π trong nơi bắt đầu hidrocacbon = nπ (X) – nπ (COO) = nBr2

(Dựa vào định biện pháp bảo toàn nguyên tố bội phản ứng cháy)


Gọi k là số liên kết π vào X => nCO2 – nH2O = (k – 1).nX

=> nπ(X) – nX = nCO2 – nH2O

Đặt x là số mol gốc COO tất cả trong X => nO(X) = 2x mol với nπ (COO) = x mol

- lúc đốt cháy X: Bảo toàn Oxi: nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

=> 2x + 2.1,27 = 2nCO2 + 0,8

=> nCO2 = (0,87 + x) mol

=> nπ (X) = nCO2 – nH2O + nX = (0,87 + x) – 0,8 + 0,33 = 0,4 + x

Vì chỉ có links π ngoài COO new phản ứng được với Br2

=> nπ (gốc hidrocacbon) = nπ (X) – nπ (COO) = (0,4 + x) – x = 0,4 mol

=> nBr2 = 0,4 mol


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi đốt cháy trọn vẹn một este no, đối chọi chức thì số mol CO2 sinh ra ngay số mol O2 đang phản ứng. Tên thường gọi của este là


Đốt cháy este no, đối kháng chức, mạch hở A đề nghị dùng 0,35 mol O2. Sau bội phản ứng chiếm được 0,3 mol CO2. Công thức phân tử của A là


Đốt cháy trọn vẹn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Bí quyết phân tử của este là


Hỗn vừa lòng X gồm những chất : CH2O2, C2H4O2, C4H8O2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hòa hợp X, chiếm được 0,8 mol H2O với m gam CO2. Quý giá của m là:


Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hỗn hợp este tất cả metyl propionat và etyl axetat buộc phải V lít khí oxi (đktc). Quý giá của V là


Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam các thành phần hỗn hợp hai este đồng phân, chiếm được 6,72 lít CO2 ( sinh hoạt đktc) cùng 5,4 gam H2O. CTPT của hai este là


Hỗn thích hợp X tất cả hai este no, solo chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X đề xuất dùng hoàn toản 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Khía cạnh khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, chiếm được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Phương pháp phân tử của hai este trong X là


Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và nhị axit cacboxylic kế tiếp nhau vào dãy đồng đẳng (MXY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được đôi mươi gam kết tủa. Công thức cấu trúc của X là
Xem thêm: Cách Trị Mụn Đầu Đen Của Nhật Giúp Tẩy Sạch Mụn Và Da Chết Hiệu Quả

Đốt cháy trọn vẹn a gam lếu láo hợp những este no, đơn chức, mạch hở. Thành phầm cháy được đem vào bình đựng nước vôi trong, thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam. Số mol CO2 và H2O sinh ra lần lượt là


Đốt cháy hoàn toàn m gam láo hợp các este no, đối kháng chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 12,4 gam. Khối lượng kết tủa tạo ra tương ứng là


Đốt cháy hoàn toàn m gam lếu láo hợp các este no solo chức mạch hở. Sản phẩm thu được đưa vào bình đựng dung dịch nước vôi vào dư thấy trọng lượng dung dịch sút 3,8g. Trọng lượng kết tủa tạo thành là:


Đốt cháy hoàn toàn một lượng các thành phần hỗn hợp hai este no, đối kháng chức đề nghị 3,976 lit O2(đktc) thu được 6,38g CO2. đến lượng este này tính năng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp 2 ancol sau đó và 3,92g muối bột của một axit hữu cơ. CTCT 2 este kia là:


Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X bao gồm hai este đồng phân buộc phải dùng 27,44 lít khí O2, chiếm được 23,52 lít khí CO2 cùng 18,9 gam H2O. Nếu mang đến m gam X chức năng hết với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng thì chiếm được 27,9 gam chất rắn khan, trong các số đó có a mol muối Y cùng b mol muối bột Z (MY Z). Các thể tích khí hầu như đo ở đk tiêu chuấn. Tỉ trọng a : b là


Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam hỗn hợp X chứa ba este đều solo chức, mạch hở bởi lượng oxi vừa đủ, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 10,58 gam X yêu cầu dùng 0,07 mol H2 (xúc tác, to) thu được tất cả hổn hợp Y. Đun nóng toàn cục Y với 250 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng, thu được một ancol Z duy nhất và m gam rắn khan. Cực hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn 0,33 mol hỗn hợp X bao gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hidrocacbon mạch hở yêu cầu vừa đủ 1,27 mol O2 tạo ra 14,4g H2O. Nếu mang lại 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 bội phản ứng tối đa là:


Đốt cháy trọn vẹn este no, 1-1 chức, mạch hở X thấy thể tích khí O2 đề xuất dùng gấp 1,25 lần thể tích CO2 chế tạo ra. Con số công thức cấu trúc của X là


Hỗn vừa lòng E gồm 3 este X, Y, Z đông đảo no, mạch cacbon hở và không phân nhánh (MX Y Z). Đốt cháy trọn vẹn 18,26 gam E đề xuất 13,104 lít O2 (đktc), chiếm được 8,82 gam H2O. Khía cạnh khác, đun nóng 18,26 gam E với hỗn hợp NaOH (lấy dư 40% so với lượng bội phản ứng), cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng thu được hóa học rắn T và hỗn hợp hai ancol no (kế tiếp trong hàng đồng đẳng). Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, CO2 và 1,08 gam H2O. Phân tử khối của Z là 


Hỗn vừa lòng X chứa cha este phần lớn no, mạch hở với không cất nhóm chức khác.Đốt cháy trọn vẹn 0,24 mol X với lượng oxi vừa đủ, thu được 60,72 gam CO2 cùng 22,14 gam H2O. Mặt khác, đun cho nóng 0,24 mol X với hỗn hợp KOH vừa đủ, thu được lếu hợp tất cả hai ancol đều 1-1 chức gồm tổng trọng lượng là 20,88 gam và tất cả hổn hợp Z cất hai muối hạt của hai axit cacboxylic bao gồm mạch ko phân nhánh, trong những số đó có x gam muối X với y gam muối hạt Y (MX Y). Tỉ trọng gần nhất của x : y là


Hỗn vừa lòng X có hai este no, mạch hở, nhị chức, đồng phân cấu trúc của nhau. Xà chống hoá hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH đầy đủ thu được các thành phần hỗn hợp hai muối và 19,0 gam hỗn hợp hai ancol. Cho tổng thể ancol nhận được qua bình đựng na dư thấy thoát ra 6,72 lít khí. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối thấy tạo thành Na2CO3; 13,2 gam CO2 và 1,8 gam nước. Số nguyên tử trong một phân tử este thuở đầu là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Trách Nhiệm Của Học Sinh Trong Việc Bảo Vệ Tổ Quốc, Trách Nhiệm Là Gì

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.