Đốt Cháy Hoàn Toàn 0 33 Mol Hỗn Hợp X Gồm Metyl Propionat

     
Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol tất cả hổn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat với 2 hidrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol goodsmart.com.vn

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Đốt cháy trọn vẹn 0,33 mol các thành phần hỗn hợp X bao gồm metyl propionat, metyl axetat với 2 hidrocacbon mạch hở phải vừa đủ 1,27 mol goodsmart.com.vn, tạo thành 14,4 gam H2O. Nếu cho 0,33 mol X vào hỗn hợp Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng buổi tối đa là:

A.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 0 33 mol hỗn hợp x gồm metyl propionat

0,40 B. 0,26 C. 0,30 D. 0,33

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Lời giải

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

*

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Đốt cháy hoàn toàn 0,66 mol hỗn hợp X có metyl propionat, metyl axetat với 2 hiđrocacbon mạch hở nên vừa đầy đủ 2,54 mol goodsmart.com.vn tạo thành 28,8 gam H2O. Nếu mang lại 0,66 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 bội phản ứng về tối đa là

A. 0,60. B. 0,80. C. 0,52.

Xem thêm: Top 8 Bài Văn Tự Sự Lớp 8 Người Ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi, (Người Bạn, Thầy

D. 0,66.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Bài tương tự:

Đốt cháy hoàn toàn 0,66 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hiđrocacbon mạch hở nên vừa đủ 2,54 mol goodsmart.com.vn tạo nên 28,8 gam H2O. Nếu đến 0,66 mol X vào hỗn hợp Br2 dư thì số mol Br2 phản bội ứng buổi tối đa là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 0,60. B. 0,80. C. 0,52. D.

Xem thêm: Bài Soạn Nghị Luận Về Một Sự Việc Hiện Tượng Đời Sống, Please Wait

0,66.

*

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Nếu chưa biết đến về phương pháp mời thầy cô và các em coi lại định hướng và những ví dụ minh họa tại

Phương pháp tứ duy dồn hóa học xếp hình giải bài xích tập chất hóa học hữu cơ

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
Categories HÓA HỌC, Lớp 12
Hỗn vừa lòng X chứa hai axit cacboxylic đối kháng chức, mạch hở, tiếp nối trong hàng đồng đẳng cùng một ancol no, nhiều chức
Hỗn phù hợp E đựng 1 axit cacboxylic X, 1 ancol no Y với 1 este Z (X, Y, Z đều đối chọi chức, mạch hở). Đun nóng 10,26 gam E