ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN 1 ESTE ĐƠN CHỨC MẠCH HỞ X CÓ SỐ LIÊN KẾT PI NHỎ HƠN 3

     

⇒ MTB rắn = 12,88 ÷ 0,14 = 92 ⇒ muối tất cả M > 82 ⇒ muối bột là CH3COOK.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 1 este đơn chức mạch hở x có số liên kết pi nhỏ hơn 3

⇒ X là CH3COOCH3. Đặt

*
; nKOH dư = y mol

||→ nKOH = x + y = 0,14 mol cùng mrắn khan = 98x + 56 y = 12,88 gam.

⇒ giải: x = 0,12 mol; y = 0,02 mol ⇒ m = 0,12 x 74 = 8,88 gam

Hoặc:m = mx = 74a gamgam cùng với

*
.

BTKL có: 74a + 0,14 x 56 = 12,88 + 32a → a = 0,12 mol →m = 8,88 gam.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Thủy phân este X trong môi trường xung quanh kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là


A. C2H3COOC2H5


B.CH3COOCH3


C.C2H5COOCH3


D.CH3COOC2H5


Câu 2:


Số đồng phân solo chức ứng với bí quyết phân tử C4H8O2 là


A. 6


B.3


C.4


D.5


Câu 3:


Cho 9,3 gam một ankyl amin X chức năng với dung dịch FeCl3 dư nhận được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu trúc của X là


A. CH3NH2


B.C2H5NH2


C.C3H7NH2


D.

Xem thêm: Trái Gấc Tiếng Anh Là Gì ? Quả Gấc Trong Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa & Ví Dụ

C4H9NH2Chọn giải đáp A


Câu 4:


Cho sơ đồ gửi hóa sau:

C4H8O2 → X →Y →Z →C2H6

Công thức kết cấu của các chất X, Y, Z là


A. C2H5OH, CH3COOH, CH3COONa


B.C3H7OH, C2H5COOH, C2H5COONa


C. C6H8OH, C3H7COOH, C3H7COONa


D.tất cả hầu hết sai


Câu 5:


Chất nào dưới đây không bắt buộc là este?


A. HCOOCH3


B.CH3COOH


C.CH3COOCH3


D.HCOOC6H5


Câu 6:


Anilin (C6H5NH2) bao gồm phản ứng với dung dịch


A. NaOH


B.Na2CO3


C.NaCl


D.HCl


Bình luận


bình luận
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại goodsmart.com.vn


*

liên kết
tin tức goodsmart.com.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


goodsmart.com.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


goodsmart.com.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Văn Cúng Cô Hồn Hàng Tháng Chuẩn Nhất, Bài Cúng Cô Hồn Hàng Tháng (Mùng 2 Và 16 Âm Lịch)


Quên mật khẩu


Nhập showroom email bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu
rước lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


goodsmart.com.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui tươi để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
goodsmart.com.vn