ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN 7.6 GAM HỖN HỢP GỒM MỘT AXIT

     

Câu 61810:  Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp bao gồm một axit cacboxylic no, solo chức, mạch hở cùng một ancol 1-1 chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử không giống nhau) nhận được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam các thành phần hỗn hợp trên với hiệu suất 80% nhận được m gam este. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 7.6 gam hỗn hợp gồm một axit

4,08.

B. 6,12.

C.

Xem thêm: Tường Nhà Bị Ẩm Mốc Phải Làm Sao, 6 Cách Xử Lý Hiệu Quả Nhất!

8,16.

D. 2,04.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Câu Hỏi Cho Bé 3 Tuổi, Tổng Hợp Những Câu Đố Dành Cho Trẻ Mầm Non


Giải đưa ra tiết:

Vì nH2O > nCO2 => Ancol no, solo chức

Khi đốt axit sẽ tạo nH2O = nCO2 , vì thế nancol = 0,4 - 0,3 = 0,1 mol

Gọi ancol là CnH2n+2O ; axit là CmH2mO2, số mol axit là x

=> 

*

Từ (2) => 14.(0,1n + xm) + 32x + 1,8 = 7,6

=> 14.0,3 + 32x + 1,8 = 7,6

=> x = 0,05

=> 0,1n + 0,05m = 0,3 2n + m = 6. Cơ mà m ≠ n

=> n = 1; m = 4 => Ancol là CH3OH ; axit là C3H7COOH

C3H7COOH + CH3OH C3H7COOCH3 + H2O

Vì H = 80% => neste = 0,05.0,8 = 0,04 mol (do axit hết)

=> meste = 0,04.102 = 4,08 g

=> Đáp án A.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát