Đốt cháy hoàn toàn 7.6 gam hỗn hợp gồm

     

Đốt cháy trọn vẹn 7,6 gam hỗn hợp X tất cả 2 amin no, solo chức , mạch hở bằng không khí, sau đó cho các thành phần hỗn hợp qua NaOH dư thấy trọng lượng dung dịch tăng 24 gam và thấy thoát ra V lít khí các thành phần hỗn hợp Y(đktc) bao gồm 2 khí gồm tỉ lệ mol là 1:9. Quý hiếm của V là
Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 7.6 gam hỗn hợp gồm

Đặt số mol của amin : x, trong không khí : O2 a mol, N2 4a mol

BTKL $m_X + m_O_2 = m_CO_2 + m_H_2O + m_N_2 o n_O_2(p/u)$

Hỗn phù hợp Y gồm: $n_O_2 = ma - n_O_2(p/u);,,,,n_N_2 = 4 ma + n_N_2(sinh ,ra),$

$n_O_2:n_N_2 = 1:9 o a o n_Y o V$


CnH2n+3N $ o $nCO2 + (n+1,5)H2O + 0,5 N2

x nx (n+1,5)x 0,5x

Vì N2là khí trơ cần dung dịch NaOH chỉ hấp thụ CO2 cùng H2O

=> mdd tăng  =$m_CO_2 + m_H_2O = 44n mx + 18x(n + 1,5) = ,,(62n + 27)x = 24,,,,(1)$

mX=(14n+17)x =7,6 (2)

Từ (1) cùng (2) =>$left{ eginarrayln mx = 0,3\x = 0,2endarray ight. o left{ eginarrayln = 1,5\x = 0,2endarray ight.$

Theo định khí cụ BTKL 

$eginarraylm_X + m_O_2 = m_CO_2 + m_H_2O + m_N_2 o 7,6 + 32.n_O_2 = 24 + 2,8\ o n_O_2 = 0,6,,molendarray$

Trong bầu không khí : O2 a mol, N2 4a mol

Hỗn thích hợp Y gồm: $n_O_2 = a - 0,6,,,mol;,,,,n_N_2 = 4a + 0,1,,,mol$

$eginarrayln_O_2:n_N_2 = 1:9 o 9(a - 0,6) = 4 ma + 0,1 o a = 1,1,mol\n_Y = 1,1 - 0,6 + 4.1,1 + 0,1 = 5mol o V = 22,4.5 = 112,,litendarray$


Đáp án nên chọn là: b


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng do dự tìm đọc tham gia thi không biết hỏi ai?

Bạn đề nghị lộ trình ôn thi bài bác bản từ những người dân am hiểu về kì thi với đề thi?

Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Đấy là nguyên nhân Vừng ơi - goodsmart.com.vn đơn vị chuyên về ôn luyện thi đánh giá năng lực để giúp bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp 5V: từ bỏ cơ bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ bí mật lượng kỹ năng bởi hệ thống ngân sản phẩm 15.000 thắc mắc độc quyềnKết hợp học liên tưởng live, giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ trong suốt quá trình

Miễn phí support - TẠI ĐÂY


*


Bỏ qua lượng N2 không khí trong hỗn hợp sản phẩm.


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng do dự tìm đọc tham gia thi chưa chắc chắn hỏi ai?

Bạn đề xuất lộ trình ôn thi bài bác bản từ những người am hiểu về kì thi với đề thi?

Bạn đề nghị thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Đấy là tại sao Vừng ơi - goodsmart.com.vn đơn vị chuyên về ôn luyện thi đánh giá năng lực sẽ giúp bạn:

Lộ trình bài bản 5V: tự cơ bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ kín lượng kiến thức bởi khối hệ thống ngân hàng 15.000 thắc mắc độc quyềnKết vừa lòng học can hệ live, giáo viên nhà nhiệm hỗ trợ trong suốt quá trình

Miễn phí tư vấn - TẠI ĐÂY


...

Bài tập tất cả liên quan


Bài tập đốt cháy amin Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên và

*


Đăng ký tứ vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy 1 amin A chiếm được $n_H_2O-n_CO_2=1,5n_amin $thì amin kia là


Khi đốt cháy a mol amin X no, mạch hở ta chiếm được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là


Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no, mạch hở, solo chức X bởi một lượng khí oxi vừa đủ, chiếm được 8,96 lít khí CO2 và 9,9 gam H2O. CTPT của X là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đối kháng chức X, chiếm được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đk tiêu chuẩn) với 20,25 gam H2O. CTPT của X là


Đốt cháy một hỗn hợp amin A yêu cầu V lít O2 (đktc) thu được N2 và 31,68 gam CO2 cùng 7,56 gam H2O. Cực hiếm V là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bởi lượng ko khí toàn vẹn thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O với 69,44 lít N2 (đktc). Trả thiết bầu không khí chỉ bao gồm N2 với O2 trong những số ấy oxi chiếm phần 20% thể tích không khí. X bao gồm công thức là :


Đốt cháy hoàn toàn amin X bởi oxi vừa đủ, dẫn toàn thể sản phẩm qua bình đựng dungdịch Ca(OH)2 dư thấy gồm 4 gam kết tủa và cân nặng bình tăng 3,2 gam và có 0,448 lít khí (đktc) thoát thoát ra khỏi bình. X gồm CTPT là


Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam một amin no, mạch hở solo chức nên dùng 10,08 lít khí O2 (đktc). CTPT của amin là
Xem thêm: Tivi Samsung 40 Inch Internet Giá Bảo Nhiều, Tivi Samsung 40 Inch

Đốt cháy hoàn toàn hỗn đúng theo hai amin no, đối kháng chức, là đồng đẳng liên tiếp, chiếm được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Bí quyết phân tử của 2 amin là


Có hai amin bậc một gồm A (đồng đẳng của anilin) và B (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy trọn vẹn 3,21 gam amin A có mặt khí CO2, hơi H2O và 336 cm3 khí N2 (đktc). Khi đốt cháy amin B thấy $V_CO_2:V_H_2O=2:3$. Hiểu được tên của A tất cả tiếp đầu ngữ “para”. Công thức cấu trúc của A, B theo lần lượt là :


Hỗn thích hợp X gồm bố amin solo chức là đồng đẳng kế tiếp nhau. Đốt cháy hoàn toàn 11,8 gam X nhận được 16,2 gam H2O, 13,44 lít CO2 (đktc) cùng V lít khí N2 (đktc). Bố amin trên có công thức phân tử theo lần lượt là :


Hỗn đúng theo X gồm O2 với O3 gồm tỉ khối so với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y gồm metylamin cùng etylamin bao gồm tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y yêu cầu vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, những chất khí khi đo sống cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là :


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hòa hợp 2 amin no, đối kháng chức, bậc 1, là đồng đẳng tiếp đến nhau, chiếm được CO2 và H2O với tỉ trọng số mol là: $n_CO_2:n_H_2O$= 7 : 10. Nhị amin trên là:


Đốt cháy hết 6,72 lít hỗn hợp khí (đktc) X bao gồm 2 amin solo chức, bậc một A và B là đồng đẳng kế tiếp. Cho hỗn hợp khí và hơi sau khoản thời gian đốt cháy thứu tự qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy trọng lượng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên thường gọi của 2 amin là :


Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam tất cả hổn hợp X gồm 2 amin no, 1-1 chức , mạch hở bởi không khí, tiếp đến cho tất cả hổn hợp qua NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 24 gam cùng thấy bay ra V lít khí hỗn hợp Y(đktc) có 2 khí bao gồm tỉ lệ mol là 1:9. Giá trị của V là


Khi đốt cháy một trong số chất là đồng đẳng của metylamin thì tỉ lệ thể tích $V_CO_2:V_H_2O$ = a thay đổi như cố gắng nào ?


Hỗn phù hợp M tất cả một anken với hai amin no, 1-1 chức, mạch hở X cùng Y là đồng đẳng tiếp đến (MXY). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M nên dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 với 2,24 lít CO2 (đktc). Hóa học Y là


Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam hỗn hợp A (gồm amin no, mạch hở X cùng ankan Y) bằng oxi vừa đủ. Sau phản bội ứng thu được m gam H2O; 19,04 lít CO2 cùng 0,56 lít khí N2 (đktc). Quý hiếm của m là


Đốt cháy 50 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin cùng 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tiếp bằng oxi vừa đủ, thu được 375 ml hỗn hợp khí cùng hơi Y. Mang lại Y đi qua H2SO4 sệt dư thì sót lại 175 ml, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. CTPT của 2 hiđrocacbon là


Đốt cháy trọn vẹn hỗn thích hợp X gồm một amin no, mạch hở, đơn chức cùng 1 ancol no, mạch hở, solo chức bằng 151,2 lít bầu không khí (vừa đủ) thu được 17,92 lít khí CO2; 21,6 gam H2O; 123,2 lít khí N2 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc). CTPT của ancol và amin là


Hỗn thích hợp X chứa 1 amin no mạch hở 1-1 chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol X buộc phải dùng vừa đủ 1,03 mol O2. Sản phẩm cháy thu được bao gồm chứa 0,56 mol CO2 với 0,06 mol N2. Phần trăm trọng lượng của anken có trong X gần nhất với :


Đốt cháy hòa toàn hỗn hợp hai amin no, 1-1 chức, tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng, chiếm được 1,568 lít khí CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Số đồng phân kết cấu thuộc các loại amin bậc nhì của hai amin đó là:


Đốt cháy trọn vẹn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Quý giá của m là


13,35 gam hỗn hợp X bao gồm 2 amin no 1-1 chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp tác dụng với dung dịch HCl toàn diện thu được dung dịch cất 22,475 gam muối bột . Nếu đốt 13,35 gam hỗn hợp X thì trong sản phẩm cháy bao gồm VCO2/VH2O bằng


Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam metylamin rồi cho sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng là


Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 amin no đơn chức mạch hở người ta nhận được 6,72 lít khí CO2(đktc); 9,45 gam H2O và 1,68 lít khí N2(đktc). Quý hiếm của m là:


Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp M có hai amin no, đối kháng chức, mạch hở X cùng Y (có số mol bởi nhau, MX Y) cần số lượng vừa đủ 13,44 lít O2, thu được H2O, N2 với 6,72 lít CO2. Chất Y là:


Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no 1-1 chức bậc 2 mạch hở nhận được tỉ lệ mol CO2 cùng H2O là 4 : 7. Tên của amin là:


Hỗn hợp khí E bao gồm một amin bậc III no, đối kháng chức, mạch hở cùng hai ankin X, Y (MXY). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp E đề xuất dùng 11,2 lít O2 (đktc), thu được tất cả hổn hợp F có CO2, H2O và N2. Dẫn tổng thể F qua bình đựng hỗn hợp KOH đặc, dư cho phản ứng trọn vẹn thấy khối lượng bình bazơ nặng trĩu thêm 20,8 gam. Số cặp công thức cấu tạo ankin X, Y thỏa mãn nhu cầu là


Hỗn phù hợp X chứa etylamin với trimetylamin. Tất cả hổn hợp Y cất 2 hiđrocacbon mạch hở có số links pi nhở hơn 3. Trộn X và Y theo tỉ trọng mol nX : nY = 1:5 thu được hỗn hợp Z. Đốt cháy trọn vẹn 3,17 gam các thành phần hỗn hợp Z đề xuất dùng vừa đủ 7,0 lít khí oxi (đktc), thành phầm cháy gồm CO2, H2O với N2 được dẫn qua dung dịch NaOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm khối lượng của etylamin vào X sát nhất với mức giá trị nào sau đây?


Cho 1,22 gam tất cả hổn hợp X gồm hai amin bậc một (tỉ lệ mol là 1:2) tính năng vừa đầy đủ với 400 ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch Y. Khía cạnh khác, lúc đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol các thành phần hỗn hợp X thu được các thành phần hỗn hợp khí với hơi. Dẫn toàn thể hỗn thích hợp khí và hơi kia vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, lạnh lẽo thì chiếm được m gam kết tủa cùng thoát ra 1,344 lít (đktc) một khí duy nhất. Quý giá của m là
Xem thêm: File Excel Bóc Khối Lượng Điện, Phần Mềm Tính Toán Khối Lượng Đơn Giản Bằng Excel

Hỗn phù hợp E đựng axetilen, propin cùng một amin no, solo chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 5,46 gam tất cả hổn hợp E cần dùng 11,088 lít O2 (đktc) thu được các thành phần hỗn hợp F bao gồm CO2, H2O cùng khí N2, trong những số ấy tỉ lệ mol CO2: H2O là 1:1. Phân tử khối của amin là


X là một trong những amin no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn X, thu được CO2 cùng H2O gồm tỉ lệ mol CO2 : H2O bởi 8 : 11. Hiểu được khi đến X tính năng với dung dịch HCl tạo muối gồm công thức dạng RNH3Cl. Số đồng phân cấu trúc của X thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại trên là: