Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan etan propan bằng oxi không khí

     
Trắc nghiệm hóa học 11 bài bác 19 Luyện tập tính chất hóa học tập của cacbon, silic và các hợp hóa học của chúng

Câu hỏi :

Đốt cháy trọn vẹn một thể tích khí vạn vật thiên nhiên gồm metan, etan, propan bởi oxi không khí (trong ko khí, oxi chiếm phần 20% thể tích), chiếm được 7,84 lít khí CO2 (đktc) với 9,9 gam nước. Thể tích không gian (dktc) nhỏ dại nhất cần dùng để làm đốt cháy trọn vẹn lượng khí thiên niên bên trên là :


*