Đốt Cháy Hoàn Toàn Một Thể Tích Khí Thiên Nhiên

     

Đốt cháy trọn vẹn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bởi oxi không gian (trong ko khí, oxi chỉ chiếm 20% thể tích), nhận được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) cùng 9,9 gam nước. Thể tích không gian (ở đktc) nhỏ tuổi nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí vạn vật thiên nhiên trên là :
Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên

$n_CO_2=frac7,8422,4=0,35,,mol;,,n_H_2O=frac9,918=0,55,,mol.$

Bảo toàn thành phần O: 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O => 2x = 0,35.2 + 0,55 => x = 0,625

Thể tích không khí đề xuất dùng là nhỏ nhất => oxi trong không gian phản ứng vừa đủ

$=>V_O_2,,(đktc)=0,625.22,4=14,,lacuteitRightarrow V_Không ,Khí,,(đktc)=5.14,,=70,,lacuteit.$


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít tất cả hổn hợp khí tất cả CH4, C2H6, C3H8 (đktc) chiếm được 16,8 lít khí CO2 (đktc) và x gam H2O. Giá trị của x là :


Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X gồm CH4, C3H6 và C4H10 thu được 17,6 gam CO2 và 10,8 gam H2O. Quý giá của m là


Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta nhận được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O thì thể tích O2 đang tham gia bội nghịch ứng cháy (đktc) là :


Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X có hai hiđrocacbon thuộc thuộc dãy đồng đẳng cần dùng 6,16 lít O2 với thu được 3,36 lít CO2(các thể tích khí đo sinh hoạt đktc). Giá trị của m là


Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan nhận được 9,45 gam H2O. Cho sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư thì cân nặng kết tủa thu được là


Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong được đôi mươi gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng phần nước lọc lại có 10 gam kết tủa nữa. Vậy X không thể là :


Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo nhận được 4 thành phầm monoclo. Tên gọi của X là :


Đốt cháy trọn vẹn một lượng hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư tạo ra 29,55 gam kết tủa, dung dịch sau phản nghịch ứng có khối lượng giảm 19,35 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Bí quyết phân tử của X là


Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A. Sản phẩm thu được hấp thụ trọn vẹn vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 0,2M thấy nhận được 3 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, cân nặng lại phần hỗn hợp thấy khối lượng tăng lên so với thuở đầu là 0,28 gam. Hiđrocacbon trên gồm CTPT là


Trộn 2 thể tích đều bằng nhau của C3H8 cùng O2 rồi bật tia lửa điện đốt cháy láo lếu hợp. Sau bội nghịch ứng làm lạnh tất cả hổn hợp (để khá nước ngưng tụ) rồi đưa về điều kiện ban đầu. Thể tích lếu láo hợp sản phẩm khi ấy (V2) đối với thể tích lếu hợp ban đầu (V1) là :
Xem thêm: Tả Chiếc Đồng Hồ Báo Thức Mở Bài Gián Tiếp Tả Chiếc Đồng Hồ Báo Thức

Đốt cháy trọn vẹn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi bầu không khí (trong ko khí, oxi chỉ chiếm 20% thể tích), chiếm được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) với 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ tuổi nhất cần dùng để đốt cháy trọn vẹn lượng khí thiên nhiên trên là :


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm nhì ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Công thức phân tử 2 ankan là :


Cho tất cả hổn hợp 2 ankan A và B sinh sống thể khí, tất cả tỉ lệ số mol trong tất cả hổn hợp nA : nB = 1 : 4. Trọng lượng phân tử vừa phải là 52,4. Bí quyết phân tử của nhị ankan A cùng B theo lần lượt là :


Hỗn vừa lòng khí X có 2 hiđrocacbon A và B là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy X cùng với 64 gam O2 (dư) rồi dẫn sản phẩm thu được qua bình đựng Ca(OH)2 dư thu được 100 gam kết tủa. Khí thoát ra khỏi bình rất có thể tích 11,2 lít sống 0oC cùng 0,4 atm. Phương pháp phân tử của A cùng B là :


Đốt cháy hoàn toàn hỗn phù hợp hai hiđrocacbon đồng đẳng có cân nặng phân tử hơn nhát nhau 28 đvC, ta nhận được 4,48 lít CO2 (đktc) với 5,4 gam H2O. CTPT của 2 hiđrocacbon trên là :


Cho 0,5 lít lếu hợp tất cả hiđrocacbon cùng khí cacbonic vào 2,5 lít oxi (lấy dư) rồi đốt. Thể tích của tất cả hổn hợp thu được sau khoản thời gian đốt là 3,4 lít. Cho các thành phần hỗn hợp qua thiết bị làm cho lạnh, thể tích các thành phần hỗn hợp khí sót lại 1,8 lít và cho lội qua hỗn hợp KOH chỉ với 0,5 lít khí. Thể tích những khí được đo trong cùng điều kiện. Tên gọi của hiđrocacbon là :


Đốt cháy 13,7 ml hỗn hợp A gồm metan, propan cùng cacbon (II) oxit, ta thu được 25,7 ml khí CO2 làm việc cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất. Thành phần % thể tích propan trong hỗn hợp A và trọng lượng phân tử mức độ vừa phải của tất cả hổn hợp A đối với nitơ là :


Nạp một hỗn hợp khí tất cả 20% thể tích ankan A (CnH2n+2) cùng 80% thể tích O2 (dư) vào khí nhiên kế. Sau khi cho nổ rồi đến hơi nước ngưng tụ sống nhiệt độ ban sơ thì áp suất vào khí nhiên kế giảm sút 2 lần. Phương pháp phân tử của ankan A là :


Trộn một hiđrocacbon X với lượng O2 hoàn toản để đốt cháy không còn X, được tất cả hổn hợp A ở 0oC với áp suất P1. Đốt cháy hoàn toàn X, thu được lếu hợp sản phẩm B sinh sống 218,4oC tất cả áp suất P2 gấp 2 lần áp suất P1. Phương pháp phân tử của X là :


Đốt cháy trọn vẹn 11,0 gam hợp hóa học ankan rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi vào Ca(OH)2) dư, sau bội nghịch ứng chiếm được 75 gam kết tủa. Bí quyết phân tử của ankan là


Hỗn hợp Z bao gồm một hiđrocacbon A cùng oxi (lượng oxi trong Z gấp hai lượng oxi quan trọng để đốt cháy hết A). Bật tia lửa điện nhằm đốt cháy tất cả hổn hợp Z, mang đến khi chấm dứt phản ứng thì thể tích khí cùng hơi sau thời điểm đốt không thay đổi so với ban đầu. Nếu đến ngưng tụ tương đối nước của hỗn hợp sau khi đốt thì thể tích giảm đi 40% (biết rằng các thể tích khí với hơi số đông đo nghỉ ngơi cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất). Vào một thí nghiệm khác, đốt cháy trọn vẹn 8,96 lít khí A (đo làm việc đktc) rồi cho tổng thể sản phẩm vào dung dịch cất 22,2 gam Ca(OH)2 thì trọng lượng của hỗn hợp tăng m gam. Phương pháp phân tử của A và giá trị của m là?


X là hỗn hợp 2 ankan. Để đốt cháy hết 10,2 gam X đề xuất 25,76 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trị m là:
Xem thêm: Trâu Ơi Ta Bảo Trâu Này Trâu Ra Ngoài Ruộng Trâu Cày Với Ta, Phân Tích Bài Ca Dao Trâu Ơi, Ta Bảo Trâu Này

Khi đốt cháy từng chất trong hàng đồng đẳng ankan (từ ankan nhỏ dại nhất) thu được H2O và CO2 với tỉ lệ thành phần tương ứng biến hóa như sau:


Đốt cháy một lếu hợp bao gồm nhiều hiđrocacbon trong và một dãy đồng đẳng nếu ta chiếm được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT chung của hàng là: