ĐUN HỖN HỢP ETYLEN GLICOL

     

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol các thành phần hỗn hợp X tất cả CH4, C2H2, C2H4 cùng C3H6 nhận được 4,032 lít CO2 (đktc) và 3,78 gam H2O. Còn mặt khác 3,87 gam X bội phản ứng được buổi tối đa cùng với a mol Br2 vào dung dịch. Quý hiếm của a là
Bạn đang xem: đun hỗn hợp etylen glicol

Hỗn phù hợp X bao gồm một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), nhì ancol đơn chức thuộc dãy đồng đắng với một este hai chức tạo vị T cùng hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toan a gam X nhận được 8,36 gam CO2, ngoài ra đun nóng a gam X cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1M, sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HC1 1M nhằm trung hoà lượng NaOH dư thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam muối bột khan với 0,05 mol hồn thích hợp hai ancol gồm phân tử khối trung bình nhỏ dại hơn 46. Giá trị của m là


Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X bao gồm amoniac và tía amin no (đơn chức, mạch hở) bằng không khí (vừa đủ; không O2, N2 theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 4), chiếm được CO2; 1,28 mol H2O va 5,7 mol N . Mang đến m gam hỗn hợp X tác dụng hết với hỗn hợp HC1 (dư), thu được cân nặng muối là


Hỗn hợp X bao gồm 2 axit cacboxyliç no, 1-1 chức, liên tiếp. Tiến hành phản ứng este hóa,hỗn phù hợp Y chứa các chất trong X cùng glixerol thu được hỗn hợp Z gồm những chất cơ học (không còn chất nào vào Y) và nước. Chưng cất Z lấy toàn thể 14,78 gam chat hữu cơ (hỗn đúng theo T), đốt cháy trọn vẹn T chiếm được 27,28 gam CO2. Nếu đến lượng Z bên trên qua bình đựng mãng cầu dư thì thoát ra 2,688 lít H2 (đktc). Phần trăm trọng lượng của axit có cân nặng phân tử to trong X là
Xem thêm: At The Weekend Or On The Weekend? Over The Weekend, On The Weekend, At The Weekend

X, Y, Z là bố anđehit thuần chức, mạch hở, mạch trực tiếp (MX Y Z). Hiđro hóa hoàn toàn hỗn đúng theo H bao gồm X, Y, Z bắt buộc vừa đúng 0,36 mol H2, thu được các thành phần hỗn hợp ancol T. đến T công dụng vừa đầy đủ với Na, thì cân nặng rắn thu được nặng trĩu hơn khối lượng ancol ban sơ là 5,28 gam. Ví như đốt cháy hết cũng lượng H trên thì nên đúng 0,34 mol O2, sau làm phản ứng hình thành 3,6 gam H2O. Biềt số mol X chiếm 50% tổng số mol các thành phần hỗn hợp và Y, Z bao gồm số nguyên tử cacbon tiếp tục nhau. Lượng kết tủa nhận được khi cho H tính năng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 là


X, Y là nhì hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp; Z là andehit; T là axit cacboxylic; X, Y, Z, T hồ hết mạch hở cùng T, Z đối chọi chức. Hiđro hóa hết tất cả hổn hợp H gồm X, Y, Z, T cấn đúng 0,95 mol H2 thu được 24,58 gam hỗn hợp N. Đốt chay không còn N đề nghị đúng 1,78 mol O2. Mặt khác, đến N tác dụng hết với mãng cầu (dư), sau bội nghịch ứng thu được 3,92 lít khí H2(đktc) với 23,1 gam muối. Nếu cho H tac dụng không còn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì được m gam kết tủa. Biết số mol T bởi 1/6 so mol các thành phần hỗn hợp H. Quý hiếm của m là
Xem thêm: Mẹ Sau Sinh Ăn Nhãn Được Không, Có Bị Táo Bón Và Mất Sữa Không

*