DUNG DỊCH X CHỨA CÁC ION CA2+ NA+ HCO3- VÀ CL- TRONG ĐÓ SỐ MOL CỦA ION CL- LÀ 0 1

     

Cho 1/2 dd X pư với dd NaOH (dư), nhận được 2 gam kết tủa.

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion ca2+ na+ hco3- và cl- trong đó số mol của ion cl- là 0 1

Cho 1/2 dd X sót lại pư cùng với dd Ca(OH)2 (dư), thu được 3 gam kết tủa

⇒ Khi chức năng với NaOH; Ca2+ kết tủa không còn với CO32- tạo ra và CO32- còn dư, khi chức năng với Ca(OH)2 thêm ion Ca2+ thì CO32- hình thành đã được kết tủa hết

TN1: n Ca2+ = nCaCO3 = 0,02 mol

⇒ Trong hỗn hợp X: nCa2+ = 0,02.2 = 0,04

TN2:

n HCO3- = n CO32- = n CaCO3 = 0,03 mol

⇒ Trong dung dịch X: nHCO3- = 0,03.2 =0,06

⇒ nNa+ = 0,1 + 0,06 – 0,04.2 = 0,08

Khi hâm sôi dung dịch X:

2HCO3- → CO32- + H2O + CO2

0,06 0,03 0,03 0,03

⇒ m = mCa2+ + mNa+ + mCl- + mCO32- = 8,79g


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào 100ml dung dịch NaHCO3 1M và Na2CO3 0,5M. Số gam kết tủa là:


A.19,700g


B.24,625g


C.29,550g


D.34,475g


Câu 2:


Khi trộn dung dịch chứa 0,0075mol NaHCO3 với 0,01mol Ba(OH)2 thì được m gam kết tủa. kiếm tìm m:


A.0,7375g


B.1,9700g


C.2,9550g


D. 1,4775g


Câu 3:


Cho 50 ml hỗn hợp HNO3 1M vào 100 ml dung dịch KOH độ đậm đặc x mol/l, sau phản nghịch ứng thu được hỗn hợp chỉ đựng một chất tan duy nhất. Quý hiếm của x là


A.0,5


B.0,3


C.0,8


D.l,0.


Câu 4:


Cho 10ml hỗn hợp X tất cả HCl 1M cùng H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M yêu cầu để trung hoà dung dịch X đã cho là:


A.10ml


B.15ml


C. 20ml


D.25ml


Câu 5:


Cho dung dịch NaOH dư vào 100ml hỗn hợp A bao gồm Ba(HCO3)2 0,5M với BaCl2 0,4M. Số gam kết tủa tạo nên là:


A.

Xem thêm: Các Số Tổng Đài Vietnam Mô Bai, Các Số Điện Thoại Tổng Đài Vietnam Mô Bai, Hỏi

9,850g


B.14,775g


C.17,730g


D.18,000g


Câu 6:


200ml hỗn hợp A có CuSO4 1M và Fe2(SO4)3 0,5M phản nghịch ứng với dung dịch NaOH dư. Kiếm tìm lượng kết tủa sau phản nghịch ứng :


D.41g


B.45g


C.40g


D.41g


Câu 7:


Cho m gam tất cả hổn hợp muối vào nước thu được dung dịch A chứa những ion: Na+,NH4+, CO32-, SO42-. Khi cho dung dịch A tính năng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, đun nóng thu được 0,34 gam khí cùng 4,3 gam kết tủa. phương diện khác, nếu cho dung dịch A chức năng với hỗn hợp H2SO4 loãng, dư thì chiếm được 0,224 lít khí (đktc). Quý hiếm của m là


A.4,52.


B.3,69.


C. 3,45.


D. 2,38.


Bình luận


comment
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại goodsmart.com.vn


*

liên kết
thông tin goodsmart.com.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


goodsmart.com.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


goodsmart.com.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Những Bài Nhạc Xuân Hay Nhất Xưa Và Nay, Top 19 Bài Hát Về Mùa Xuân Hay Nhất Mọi Thời Đại


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email chúng ta đăng ký để đưa lại mật khẩu
mang lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


goodsmart.com.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui mừng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
goodsmart.com.vn