Dung Dịch X Chứa Hỗn Hợp Gồm Na2Co3

     

Dung dịch X chứa hỗn hợp có Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ tuổi từ tự từng giọt cho đến hết 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, hiện ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là


+) nhỏ dại từ từ bỏ dd HCl vào X xảy ra các phản ứng:

$CO_3^2 - + H^ + xrightarrowHCO_3^ - $

$HCO_3^ - + H^ + xrightarrowCO_2 uparrow + H_2O$


 $n_CO_3^2 - = n_Na_2CO_3 = 1,5.0,1 = 0,15,mol;,n_HCO_3^ - = n_KHCO_3 = 0,1,mol;n_H^ + = n_HCl = 0,2.1 = 0,2,mol$

$CO_3^2 - ,,,, + ,,,,,H^ + xrightarrowHCO_3^ - $

0,15 → 0,15 → 0,15

$ o n_HCO_3^ - = 0,1 + 0,15 = 0,25,mol;,n_H^ + = 0,2 - 0,15 = 0,05,mol$

$HCO_3^ - + H^ + xrightarrowCO_2 uparrow + H_2O$

0,25 0,05 → 0,05

$Rightarrow V_CO_2 = 0,05.22,4 = 1,12,(l)$


*
*
*
*
*
*
*
*

Từ nhị muối X với Y tiến hành các làm phản ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H 2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối X, Y tương xứng là


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(I) mang đến dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa hỗn hợp gồm na2co3

(II) cho dung dịch Na2CO3 vào hỗn hợp Ca(OH)2.

(III) Điện phân dung dịch NaCl cùng với điện cực trơ, có màng ngăn.

(IV) mang đến Cu(OH)2 vào hỗn hợp NaNO3.

Xem thêm: Ngành Thiết Kế Thời Trang Thi Vào Khối Nào ? Cần Những Tố Chất Gì?

(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

(VI) đến dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

Xem thêm: In Ra Các Số Nguyên Tố Trong Mảng Pascal, Tính Tổng Số Nguyên Tố Trong Mảng

Các thí nghiệm hầu như điều chế được NaOH là:


Một cốc nước tất cả chứa những ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) với SO42- (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho tới khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn sót lại trong cốc


Hấp thụ trọn vẹn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l, chiếm được 15,76 gam kết tủa. Cực hiếm của a là


Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch bao gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, có mặt m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Hỗn vừa lòng X tất cả Na, Ba, Na2O cùng BaO. Hòa tan trọn vẹn 21,9 gam X vào nước, nhận được 1,12 lít khí H2 (đktc) cùng dung dịch Y, trong những số đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch tất cả K2CO3 0,2M với KOH x mol/lít, sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y công dụng với dung dịch BaCl2 (dư), chiếm được 11,82 gam kết tủa. Cực hiếm của x là


Dung dịch X đựng hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M với KHCO3 1M. Nhỏ tuổi từ từ từng giọt cho tới hết 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, xuất hiện V lít khí (ở đktc). Quý giá của V là


Cho các thành phần hỗn hợp K2CO3 với NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 chiếm được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm rảnh rỗi dung dịch HCl 0,5M vào trong bình đến khi không thể khí thoát ra thì không còn 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng đầy đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Cân nặng kết tủa X là


Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam tất cả hổn hợp X bao gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 200 ml hỗn hợp HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai sắt kẽm kim loại trong X là


Cho 7,1 gam lếu hợp có một sắt kẽm kim loại kiềm X và một sắt kẽm kim loại kiềm thổ Y công dụng hết với lượng dư hỗn hợp HCl loãng, chiếm được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là


X là kim loại thuộc phân nhóm bao gồm nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X với Zn tính năng với lượng dư dung dịch HCl, hiện ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, khi mang lại 1,9 gam X tính năng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra không đến 1,12 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại X là:


Hỗn thích hợp X bao gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm cùng một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được hỗn hợp Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 cùng HCl, trong các số ấy số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Th-nc dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo nên m gam hỗn hợp muối. Cực hiếm của m là


Cho 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml hỗn hợp NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X mang đến khi bước đầu có khí hiện ra thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là


Nung 12,95 gam muối bột M(HCO3)2 ở ánh nắng mặt trời cao đến trọng lượng không đổi, rồi cho toàn thể khí CO2 chiếm được vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy bao gồm 10 gam kết tủa. M là:


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.