Giúp Em Tiếp 5 Sao Luôn Ạ

     

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questionsDuring the Middle Ages, handwriting notices kept groups of nobles informed of important events A. During B. Handwriting C. Kept D. Informed of

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

During the Middle Ages, handwriting notices kept groups of nobles informed of important events

A.

Bạn đang xem: Giúp em tiếp 5 sao luôn ạ

During

B. handwriting

C. kept

D. informed ofMark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following sentences. During the Middle Ages, handwriting notices kept groups of nobles informed of important events. A. During B. Handwriting notices C. Kept D. Informed

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following sentences.

During the Middle Ages, handwriting notices kept groups of nobles informed of important events.

A. During

B. handwriting notices

C. kept

D. informed


*

Kiến thức: từ loạiGiải thích:Trước danh trường đoản cú (notices) cần dùng tính từ.handwritting (n): bản viết tayhandwritten (a): được viết bằng taySửa: handwritting notices => handwritten noticesTạm dịch: Ở thời kì trung đại, những thông báo viết tay giúp những nhóm người cao siêu biết được các thông tin quan liêu trọng.Chọn B

Kiến thức: Từ các loại

Giải thích:

Trước danh tự (notices) đề nghị dùng tính từ.

handwritting (n): bản viết tay

handwritten (a): được viết bằng tay

Sửa: handwritting notices => handwritten notices

Tạm dịch: Ở giai đoạn trung đại, những thông tin viết tay giúp các nhóm người cao thâm biết được những thông tin quan lại trọng.

Chọn B


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.Hardly he had graduated from Vietnam Naval Academy when he joined Vietnam Coast Guard. A. He had B. graduated from C. when D. joined

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Hardly he had graduated from Vietnam Naval Academy when he joined Vietnam Coast Guard.

A. he had

B. graduated from

C. when

D. joined


Đáp án A.Sửa thành Had he. Đây là cấu trúc đảo ngữ cùng với hardly … when:Hardly + had + S + P2 + when + clause: ngay trong lúc … thì …She had hardly sat down when the phone rang. → Hardly had she sat down when the phone rang: ngay khi cô ấy ngồi xuống thì điện thoại cảm ứng kêu.

Đáp án A.

Sửa thành Had he. Đây là cấu trúc đảo ngữ cùng với hardly … when:

Hardly + had + S + P2 + when + clause: ngay trong lúc … thì …

She had hardly sat down when the phone rang. → Hardly had she sat down when the phone rang: Ngay lúc cô ấy ngồi xuống thì điện thoại cảm ứng kêu.


* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ show the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Xem thêm: Hóa Học 8 Bài 5: Nguyên To Hóa Học Lớp 8 Của Một Số Nguyên Tố Hóa Học Thường Gặp

Paper was so expensive during the Middle Ages that it has khổng lồ be used sparingly.

A. So expensive

B. It has

C. Be used

D. Sparingly


chọn B thời hạn trong câu là the Middle Ages: trung cổ, nghĩa là quá khứ.=> Động trường đoản cú “have” phải chia dạng quá khứ solo chứ không phải hiện tại đơn.=> Đáp án B là phương án cần sửa, sửa lại thành had.

 

 

Chọn B thời gian trong câu là the Middle Ages: trung cổ, tức thị quá khứ.

=> Động từ “have” phải chia dạng thừa khứ 1-1 chứ không phải hiện trên đơn.

=> Đáp án B là phương án cần sửa, sửa lại thành had.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.The old & the new in transportation also contrast sharply in Middle East. A. The old & the new B. also contrast C. sharply D. Middle East

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The old and the new in transportation also contrast sharply in Middle East.

A. The old & the new

 

B. also contrast

 

C. sharply

D. Middle East


Đáp án DGiải thích: Đa số tên quốc gia, vùng khu vực không bắt buộc mạo trường đoản cú “the” đứng trước. Tuy nhiên, một trong những tên nước, tên địa điểm trên vậy giới cần phải có “the” phía trước.Sửa lỗi: Middle East => the Middle EastDịch nghĩa: dòng cũ cùng cái new trong giao thông vận tải cũng tương phản một cách khỏe mạnh tại vùng Trung Đông. A. The new & the old = chiếc cũ và chiếc mớiKhi tính từ bao gồm “the” làm việc phía trước thì nó được sử dụng như danh từ số nhiều. C. Also contrast (v) = cũng tương phảnChủ...

Đáp án D

Giải thích: Đa số thương hiệu quốc gia, vùng giáo khu không buộc phải mạo từ bỏ “the” đứng trước. Tuy nhiên, một vài tên nước, tên địa danh trên nuốm giới cần có “the” phía trước.

Sửa lỗi: Middle East => the Middle East

Dịch nghĩa: Cái cũ với cái mới trong giao thông vận tải cũng tương phản một cách mạnh khỏe tại vùng Trung Đông.

A. The new và the old = dòng cũ và loại mới

Khi tính từ bao gồm “the” làm việc phía trước thì nó được áp dụng như danh từ bỏ số nhiều.

C. Also contrast (v) = cũng tương phản

Chủ ngữ là danh từ số nhiều yêu cầu động từ bỏ cũng phân chia ở dạng số nhiều.

D. Sharply (adv) = một cách táo tợn mẽ


Đúng 0

Bình luận (0)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.The world is becoming more (A) industrialized và the number of animal (B) species that have becoming (C) extinct (D) have increased. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions A. Industrialized B. species C. extinct D. have
Đọc tiếp

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The world is becoming more (A) industrialized & the number of animal (B) species that have becoming (C) extinct (D) have increased. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the following questions

A.  industrialized

B. species

C. extinct

D. have


Xem bỏ ra tiết
Lớp 0Tiếng anh thí điểm
1
0
GửiHủy

Đáp án D

Giải thích: the number of + Động tự số không nhiều => has

Dịch nghĩa: nhân loại đang trở yêu cầu công nghiệp hóa và con số giống loài động vật những bé mà dần dần trở yêu cầu tuyệt chủng sẽ tăng


Đúng 0

Bình luận (0)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.It"s no good pretending; you"ve got to reality A. Get down to lớn B. Bargain for C. Come up against D. Face up to
Đọc tiếp

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

It"s no good pretending; you"ve got lớn reality

A. get down to

B. bargain for

C. come up against 

D. face up to


Xem chi tiết
Lớp 0Tiếng anh thí điểm
1
0
GửiHủy
Đáp án D“Không xuất sắc khi đưa vờ, bạn phải....................thực tế”A. Get down to: bắt tay vào vấn đề gì B. Bargain for: dự tính làm cái gi C. Come up against : đương đầu, gặp phải D. Face up to: đương đầu với câu hỏi gì Đáp án D – thích hợp cho trường thích hợp này 
Đọc tiếp

Đáp án D

“Không giỏi khi mang vờ, bạn phải....................thực tế”

A. Get down to: bắt tay vào câu hỏi gì

B. Bargain for: dự tính làm cái gi

C. Come up against : đương đầu, chạm chán phải

D. Face up to: đương đầu với việc gì

Đáp án D – tương thích cho trường đúng theo này 


Đúng 0

Bình luận (0)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

A.The keynote speaker 

B.complementary remarks

C.organisers

D.proceed


Xem bỏ ra tiết
Lớp 0Tiếng anh
1
0
GửiHủy
Kiến thức kiểm tra: tự vựngcomplementary (adj): ngã sung, bù trừcomplimentary (adj): khen ngợi, miễn phíTạm dịch: Người speeker chính bắt đầu bằng lời khen về người tổ chức hội thảo và liên tục bài phát biểu.Sửa: complementary remarks => complimentary remarksChọn B
Đọc tiếp

Kiến thức kiểm tra: tự vựng

complementary (adj): ngã sung, bù trừ

complimentary (adj): khen ngợi, miễn phí

Tạm dịch: Người diễn thuyết chính ban đầu bằng lời khen về người tổ chức triển khai hội thảo và liên tục bài phân phát biểu.

Sửa: complementary remarks => complimentary remarks

Chọn B


Đúng 0

Bình luận (0)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Xem thêm: Bỏ Ngoài Nướng Trong Ăn Ngoài Bỏ Trong Là Gì, Bỏ Ngoài Nướng Trong, Ăn Ngoài Bỏ Trong Là Cái Gì

A.What 

B. about

C.that was 

D.close-knit friendship


Xem bỏ ra tiết
Lớp 0Tiếng anh
1
0
GửiHủy
Kiến thức kiểm tra: Mệnh đề danh từWhat + S + V => mệnh đề danh từ đi đầu câu làm chủ ngữCông thức: What + S + V + V’What + S + V: nhà ngữV’: động từSửa: that was => wasTạm dịch: Điều tôi yêu độc nhất về cuốn sách chính là tình các bạn khăng khít của 3 bạn bạn.Chọn C
Đọc tiếp

Kiến thức kiểm tra: Mệnh đề danh từ bỏ

What + S + V => mệnh đề danh từ đứng đầu câu cai quản ngữ

Công thức: What + S + V + V’

What + S + V: công ty ngữ

V’: cồn từ

Sửa: that was => was

Tạm dịch: Điều tôi yêu độc nhất vô nhị về cuốn sách sẽ là tình các bạn khăng khít của 3 bạn bạn.

Chọn C


Đúng 0

Bình luận (0)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

A.My 

B.is

C.a

D.this weekend


Xem cụ thể
Lớp 0Tiếng anh
1
0
GửiHủy
Kiến thức kiểm tra: Sự đoàn kết giữa nhà ngữ và hễ từChủ ngữ: My classmates (n): những người bạn thuộc lớp => danh từ số nhiềuSửa: is => areTạm dịch: những người dân bạn cùng lớp của tôi dự định sẽ đi Vườn giang sơn Cúc Phương vào vào ngày cuối tuần này.Chọn B
Đọc tiếp

Kiến thức kiểm tra: Sự liên kết giữa công ty ngữ và rượu cồn từ

Chủ ngữ: My classmates (n): những người bạn thuộc lớp => danh từ bỏ số các

Sửa: is => are

Tạm dịch: những người dân bạn cùng lớp của tôi ý định sẽ đi Vườn non sông Cúc Phương vào cuối tuần này.

Chọn B


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)