Este Đa Chức Tác Dụng Với Naoh

     Bạn đang xem: Este đa chức tác dụng với naoh

*

A là (CH$_2$=CH-COO)3-C$_3$H$_5$ (glixerol tri acrylat)TRẮC NGHIỆM ESTE ĐA CHỨC Câu 1: Cho 21,8 gam hóa học hữu cơ X mạch hở chỉ chứa một một số loại nhóm chức chức năng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M nhận được 24,6 gam muối với 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư được trung hoà vừa hết bởi 0,5 lít hỗn hợp HCl 0,4M. Công thức cấu trúc của X làA. (HCOO)3C$_3$H$_5$. B. (CH$_3$COO)2C$_2$H$_4$. C. (CH$_3$COO)3C$_3$H$_5$. D. C$_3$H$_5$(COOCH$_3$)$_3$.Câu 2: Để thuỷ phân 0,01 mol este tạo do một ancol nhiều chức với một axit cacboxylic solo chức phải dùng 1,2 gam NaOH. Ngoài ra để thủy phân 6,35 gam este đó đề nghị 3 gam NaOH, sau làm phản ứng nhận được 7,05 gam muối. Công thức cấu tạo của este kia làA. (CH$_3$COO)3C$_3$H$_5$. B. (CH$_2$ = CHCOO)$_3$C$_3$H$_5$. C. (CH$_2$ = CHCOO)$_2$C$_2$H$_4$. D. (C$_3$H$_5$COO)$_3$C$_3$H$_5$.Câu 3: Để điều chế một este X, sử dụng làm thuốc chống muỗi gọi tắt là DEP người ta cho axit Y chức năng với một lượng dư ancol Z. ý muốn trung hoà dung dịch đựng 1,66 gam Y yêu cầu 100 ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Trong dung dịch ancol Z 94% (theo khối lượng) tỉ trọng số mol . Biết 100 B. C$_6$H$_5$COOC$_2$H$_5$. C. C$_6$H$_4$(COOC$_2$H$_5$)2. D. (C$_2$H$_5$COO)2C$_6$H$_4$.Câu 4: Đun nóng 0,1 mol X với lượng đủ dd NaOH nhận được 13,4g muối bột của axit hữu cơ nhiều chức B với 9,2g ancol đơn chức C. Cho ancol C bay hơi sinh hoạt 127$^0$C với 600 mmHg sẽ chỉ chiếm thể tích 8,32 lít.Công thức phân tử của hóa học X là: Câu 5: X là este của glixerol cùng axit cơ học Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi hấp thụ tất cả thành phầm cháy vào hỗn hợp Ca(OH)$_2$dư chiếm được 60g kết tủa. X tất cả công thức cấu tạo là:A.(HCOO)3C$_3$H$_5$ B. (CH$_3$COO)3C$_3$H$_5$ C. (C$_17$H$_33$COO)3C$_3$H$_5$ D. (C$_17$H$_33$COO)3C$_3$H$_5$Câu 6: X là este mạch hở vị axit no A cùng ancol no B tạo ra. Khi mang đến 0,2 mol X bội nghịch ứng với NaOH thu được 32,8 gam muối. Để đốt cháy 1 mol B phải dùng 2,5 mol O2. Công thức kết cấu của X là …A.(CH$_3$COO)2C$_2$H$_4$. B.(HCOO)2C$_2$H$_4$. C.(C$_2$H$_5$COO)2C$_2$H$_4$. D.(CH$_3$COO)3C$_3$H$_5$. Câu 7: khi thủy phân hoàn toàn 0,05 mol este tiêu tốn hết 5,6g KOH. Mặt khác, lúc thủy phân 5,475g este đó thì tiêu tốn hết 4,2g KOH và thu được 6,225g muối. Vậy CTCT este là:A. (COOC$_2$H$_5$)$_2$ B. (COOCH$_3$)$_2$ C. (COOCH$_2$CH$_2$CH$_3$)$_2$ D. Kết quả khácCâu 8: (ĐHA-2010) Thủy phân 0,2 mol một este E yêu cầu dùng trọn vẹn 100gam hỗn hợp NaOH 24 % nhận được một ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối của 2 axit cacboxylic đơn chức.

Xem thêm: Mẫu Trang Trí Báo Tường Trên Giấy A4 Đẹp, Đơn Giản Nhưng Sáng TạoXem thêm: Motor Điện 1 Pha Là Gì? Những Lưu Ý Khi Chọn Mô Tơ Điện 1 Pha

Hai axit kia là:A. HCOOH cùng CH$_3$COOH B. CH$_3$COOH và C$_2$H$_5$COOH C. C$_2$H$_5$COOH với C$_3$H$_7$COOH D. HCOOH cùng C$_2$H$_5$COOHCâu 9: Hợp hóa học hữu cơ X cất C, H, O mạch thẳng có phân tử khối là 146. X không tính năng với Na kim loại . Lấy 14,6g X chức năng với 100ml dd NaOH 2M thu được một muối và 1 ancol. CTCT của X làA. C$_2$H$_4$(COOCH$_3$)$_2$ B. (CH$_3$COO)$_2$C$_2$H$_4$.C. (C$_2$H$_5$COO)$_2$ D. A, B đúng.Câu 10: Đốt cháy a mol X là trieste của glixerol cùng với axit đơn chức mạch hở thu được b mol CO2 cùng c mol H2O, biết b - c = 4a. Hiđro hóa m gam X nên 6,72 lít H2 (đktc) chiếm được 39 gam một sản phẩm. Trường hợp đun m gam X cùng với dung dịch cất 0,7 mol NaOH mang lại phản ứng trả toàn, cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng thu được hóa học rắn khan có cân nặng làA. 57,2 gam B. 52,6 gam C. 61,48 gam D. 53,2 gamCâu 11: Este X được chế tạo ra thành trường đoản cú etylen glicol cùng hai axit cacboxylic đối chọi chức. Vào phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi mang lại m gam X chức năng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. Quý hiếm của m làA. 14,5. B. 17,5.C. 15,5. D. 16,5.Câu 12: đến 13,8 gam glixerol bội phản ứng cùng với axit hữu cơ đối chọi chức B, chỉ thu được chất hữu cơ E có trọng lượng bằng 1,18 lần cân nặng của glixerol ban đầu; hiệu suất phản ứng là 73,35%. Gồm bao nhiêu bí quyết cấu tạo cân xứng với E?A. 3 B. 5 C. 2 D. 4Câu 13: Xà chống hóa hoàn toàn 1 este X đa chức cùng với 100ml dung dịch KOH 1M sau bội nghịch ứng cô cạn dung dịch thu được 8,32 gam hóa học rắn cùng ancol đơn chức Y. Trường hợp đốt cháy hoàn toàn Y thu được 3,584 lit CO2 (đktc) và 4,32 gam H2O công thúc kết cấu của X làA.C$_2$H$_5$OOC-C$_2$H$_4$-COOC$_2$H$_5$ B.CH$_3$COOCH$_2$-CH$_2$-OOCCH$_3$ C.C$_2$H$_5$OOC-CH$_2$-COOC$_2$H$_5$D.CH$_3$OOC-C$_2$H$_4$-COOCH$_3$Câu 14:Cho 0,02 mol một este (X) phản bội ứng vừa không còn với 200 ml dung dịch NaOH 0,2M nhận được một muối cùng một ancol (Y), đều có số mol thông qua số mol este bội phản ứng. Khía cạnh khác, khi xà phòng hóa hoàn toàn 2,58 gam este đó bằng một lượng KOH vừa đủ, buộc phải dùng đôi mươi ml dung dịch KOH 1,5M và thu được 3,33 gam muối. Bí quyết ancol (Y) làA. C$_2$H$_5$OH B. C$_3$H$_6$(OH)$_2$ C. C$_2$H$_4$(OH)$_2$ D. C$_3$H$_5$(OH)$_3$Câu 15: E là este mạch ko nhánh chỉ cất C, H, O, không đựng nhóm chức như thế nào khác. Đun nóng một lượng E với 150 ml hỗn hợp NaOH 1M đến xong xuôi phản ứng. Để trung hoà hỗn hợp thu được nên 60ml dung dịch HCl 0,5M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà được 11,475 gam tất cả hổn hợp hai muối bột khan với 5,52 gam tất cả hổn hợp 2 ancol đối kháng chức. Công thức kết cấu của este làA. CH$_3$CH$_2$CH$_2$-OOC-CH$_2$CH$_2$COOCH$_3$ B. HCOOCH$_3$ với CH$_3$COOC$_2$H$_5$C. C$_2$H$_5$-COO-C$_2$H$_5$ D. CH$_3$-CH$_2$-OOC-CH$_2$COOCH$_3$