Fe + hno3 = fe(no3)3 + h2

     

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là phản nghịch ứng thoái hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ mở ra trong nội dung những bài học: cân bằng phản ứng lão hóa khử lớp 10, tính chất Hóa học tập của Al và tính chất hóa học HNO3…. Cũng giống như các dạng bài bác tập. Hy vọng hoàn toàn có thể giúp chúng ta viết và cân đối phương trình một biện pháp nhanh và đúng mực hơn.

Bạn đang xem: Fe + hno3 = fe(no3)3 + h2


2. Cách cân đối phương trình fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Xác định số oxi hóa của những nguyên tố ráng đổi

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+2O + H2O

Bạn đang xem: fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O


1x

1x

Fe0 → Fe3+ + 3e

N+5 + 3e → N+2

Vậy ta gồm phương trình: sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

3. Điều khiếu nại phản ứng Fe tác dụng với HNO3

HNO3 loãng dư

4. Cách thực hiện phản ứng mang lại Fe tính năng HNO3

Cho sắt (sắt) tính năng với hỗn hợp axit nitric HNO3

5. Hiện tượng kỳ lạ Hóa học

Kim nhiều loại tan dần tạo thành thành dung dịch muối muối hạt sắt(III) nitrat cùng khí không màu hóa nâu trong bầu không khí NO thoát ra.

6. Tính hóa chất cơ bản của sắt

a. Tính năng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với lưu lại huỳnh: sắt + S

*
FeS

Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng được với tương đối nhiều phi kim.

b. Công dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Không chức năng với H2SO4 quánh nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Chức năng với dung dịch muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

7. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1. mang lại 11,2 gam sắt tan trọn vẹn trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau làm phản ứng nhận được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít


Đáp án D: Số mol của sắt bằng: nFe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O => nNO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 2. Tính chất vật lý nào dưới đây là của sắt:

A. Sắt gồm màu quà nâu, nhẹ, có ánh kim, dẫn điện cùng dẫn nhiệt độ kém.

B. Fe có màu trắng bạc, nặng, bao gồm ánh kim, dẫn điện, dẫn sức nóng tốt

C. Fe có white color xám, nặng, có ánh kim, dẫn điện với dẫn sức nóng tốt

D. Sắt có white color xám, nhẹ, gồm ánh kim, dẫn điện và dẫn sức nóng tốt.


Đáp án C

Tính hóa học vật lý làm sao dưới đó là của sắt:

C. Fe có màu trắng xám, nặng, tất cả ánh kim, dẫn điện với dẫn nhiệt tốt


Câu 3. đến phương trình hóa học sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng thông số tối giản của phương trình sau:

A. 8

B. 9

C. 12

D. 16


Đáp án B: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 4. Thành phần bao gồm của quặng hemantit đỏ là:

A. FeCO3

B. Fe3O4

C. Fe2O3.nH2O

D. Fe2O3


Đáp án D

Dùng HNO3 có thể nhận hiểu rằng cả 4 chất.

Chất rắn chảy dần, gồm khí ko màu bay ra → MgCO3

MgCO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + CO2 ↑ + H2O

+ chất rắn chảy dần, thoát ra khí ko màu hóa nâu trong không khí, hỗn hợp thu làm nên màu vàng nâu → Fe3O4

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 (vàng nâu) + NO + 14H2O

2NO (không màu) + O2 → 2NO2 (nâu đỏ)

Chất rắn tan dần, sau phản ứng thu được dung dịch màu xanh

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 (xanh) + H2O

Chất rắn tan dần, sau bội phản ứng thu được dung dịch không màu

Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3(không màu) + 3H2O


Câu 9. trong các phản ứng sau, phản nghịch ứng như thế nào HNO3 không nhập vai trò chất oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)


Đáp án B: Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Câu 10. mang lại 16,8 gam bột fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, thu được khí NO duy nhất, lượng muối bột thu được cho vô dung dịch NaOH dư nhận được kết tủa. Nung lạnh kết tủa mà không tồn tại không khí chiếm được m gam chất rắn. Tính m?

A. 10,8 gam

B. 21,6 gam

C. 7,2 gam

D. 16,2 gam


Đáp án A

nFe = 0,3 mol , nHNO3 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Ban đầu: 0,3 0,4

Phản ứng 0,1 0,4 0,1 0,1

Kết thúc 0,2 0 0,1 0,1

→ 2Fe(NO3)3 + sắt dư → 3Fe(NO3)2

Bđ 0,1 0,2

Pư 0,1 0,05 0,15

Kt 0 0,15 0,15

Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO

0,15 0,15

→ trọng lượng FeO thu được: 0,15.72 = 10,8 gam


Câu 11. Sắt tính năng với H2O ở ánh sáng cao hom 570 °C thì tạo thành H2 và sản phẩm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.


Đáp án A

Câu 12. đến m gam bột fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M với H2SO4 0,25M. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 0,6m gam hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5, làm việc đktc). Quý hiếm của m cùng V thứu tự là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 cùng 2,24.

C. 17,8 cùng 4,48.

D. 17,8 và 2,24.

Xem thêm: Chỉ Có Làm Thì Mới Có Ăn


Đáp án D

nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol

nH2SO4 = 0,8.0,25 = 0,2 mol

Do sau phản ứng còn dư các thành phần hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại ⇒ fe còn dư, Cu2+ hết, muối hạt Fe2+

3Fe + 2NO3– + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,32 0,4

0,15 0,1 0,4 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

m – (0,15 + 0,16).56 + 0,16.64 = 0,6m

m = 17,8 gam


Câu 13. Dãy các chất và dung dịch nào dưới đây khi lấy dư hoàn toàn có thể oxi hoá fe thành sắt (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D: Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Câu 14: dung dịch FeSO4 không làm mất đi màu dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường xung quanh H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường xung quanh H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Hỗn hợp CuCl2


Đáp án D: dung dịch CuCl2

Câu 15. mang đến m gam bột fe vào 800 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam các thành phần hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5, làm việc đktc). Cực hiếm của m cùng V theo thứ tự là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 cùng 2,24.

C. 17,8 cùng 4,48.

D. 17,8 và 2,24.


Đáp án D

Do sau bội phản ứng thu được hỗn hợp bột KL cần Fe dư, bội phản ứng tạo muối Fe2+

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,16mol;

nNO3– = 2nCu(NO3)2 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

3Fe + 8H+ + 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (Ta thấy: 0,4/8 + hết, NO3– dư)

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> m KL sau = mFe dư + mCu => m – 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m => m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 16. Dãy những chất cùng dung dịch nào dưới đây khi rước dư rất có thể oxi hoá sắt thành Fe(III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

Câu 17. Có 4 kim loại để riêng biệt biệt: Ag, Al, Mg, Fe. Chỉ dùng hai thuốc thử hoàn toàn có thể phân biệt được từng chất

A. Dung dịch NaOH; phenolphtalein

B. Hỗn hợp NaOH, dung dịch HCl

C. Hỗn hợp HCl, giấy quỳ xanh

D. Hỗn hợp HCl, dung dịch AgNO3 


Đáp án B

Câu 18. Hòa chảy Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Tìm kiếm phát biểu sai

A. Dung dịch X làm mất đi màu dung dịch tím

B. Cho NaOH dư vào hỗn hợp X thu được kết tủa để lâu ngoại trừ không khí kết tủa có trọng lượng tăng lên.

C. Hỗn hợp X tính năng được cùng với Zn

D. Dung dịch X quan yếu hòa rã Cu


Đáp án D

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

A đúng: FeSO4 làm mất màu thuốc tím trong H2SO4 loãng

B. FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

C. FeSO4 + Zn → ZnSO4 + Fe

D sai: Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4


Câu 19. Cho sắt tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng chiếm được V lít khí H2 (đktc), hỗn hợp thu được cho cất cánh hơi được tinh thể FeSO4.7H2O có khối lượng là 27,8 gam. Thể tích khí H2 (đktc) được giải tỏa là

A. 4,48 lít.

B. 8,19 lít.

C. 2,24 lít.

D. 6,23 lít.


Đáp án C

Bảo toàn nhân tố Fe: nFe = nFeSO4.7H2O = 27,8/278 = 0,1 mol

=> nH2 = 0,1 mol => V = 0,1.22,4 =2,24 lít


Câu 20. cho 22,72 gam lếu hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 phản nghịch ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc) và dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X nhận được m gam muối bột khan. Tính m?

A. 49,09.

B. 38,72.

C. 77,44.

D. 34,36.


Đáp án C

nNO = 2,688/22,4 = 0,12 mol

Coi láo lếu hợp gồm Fe (x mol), O (y mol)

=> 56x + 16y = 22,72 (1)

Fe0 → Fe+3 + 3e

x → x → 3x

O0 + 2e → O-2

y → 2y

N+5 + 3e → N+2

0,36→ 0,12

Bảo toàn e => 3x = 2y + 0,36 (2)

(1),(2) => x = 0,32; y = 0,3

=> nFe(NO3)3 = nFe = 0,32mol

=> m = 0,32.242 = 77,44 gam


Câu 21. Nung lạnh 25,2 gam Fe không tính không khí sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Các thành phần hỗn hợp này phản ứng hết với dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư), thu được 8,4 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Tính m?

A. 15 gam

B. 30 gam

C. 25 gam

D. Trăng tròn gam


Đáp án B

Ta có, nFe = 0,05 mol và nSO2 = 0.375 mol

Quy hỗn các thành phần hỗn hợp X về 2 yếu tắc Fe với O

Quá trình nhường: Fe0 → Fe+3 + 3e

Quá trình dìm e: O0 + 2e → O-2

S+6 + 2e → S+4

Áp dụng định lý lẽ bảo toàn electron ta có:

1,35 = 2x + 0,75 → x = 0,3

Mặt khác ta có: nên: m = 25,2 + 0,3.16 = 30(gam).


……………………………………………

Mời những bạn tham khảo thêm một số phương trình làm phản ứng liên quan 

Gửi tới chúng ta phương trình sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn hoàn thành gửi tới các bạn. Mong muốn tài liệu giúp các bạn biết biện pháp viết và cân đối phương trình phản bội ứng, hiện tượng sau phản bội ứng khi mang lại Fe công dụng với HNO3 loãng dư.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Nhân Vật Huấn Cao, Trong Tác Phẩm Chữ Người Tử Tù

Các bạn có thể các em cùng đọc thêm một số tài liệu tương quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài bác tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập đồ gia dụng Lí 12 ,….