Fe + s trong điều kiện không có không khí

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

đun rét hh Fe và S (không gồm khí oxi) được hóa học rắn A. Phối hợp A bởi HCL dư thoát ra 6.72 lít khí ngơi nghỉ đktc, dd B và hóa học rắn E nặng nề 3.2g.cho khí thoát ra sống trên đi qua CuSO4 được 19.2g kết tủa đen.tính sắt kẽm kim loại Fe, S ban đầu


*

Fe+S(oversett^0 ightarrowFeS)(1)

-A tất cả FeS, fe dư với S dư

Fe+2HCl( ightarrow)FeCl2+H2(2)

FeS+2HCl( ightarrow)FeCl2+H2S(3)

-E là S dư( ightarrow)mS(dư)=3,2 gam( ightarrow)nS=0,1mol

(n_Feleft(dư ight)=n_H_2=dfrac6,7222,4=0,3mol)

H2S+CuSO4( ightarrow)CuS(downarrow)+H2SO4(4)

(n_H_2S=n_CuS=dfrac19,296=0,2mol)

-Theo PTHH(1,3):

(n_Feleft(pu ight)=n_Sleft(pu ight)=n_FeS=n_H_2S=0,2mol)

( ightarrow)Ban đầu có:

nFe=0,2+0,3=0,5mol( ightarrow)mFe=0,5.56=28gam

nS=0,2+0,1=0,3 mol( ightarrow)mS=0,3.32=9,6 gam


Đúng 1
bình luận (0)
*

Đun nóng các thành phần hỗn hợp sắt cùng lưu huỳnh ko có ko khí thu được chất rắn A. Hòa tan A bằng HCl bay ra 6,72 l khí D nghỉ ngơi đktc và cảm nhận dung dịch B cùng hóa học rắn E. Mang đến khí D đi qua dung dịch CuSO4 tách ra 19,2 g kết tủa đen.

Bạn đang xem: Fe + s trong điều kiện không có không khí

a) Viết phương trình.

b) Tính cân nặng sắt với lưu huỳnh ban sơ biết lượng E bởi 3,2 g.

Xem thêm: Hỗn Hợp X Gồm Ancol Metylic Ancol Etylic Và Glixerol, Hỏi Đáp 24/7


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi bỏ

Đun nóng hỗn hợp Fe và S có trọng lượng m (g) sau khi phản ứng kết thúc thu được hóa học rắn, hòa tan chất rắn vào HCl (dư) nhận được 4,47l khí. Dẫn toàn cục chất khí này vào dd Chì(ll)nitrat chiếm được 23,9g cùng thoát ra 1 chất khí. Xác minh m


Lớp 10 hóa học
1
0
giữ hộ Hủy

(H_2S + Pb(NO_3)_2 o PbS + 2HNO_3\n_H_2S = n_PbS = dfrac23,9239 = 0,1(mol)\Rightarrow n_H_2 = dfrac4,4822,4 - 0,1 = 0,1(mol)\Fe + 2HCl o FeCl_2 + H_2\FeS + 2HCl o FeCl_2 + H_2S\Fe + S xrightarrowt^o FeS\n_Fe = n_Fe + n_FeS = n_H_2 + n_H_2S = 0,2(mol)\n_S = n_FeS = n_H_2S = 0,1(mol)\Rightarrow m = 0,2.56 + 0,1.32 = 14,4(gam))


Đúng 1

bình luận (0)

Nung nóng 3,72g hỗn hợp bột những kim các loại Zn cùng Fe vào bột S dư. Hóa học rắn chiếm được sau bội phản ứng được hòa tan trọn vẹn bằng dung dịch H2SO4 loãng, phân biệt có 1,344 lít khí (đktc) thoát ra. Xác định trọng lượng mỗi kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu.


Lớp 10 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Đặt nZn = x mol; nFe = y mol.

Xem thêm: Số Điện Thoại 079 Là Mạng Gì, Đầu Số 070, 076, 077, 078, 079 Là Của Mạng Nào

*

Ta bao gồm hệ phương trình: 

*

Giải hệ phương trình bên trên ta được:

x = 0,04 mol, y = 0,02 mol.

mZn = 65 × 0,04 = 2,6g

mFe = 56 × 0,02 = 1,12g


Đúng 1

phản hồi (0)

dẫn khí H2 dư trải qua 40 gam tất cả hổn hợp A gồn Fe2O3 với CuO nung nóng mang lại phản ứng trọn vẹn thu được chất rắn B . Tổng hợp B vào hỗn hợp HCL dư thu được hỗn hợp D , thoát ra V lít khí H2 (ở đktc) và còn sót lại chất rắn E . Nung E trong không khí cho khối lược không thay đổi thấy trọng lượng chất rắn tăng 1,6 gam .viết phương trình phản ứng xẩy ra . Tính phần trăm khối lược các chất trong A cùng tính V


Lớp 8 hóa học
1
0
Gửi hủy

PTHH: (Fe_2O_3+3H_2underrightarrowt^o2Fe+3H_2O)

(CuO+H_2underrightarrowt^oCu+H_2O)

(Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2uparrow)

(2Cu+O_2underrightarrowt^o2CuO)

Ta có: (n_O_2=dfrac1,632=0,05left(mol ight))(Rightarrow n_Cu=n_CuO=0,1left(mol ight))

(Rightarrow\%m_CuO=dfrac0,1cdot8040cdot100\%=20\%)

(Rightarrow\%m_Fe_2O_3=80\%)


Đúng 2

bình luận (0)

Đun rét hh tất cả 16,8g Fe cùng 3,2g S trong bình bí mật không bao gồm không khí thu được hóa học rắn A. Phối hợp A trong 0,5 lít dd HCl nồng độ x (mol/lít) dư thu được hh khí B và dd C

a) Tính % thể tích các khí trong B

b) th-nc HCl dư buộc phải 100ml NaOH 2M. Tính CM của HCl đang dùng

(mk lm vt lại đầu bài