FE203 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

     

Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O được thpt Sóc Trăng soạn hướng dẫn viết và cân bằng phương trình một giải pháp nhanh và đúng mực nhất. Mời chúng ta tham khảo phương trình khi cho Fe2O3 tác dụng với dung dịch axit H2SO4.

Bạn đang xem: Fe203 + h2so4 đặc nóng


2. Điều kiện phản ứng Fe2O3 cùng dung dịch H2SO4

Nhiệt độ: sức nóng độ.

3. Cách thực hiện phản ứng Fe2O3 cùng dung dịch H2SO4

Cho Fe2O3 tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đun dịu trên ngọn lửa đèn cồn.

Bạn đang xem: Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O


4. Hiện nay tượng nhận thấy phản ứng 

Chất rắn màu đen của oxit fe III (Fe2O3) tan dần dần trong dung dịch.

5. đặc điểm hóa học của Fe2O3

Fe2O3 là 1 oxit của sắt, Fe2O3 là dạng thông dụng nhất của sắt oxit từ bỏ nhiên. Ngoài ra có thể lấy chất này từ đất sét màu đỏ.

Công thức phân tử: Fe2O3

Là chất rắn, nâu đỏ, ko tan vào nước.

Tính oxit bazơ

Fe2O3 tác dụng với dung dịch axit tạo thành dung dịch bazơ tạo thành dung dịch muối và nước.

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Tính oxi hóa

Fe2O3 là hóa học oxi hóa khi tác dụng với những chất khử to gan lớn mật ở nhiệt độ cao như: H2, CO, Al:

Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe

6. Bài bác tập vận dụng liên quan 

Câu 1: chất nào dưới đây khi bội nghịch ứng với dung dịch HNO3 quánh nóng sẽ không sinh ra khí?

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe(OH)2


Đáp án C

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3+ 3H2O

FeO + 4HNO3 sệt nóng → Fe(NO3)3+ NO2↑+ 2H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 quánh nóng → 9Fe(NO3)3+ NO2↑+ 14H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O


Câu 2. Hoà tan fe vào hỗn hợp AgNO3 dư, sau làm phản ứng dung dịch thu được cất chất làm sao sau đây?

A. Fe(NO3)2

B. Fe(NO3)3

C. Fe(NO2)2, Fe(NO3)3, AgNO3

D. Fe(NO3)3, AgNO3


Đáp án B

Phương trình hóa học:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag


Câu 3: biện pháp nào sau đây có thể dùng nhằm điều chế FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 sống 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong ko khí.

C. Nhiệt độ phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS trong oxi.


Đáp án A

Câu 4. Hỗn hợp A chứa 3 kim loại Fe, Ag với Cu sống dạng bột. Cho tất cả hổn hợp A vào hỗn hợp B chỉ đựng một hóa học tan và khuấy kỹ cho tới khi chấm dứt phản ứng thì thấy Fe và Cu tan không còn và còn lại lượng Ag đúng bởi lượng Ag vào A. Hỗn hợp B chứa chất làm sao sau đây?

A. AgNO3

B. FeSO4

C. Fe2(SO4)3

D. Cu(NO3)2


Đáp án C

Câu 5. Cho những chất Al, Fe, Cu, khí Cl2, hỗn hợp KOH, dung dịch HNO3 loãng. Chất chức năng được cùng với dung dịch đựng ion Fe2+ là

A. Al, dung dịch KOH.

B. Al, dung dịch KOH, khí Cl2.

C. Al, dung dịch HNO3, khí Cl2.

D. Al, dung dịch KOH, dung dịch HNO3, khí Cl2.


Đáp án D

Câu 6: dung dịch muối nào tiếp sau đây sẽ có phản ứng với dung dịch HCl lúc đun nóng?

A. FeBr2

B. FeSO4

C. Fe(NO3)2

D. Fe(NO3)3


Đáp án C

Câu 7: dung dịch loãng chứa tất cả hổn hợp 0,01 mol Fe(NO3)3 với 0,15 mol HCl có công dụng hòa tan buổi tối đa lượng fe là:

A. 0,28 gam

B. 1,68 gam

C. 4,20 gam

D. 3,64 gam


Đáp án D

Sau phản ứng lượng sắt hòa tan buổi tối đa Fe yêu cầu sau bội phản ứng muối hạt thu được là muối fe (III)

Phương trình bội phản ứng ion

3Fe + 8H+ 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,045 0,15 0,03

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

0,005 0,01 mol

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

0,015 ← (0,15 – 4.0,03)

nFe = 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065

=> mFe = 3,64


Câu 8.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Toner Bao Nhiều Lần 1 Ngày, Toner Là Gì

Đốt 5,6 gam fe trong V lít khí Cl2 (đktc), thu được các thành phần hỗn hợp X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 39,5 gam kết tủa. Quý hiếm của V là:

A. 3,36

B. 2,24

C. 2,80

D. 1,68


Đáp án B

Câu 9. đến dây fe quấn hình lò xo (đã được nung rét đỏ) vào lọ đựng khí clo. Hiện tượng xẩy ra là:

A. Fe cháy tạo ra thành khói trắng dày đặt phụ thuộc vào thành bình.

B. Không thấy hiện tượng kỳ lạ phản ứng

C. Fe cháy trí tuệ sáng tạo thành sương màu nâu đỏ

D. Fe cháy sáng chế thành khói màu đen


Đáp án C

Sắt cháy vào Clo chế tạo ra thành muối bột FeCl3 bao gồm màu nâu đỏ

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 (nâu đỏ)


Câu 10. phản nghịch ứng tạo nên muối sắt (III) sunfat là:

A. Sắt bội phản ứng cùng với H2SO4 đặc, nóng.

B. Sắt phản bội ứng với hỗn hợp H2SO4 loãng

C. Sắt bội nghịch ứng với hỗn hợp CuSO4

D. Sắt bội phản ứng với hỗn hợp Al2(SO4)3


Đáp án A

A. 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

B. Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

C. Sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu

D. Sắt + Al2(SO4)3 ko phản ứng


Câu 11. trong các loại quặng sắt, quặng chứa lượng chất % Fe lớn nhất là

A. Hematit đỏ

B. Hematit nâu

C. Manhetit

D. Xiđerit


Đáp án C

Câu 12. khi thêm dung dịch Na2CO3 vào hỗn hợp FeCl3 sẽ sở hữu được hiện tượng gì xảy ra?

A. Xuất hiện thêm kết tủa màu nâu đỏ vì xảy ra hiện tượng thủy phân

B. Dung dịch vẫn có màu nâu đỏ vì chúng không phản ứng với nhau

C. Mở ra kết tủa gray clolor đỏ mặt khác có hiện tượng kỳ lạ sủi bong bóng khí

D. Bao gồm kết tủa nâu đỏ chế tạo ra thành tiếp đến lại tan vì chưng tạo khí CO2


Đáp án C: mở ra kết tủa màu nâu đỏ mặt khác có hiện tượng sủi bọt khí:
2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓(đỏ nâu) + 3CO2↑ + 6NaCl

Câu 13. Khử 16 gam Fe2O3 bằng khí teo dư, thành phầm khí nhận được cho bước vào bình dung dịch Ca(OH)2 dư chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của a là

A. 10 gam

B. 20 gam

C. 30 gam

D. 40 gam


Đáp án C

nFe2O3 = 16/160 = 0,1 mol

Phương trình làm phản ứng hóa học

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 (1)

1 3mol

0,1 nCO2

nCO2 = 0,3 mol

Do Ca(OH)2 dư => phản nghịch ứng tạo thành thành kết tủa

Phương trình bội nghịch ứng hóa học

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (2)

1 1 mol

0,3 nCaCO3 =? mol

Ta tất cả xét số mol CO2 ở cả 2 phương trình ta có: nCO2 (2) = nCO2 (1) = 0,3 mol

=> nCaCO3 = 0,3 mol

=> m = mCaCO3 = nCaCO3 . MCaCO3 = 0,3 . 100 = 30g


Câu 14. Cho thanh nhàn dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch dung dịch FeCl3. Hiện tượng lạ quan tiếp giáp được là

A. Tất cả kết tủa nâu đỏ, không tan vào NH3 dư.

B. Bao gồm kết tủa keo dán giấy trắng, rồi tung trong NH3 dư.

C. Gồm kết tủa nâu đỏ, rồi tan trong NH3 dư.

D. Tất cả kết tủa keo dán trắng, ko tan vào NH3 dư.


Đáp án A

FeCl3 + 3NH3 +3H2O → Fe(OH)3 + 3NH4Cl

Fe(OH)3 là kết tủa red color nầu, không bị tan vào NH3


…………………….

Mời các bạn bài viết liên quan một số tư liệu liên quan 

Trên đây thpt Sóc Trăng đã đưa tới chúng ta bộ tài liệu rất có ích Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O. Để có công dụng cao rộng trong học tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin ra mắt tới chúng ta học sinh tài liệu siêng đề Toán 9, siêng đề thứ Lí 9, kim chỉ nan Sinh học tập 9, Giải bài tập chất hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Số Điện Thoại Chùa Hoằng Pháp, Khám Phá Điểm Du Lịch Tâm Linh Sài GònĐăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học tập 8 Phương trình phản nghịch ứng chất hóa học 8
*
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay gần đây


*

Bài tập mệnh đề quan hệ giới tính trong giờ đồng hồ Anh


8 phút trước
*

Bài tập trắc nghiệm Mệnh đề trạng ngữ trong giờ Anh


1 tiếng trước
*

Bài tập Đại từ phản bội thân trong giờ Anh


3 tiếng trước
*

Bài tập Danh tự đếm được với Danh từ không đếm được trong giờ Anh


4 giờ đồng hồ trước
*

Chuyên đề danh từ bỏ ghép trong giờ đồng hồ Anh


5 tiếng trước
*

Tổng phù hợp giới trường đoản cú đi cùng với tính từ thông dụng trong tiếng Anh


6 giờ trước
*

Bài tập về cấu tạo câu trong tiếng Anh


8 giờ đồng hồ trước
*

Tổng hợp kiến thức về đảo ngữ vào câu điều kiện


9 tiếng trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường buộc phải được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình chuẩn y này đến lần comment kế tiếp của tôi.


Bài viết nổi bật
Xem các nhất
Giới thiệu
Trường thpt Sóc Trăng - Trực thuộc Sở GDĐT tỉnh giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.153)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to top button
Close
Tìm kiếm cho:
Close
Kết quả search kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang cần sử dụng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang cần sử dụng trình chặn quảng cáo!