Fe3o4 tác dụng với h2so4 loãng

     

Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản nghịch ứng lão hóa khử, được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ lộ diện trong nội dung những bài học: cân đối phản ứng lão hóa khử chất hóa học 10, chất hóa học 12: bài xích 32 Hợp hóa học của sắt…. Cũng như các dạng bài bác tập.

Bạn đang xem: Fe3o4 tác dụng với h2so4 loãng

Hy vọng tài liệu này có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình một biện pháp nhanh và đúng đắn hơn.


2. Thăng bằng phản ứng Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

+8/3Fe3O4 + H2S+6O4 → +3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

Bạn sẽ xem: Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O


1 x

1 x

6Fe+8/3→ 6Fe+3 + 2e (quá trình oxi hóa)

S+6 + 2e → S+4 (Quá trình khử)

Phương trình hóa học: 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

4. Điều khiếu nại phản ứng Fe3O4 công dụng với hỗn hợp H2SO4

Không có

5. Cách tiến hành phản ứng đến Fe3O4 chức năng với dung dịch H2SO4

Cho Fe3O4 tính năng với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4

6. Hiện tượng lạ Hóa học

Khi đến Fe3O4 chức năng với dung dịch axit H2SO4 thành phầm sinh ra muối bột sắt (III) sunfat và bao gồm khí hương thơm hắc lưu huỳnh đioxit bay ra.

7. đặc thù của sắt từ oxit Fe3O4

Định nghĩa: Là các thành phần hỗn hợp của nhị oxit FeO, Fe2O3. Có tương đối nhiều trong quặng manhetit, tất cả từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

Tính chất vật lí

Là chất rắn, màu sắc đen, ko tan nội địa và tất cả từ tính.

Tính chất hóa học

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 chức năng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng tạo ra hỗn đúng theo muối fe (II) và sắt (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử khi tính năng với những chất bao gồm tính thoái hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là chất oxi hóa khi chức năng với các chất khử dũng mạnh ở nhiệt độ cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2

*
3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO

*
3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al

*
4Al2O3 + 9Fe

8. Bài bác tập áp dụng liên quan

Câu 1. Sắt tính năng với H2O sống nhiệt độ cao hơn 570oC thì tạo thành H2 và thành phầm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.


Đáp án A

Câu 2. dung dịch nào sau đây phản ứng với Fe sản xuất thành hợp hóa học Fe(II)?

A. H2SO4

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Dung dịch AgNO3 dư

D. Dung dịch HCl đặc


Đáp án D

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 2HCl quánh → FeCl2 + H2


Câu 3. mang lại 2,24 gam Fe công dụng với oxi, nhận được 3,04 gam hỗn hợp X tất cả 2 oxit. Để hoà tan hết X đề nghị thể tích dung dịch HCl 1M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.


Đáp án C

Áp dụng bảo toàn thành phần ta có:

nH = 2nO = 2.(3,04 – 2,24)/16 = 0,1 mol

Thể tích dung dịch HCl 1M là

V = 0,1.1000/2 = 50 ml


Câu 4. Dãy sắt kẽm kim loại nào dưới đây chức năng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Cu


Đáp án C

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2


Câu 5. đến phương trình phản ứng hóa học sau:

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

Tổng hệ số thăng bằng tối giản của phương trình trên là:

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20


Đáp án B

Câu 6. lúc đốt cháy hoàn toàn sắt trong ko khí thành phầm thu được chất rắn là?

A. Fe3O4.

B. Fe2O3.

C. FeO.

D. Tạo tất cả hổn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.


Đáp án A

Câu 7. vật liệu chính để cung ứng thép là:

A. Sắt truất phế liệu

B. Khí oxi

C. Gang

D. SiO2, CaCO3


Đáp án B

nH2(đktc) = 2,24:22,4 = 0,1 (mol)

Phương trình hóa học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ (1)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)

Theo Phương trình hóa học(1): nFe = nH2 = 0,1 (mol) → mFe = 0,1.56 = 5,6 (g)

→ mFe2O3 = mhh – mFe = đôi mươi – 5,6 =14,4 (g) → nFe2O3 = 14,4 : 160 = 0,09 (mol)

Theo Phương trình chất hóa học (1): nFeCl2 = nFe = 0,1 (mol)

Theo Phương trình hóa học (2): nFeCl3 = 2nFe2O3 = 2.0,1 = 0,2 (mol)

Dung dịch X nhận được chứa: FeCl2: 0,1 (mol) và FeCl3: 0,2 (mol)

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

Kết tủa nhận được Fe(OH)2 cùng Fe(OH)3

Nung 2 kết tủa này chiếm được Fe2O3

BTNT Fe: 2nFe2O3 = nFeCl2 + nFeCl3 → nFe2O3 = (0,1 + 0,2)/2 = 0,15 (mol)

→ mFe2O3 = 0,015.160 = 24 (g)


Câu 11. hòa tan hết m gam Fe bởi 400ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được dung dịch đựng 26,44 gam hóa học tan với khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24


Đáp án A

nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xảy ra, cân nặng chất tan giảm đi, mà theo đề bài, trọng lượng chất tan là 26,44 gam > 25,2 gam nên xẩy ra phản ứng hoà tan sắt dư

2Fe3+ + sắt → 3Fe2+ (2)

⇒ phản ứng (1) xẩy ra hoàn toàn,

⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam


Câu 12. Có những nguyên liệu:

(1). Quặng sắt.

Xem thêm: Tuyển Tập Các Bài Hát Chủ Đề Bản Thân Dành Cho Trẻ Mầm Non_ Chủ Đề Bản Thân

(2). Quặng Cromit.

(3). Quặng Boxit.

(4). Than cốc.

(5). Than đá.

(6). CaCO3.

(7). SiO2.

Những nguyên liệu dùng để làm luyện gang là:

A. (1), (3), (4), (5).

B. (1), (4), (7).

C. (1), (3), (5), (7).

D. (1), (4), (6), (7).


Đáp án D

Nguyên liệu dùng làm luyện ngang là quặng sắt tất cả chưa 30-95% oxi sắt, không chứa hoặc cất rất không nhiều S,P

Than cốc(không có trong trường đoản cú nhiên,phải điều chế từ than mỡ) bao gồm vai trò cung ứng nhiệt lúc cháy, tạo nên chất khử là co và chế tác thành gang

Chất tung CaCO3 ở ánh nắng mặt trời cao bị phân diệt thành CaO, sao đó hóa hợp với SiO2 là chất cạnh tranh nóng cháy có trong quặng sắt thành xỉ silicat dễ nóng chảy, có trọng lượng riêng rò rỉ nổi lên ở trên gang


Câu 13. Cho 8,4 gam bột sắt vào 100 ml dung dịch có AgNO3 2M cùng Cu(NO3)2 1M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Quý hiếm của m là

A. 24,8

B. 32

C. 21,6

D. 12,24


Đáp án A

nFe = 0,15 mol; nAgNO3 = 0,2mol; nCu(NO3)2 = 0,1 mol

Nhận xét: 2nFe > nAg => không xảy ra phản ứng Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+ => Fe tạo nên muối Fe2+

ne sắt cho về tối đa = 0,15.2 = 0,3 mol

ne Ag+ nhận buổi tối đa = 0,2 mol

ne Cu2+ nhận về tối đa = 0,1.2 = 0,2 mol

Ta thấy : 0,2 e sắt cho về tối đa Ag+ bội nghịch ứng hết, Cu2+ làm phản ứng 1 phần

=> ne Cu2+ nhận tạo Cu = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol => nCu = 0,05 mol

=> m = mAg + mCu = 0,2.108 + 0,05.64 = 24,8 gam


Câu 14. Hòa tan hoàn toàn a gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc vừa đầy đủ , bao gồm chứa 0,075 mol H2SO4, thu được b gam một muối hạt và có 168 ml khí SO2 (đktc độc nhất vô nhị thoát ra). Quý hiếm của b là

A. 8.

B. 9.

C. 16.

D. 12.


Đáp án B

Ta có: nSO2 = 0,0075 mol

=> nSO4(2-) = nH2SO4 – nSO2 = 0,0675 mol

Sau làm phản ứng muối bột thu được là:

Fe2(SO4)3 = x mol → 3x (mol) SO4(2-).

=> x = 0,0675/3 = 0,0225 mol => b = 9 gam


Câu 15. Cho m gam bột sắt vào dung dịch HNO3 đem dư, ta được lếu hợp có hai khí NO2 và NO có VX = 17,92 lít (đktc) và tỉ khối so với O2 bằng 2,625. Thành phần phần trăm theo thể tích của NO, NO2 và khối lượng m của fe đã sử dụng là

A. 25% cùng 75%; 2,24 gam.

B. 25% với 75%; 22,4 gam.

C. 35% cùng 65%; 22,4 gam.

D. 45% với 55%; 2,24 gam.


Đáp án B

Gọi số mol NO2 cùng NO lần lượt là a, b

Ta gồm hệ phương trình:

a + b = 0,8

46a + 30b = 0,8.(2,625.32)

=> a = 0,6 với b = 0,2

%VNO2 = 75% ;

%VNO = 25%

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,6 ← 0,6

N+5 + 3e → N+2 (NO)

0,6 ← 0,2

Fe0 → Fe+3 + 3e

0,1 ← 0,3

=> mFe = 0,4.56 = 22,4 gam


Câu 16. Hoà tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp X có Fe3O4 với FeS2 trong 63 gam HNO3, nhận được 1,568 lít NO2 (đktc). Dung dịch thu được cho công dụng vừa đầy đủ với 200 ml dung dịch KOH 2M, thanh lọc kết tủa mang nung đến trọng lượng không thay đổi thu được 9,76 gam chất rắn X. Nồng độ % của dung dịch HNO3 có mức giá trị là

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 44,2%.


Đáp án B

Chất rắn X là Fe2O3

=> nFe2O3 = 9,76/160 = 0,061 mol

Áp dụng định công cụ bảo toàn yếu tắc Fe

=> nFe(OH)3 = 2.nFe2O3 = 0,061.2 = 0,122 mol

Gọi số mol của Fe3O4, FeS2 lần lượt là x, y (mol)

Áp dụng định công cụ bảo toàn thành phần Fe

=> 3. NFe3O4 + nFeS2 = nFe(OH)3

=> 3x + y = 0,12 (I)

Áp dụng định phương pháp bảo toàn electron

=> nFe3O4 + 15 . NFeS2 = nNO2

=> x + 15y = 0,07 (II)

Từ (I) cùng (II) => x = 0,04; y = 0,002

Áp dụng định cơ chế bảo toàn nguyên tố Na

=> nKOH = nKNO3 + 2 . NK2SO4 (1)

nK2SO4 = 2 . NFeS2 = 0,002 . 2 = 0,004 mol (2)

=> nKNO3 = 0,04 – 0,004 . 2 = 0,392 (mol)

Áp dụng định hiện tượng bảo toàn nguyên tố N là:

nHNO3 = nKNO3 + nNO2 = 0,392 + 0,07 = 0,462 (mol)

=> C% HNO3 = (0,462 . 63) : 63 . 100% = 46,2%


…………………….

THPT Sóc Trăng vẫn gửi tới chúng ta phương trình hóa học Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn là bội nghịch ứng thoái hóa khử, đối phản bội ứng khi cho sắt trường đoản cú oxit tính năng với hỗn hợp axit H2SO4 đặc thành phầm thu được là muối hạt sắt (III) sunfat và hiện ra mùi hắc. Đây là một trong phương trình tương đối khó, vì vậy trong quá trình cân bằng chúng ta hết sức cẩn thận.

Chúc chúng ta học tập tốt.

Xem thêm: Samsung Là Hệ Điều Hành Gì, Các Hệ Điều Hành Điện Thoại Phổ Biến

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã reviews tới chúng ta học sinh Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Các bạn có thể các em cùng xem thêm một số tài liệu tương quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài bác tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập đồ gia dụng Lí 12 ,….