Fes2 + H2So4 → Fe2(So4)3 + So2 + H2O

     

Câu 359349: Cho làm phản ứng: FeS2 + H2SO4 quánh nóng→ Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Tỉ trọng số phân tử bị khử với số phân tử bị lão hóa là:

A.

Bạn đang xem: Fes2 + h2so4 → fe2(so4)3 + so2 + h2o

11 : 1

B. 15 : 2

C. 15 : 1

D. 11 : 2


Xác định số oxi hóa của các nguyên tố để tìm hóa học oxi hoá và chất khử.

Xem thêm: Tổng Đài Sửa Điện Thoại Bàn, Điện Thoại Cố Định Vnpt, Điện Thoại Bàn Vnpt Bị Hư Gọi Số Nào

Viết quy trình oxi hóa và quá trình khử, thăng bằng mỗi thừa trình.

Tìm hệ số tương thích cho chất oxi hóa và chất khử làm thế nào để cho tổng số electron cho bởi tổng số electron nhận.

Đặt hệ số của những chất thoái hóa và hóa học khử vào sơ trang bị phản ứng, từ đó tính ra hệ số các chất khác. Tự đó xác định được tỉ lệ số phân tử bị khử với số phân tử bị oxi hóa.

Xem thêm: Cách Tính Số Xe Phong Thủy, Tổng Hợp Biển Số Xe Đẹp Và Cách Tính Biển Số Xe


Giải đưa ra tiết:

Xác định số oxi hóa của những nguyên tố hóa học biến đổi trong bội phản ứng:

*

Vậy phương trình hóa học được thăng bằng là:

2FeS2 + 14H2SO4 quánh nóng→ Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O

Vậy số phân tử bị khử là 15, số phân tử bị lão hóa là 2. Tỉ trọng số phân tử bị khử với số phân tử bị oxi hóa là 15 : 2.

Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát