FEXOY + H2SO4 ĐẶC NÓNG

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Fexoy + h2so4 đặc nóng
Bạn đang xem: Fexoy + h2so4 đặc nóng

*

2 | xFe(+2y/x) -----> xFe(+3) +(3x-2y)e 3x-2y| S(+6)+2e->S(+4) =>2FexOy+(6x-2y)H2So4-> xFe2(SO4)3 + (3x-2y) SO2+ (6x-2y)H20

Cân bằng phương trình này hộ mk nha:

a.Bạn vẫn xem: Hòa tan hoàn toàn một oxit fexoy bởi h2so4 đặc, lạnh thu được 2,24 lít so2 nghỉ ngơi đktc, phần dung dịch chứa 120g một muối hạt sắt duy nhất

FexOy + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + S + H2O

b. FexOy + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2S + H2O

c. FexOy + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + NO2 + H2O

d. FexOy + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + NO + H2O

e.FexOy + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + N2O + H2O

FexOy + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + N2+ H2O

FexOy + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + NH4NO3 + H2O

b. 8 FexOy + (15x -2y) H2SO4 = 4xFe2(SO4)3 + (3x-2y) H2S +12x H2O

a. 6 FexOy + (12x-2y) H2SO4 =3x Fe2(SO4)3 + (3x-2y)S + (12x-2y) H2O

Fe2(SO4)3+SO2+H2OCu2O+HNO3---->Cu(NO3)2+NH4NO3+H2OFexOy+H2SO4---->Fe2(SO4)3+SO2+H2OFexOy+HNO3---->Fe(NO3)2+NO2+H2OFexOy+NO3---->Fe(NO3)3+NtOz+H2O">

Fe(OH)2+H2SO4 quánh nóng ----->Fe2(SO4)3+SO2+H2OCu2O+HNO3---->Cu(NO3)2+NH4NO3+H2OFexOy+H2SO4---->Fe2(SO4)3+SO2+H2OFexOy+HNO3---->Fe(NO3)2+NO2+H2OFexOy+NO3---->Fe(NO3)3+NtOz+H2O

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O4Cu2O + 18HNO3 ---> 8Cu(NO3)2 + NH4NO3 + 7H2O4FexOy + (12x-4y) H2SO4 ---> 2x Fe2(SO4)3 + (6x-4y) SO2 + (12x-4y) H2OFexOy + (4x-2y) HNO3 ---> x Fe(NO3)2 + (2x-2y) NO2 + (2x-y) H2O(5t-2z) FexOy + (18xt - 2yt - 6xz) HNO3---> (5tx-2zx) Fe(NO3)3 + (3x-2y) NtOz + (9xt-yt-3xz) H2O

Lập quá trình lập phương trình phản bội ứng lão hóa khử sau :

MnCl2+HCl -) MnCl2+Cl+H2O

Al+HNO3 -) Al(NO3)3+NH4NO3+H2O

Fe3O4+H2SO4 -) Fe2(SO4)3+S+H2O

Fe3O4+H2SO4 -) Fe(SO4)3+SO2+H2O

FexOy+HNO3 -) Fe(NO3)3+NO+H20

FexOy+H2SO4 -) Fe2(SO4)3+SO2+H2O

NH4NO3 -) N2O+H2O

NH4NO2 -) N2+H2O

Cl2+KOH -) KClO3+H2O

KMnO4+HCl -) KCl+MnCl2+Cl2+H2O

Mk làm cho ví dụ 3 ý đầu nhé mấy ý sau tương tự

MnO2+HCl( ightarrow)MnCl2+Cl2+H2O

Mn+4 +2e( ightarrow)Mn+2_____.1

2Cl- ( ightarrow)Cl2+2e________.1

( ightarrow)MnO2+4HCl( ightarrow)MnCl2+Cl2+2H2O

Al( ightarrow)Al+3 +3e ______.8

N+5 +8e( ightarrow)N-3______.3

( ightarrow)8Al+30HNO3( ightarrow)8Al(NO3)3+3NH4NO3+15H2O

6Fe+(frac83 ightarrow)6Fe+3 +2e ___________.3

S+6 +6e( ightarrow)S0 ________________ .1

( ightarrow)6Fe3O4+28H2SO4( ightarrow)9Fe2(SO4)3+S+28H2O

+Fe2(SO4)3+++SO2+++H2O+2,+M++HNO3+->+M(NO3)n+++NO2++H2O+3,+M+++HNO3+->+M(NO3)3++NO++H2O+4,+MO++H2SO4+->+M2(SO4)3+++SO2+++H2O">

cân bằng pthh sau:

1, FexOy + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

2, M +HNO3 -> M(NO3)n + NO2+ H2O

3, M + HNO3 -> M(NO3)3 +NO +H2O

4, MO +H2SO4 -> M2(SO4)3 + SO2 + H2O

mk chỉ ghi thông số thôi nha

2, 0 - 2n - 0 - n - n

3, 0 - 4 - 0 - 0 - 2

4, 2 - 4 - 0 - 0 - 4

câu 1 hình như đề bị sai tuyệt sao kia bn

Dùng phương thức cân bởi electron : a, FeSO4 + H2SO4 -> Fe2(SO4) + SO2↑ + H2O b, Fe3O4 + H2SO -> Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O Giupws mình với ạ, đề nghị gấp lắm ạ

Giải thích các bước giải:

FexOy+CO>Fe3O4+CO2

->3FexOy+(3y-4x)CO----to , xt (cóthể bao gồm )-->xFe3O4+(4y-3x)CO

+Cr2(SO4)3+++Fe2(SO4)3+++K2SO4+++H2O+2.+Fe3O4+++HNO3+->+Fe(NO3)3+++NO+++H2O+3.+Cr2O3+++KNO3+++KOH+->+K2CrO4+++KNO2+++H2O+4.+KMnO4+++KNO2+++H2SO4+->+MnSO4+++K2SO4+++KNO3...">

1. K2Cr2O7 + H2SO4 + FeSO4 -> Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

2. Fe3O4 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O

3. Cr2O3 + KNO3 + KOH -> K2CrO4 + KNO2 + H2O

4. KMnO4 + KNO2 + H2SO4 -> MnSO4 + K2SO4 + KNO3 + H2O

NaCrO2 + Br2 + NaOH -> Na2CrO4 + NaBr + H2O

6.

Xem thêm: Stt Tiếng Trung Về Tình Yêu ❤️️Những Câu Nói Tiếng Trung Hay Về Tình Yêu


Xem thêm: Bàn Ủi Hơi Nước Philips Gc5039 /30, Bàn Ủi Hơi Nước Philips Gc5039 Giá Tốt


Ca3(PO4)2 + C + SiO2 -> p + CaSiO3 + CO

7. KclO3 + NH3 -> KNO3 + KCl + H2O + Cl2

8. FeCl2 + H2O2 + HCl -> FeCl3 + H2O

9. KNO3 + FeS -> KNO2 + Fe2O3 + SO3

10. H2O2 + KMnO4 + H2SO4 -> O2 + K2SO4 + MnSO4+ H2O

11. FexOy + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

12. Fe3O4 + HNO 3 -> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

13. FeS2 + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

14. FeS2 + HNO 3 -> Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

15. FeS2 + HNO 3 -> Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

16. FeSO4 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO + H2O

Lớp 10 chất hóa học Ôn tập cuối học kì II 1 0 giữ hộ Hủy

https://m.phuongtrinhhoahoc.com/