Giá Trị Tuyệt Đối Trong C

     

Trong bài viết này chúng ta học cách sử dụng hàm abs() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để tính giá trị tuyệt đối của một số trong ngôn ngữ lập trình C và C++.

Bạn đang xem: Giá trị tuyệt đối trong c

*


*

Hàm abs() là một hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy để sử dụng nó các bạn cần import vào đã nhé: #include.

Cú pháp hàm abs() trong C / C++

Hàm abs() là hàm được sử dụng để tính giá trị tuyệt đối của một số. Nó nhận một số làm đối số, sau đó trả về giá trị tuyệt đối của số đó.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại


Trong đó x là một số được truyền vào để tính giá trị truyệt đối.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lập Nick Giải Toán Trên Mạng, Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Violympic

Ví dụ hàm abs() trong C / C++

Trong phần này minh sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm abs() để các bạn có thể so sánh kết quả giữa hai ví dụ nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 50, sau đó gọi hàm abs() để tính giá trị tuyệt đối cho x.

Xem thêm: Giải Bt Sgk Toán 9 Tập 1 - Giải Bài Tập Trang 6, 7 Sgk Toán 9 Tập 1


#include #include using namespace std;int main(){ //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 50 double x = 50, result; //sử dụng hàm abs() để tính giá trị tuyệt đối của số x result = abs(x); //hiển thị kết quả ra màn hình cout
Kết quả:

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành -5.7 để các bạn có thể so sánh kết quả với ví dụ 1 nhé.


#include #include using namespace std;int main(){ //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là -5.7 double x = -5.7, result; //sử dụng hàm abs() để tính giá trị tuyệt đối của số x result = abs(x); //hiển thị kết quả ra màn hình cout
Kết quả:

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm abs() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tập toán học, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để có thể nhớ nó nhé. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm thông dụng trong C / C++, hãy chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm


Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…


Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…


Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…


Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…


Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…