Giải vbt lịch sử 8

     
*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Vở bài tập Lịch sử lớp 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX | Giải VBT Lịch sử lớp 8


goodsmart.com.vn giới thiệu Giải vở bài tập Lịch sử lớp 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX trang 31, 32, 33, 34 chi tiết giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Lịch sử 8. Mời các bạn đón xem:

Vở bài tập Lịch sử lớp 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX


Bài tập 1 trang 31 Vở bài tập Lịch sử 8: Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

Bạn đang xem: Giải vbt lịch sử 8

Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX được phác họa như thế nào qua các thông tin dưới đây?

a) Mâu thuẫn giữ tư sản và vô sản ngày càng sâu sắc.

b) Phong trào công nhân đã chuyển dần sang đấu tranh tự phát.

c) Phong trào công nhân đã chuyển dần sang đấu tranh tự giác.


Bài tập 2 trang 31 Vở bài tập Lịch sử 8: Em hãy điền tiếp sự kiện lịch sử nổi bật trong phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX vào phần để trống dưới đây:

- Ở Đức:

- Ở Nga:

- Ở Mĩ:

- Ở Pháp:

- Ở Anh:


- Ở Đức:năm 1875, Đảng Xã hội dân chủ Đức ra đời.

- Ở Nga:năm 1883, Nhóm Giải phóng lao động Nga hình thành.

- Ở Mĩ:nhiều cuộc bãi công lớn nổ ra trong toàn quốc.

- Ở Pháp:

+ Năm 1879, Đảng công nhân Pháp được thành lập.

+ Năm 1893, công nhân giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội.

- Ở Anh:Nhiều cuộc bãi công lớn nổ ra. Đặc biệt là cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác ở Luân Đôn (năm 1889).


Bài tập 3 trang 31 Vở bài tập Lịch sử 8: Em hãy cho biết Quốc tế thứ hai được ra đời trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?

- Cuối thế kỉ XIX, phong trào công nhân quốc tế tiếp tục phát triển. Giới cầm quyền và giai cấp tư sản tìm mọi cách đàn áp.

- Hàng loạt các tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân ra đời.

=> Bối cảnh trên đòi hỏi thành lập một tổ chức quốc tế mới thay thế cho Quốc tế thứ nhất.


Bài tập 4 trang 32 Vở bài tập Lịch sử 8: Em hãy điền thêm thông tin vào chỗ chấm (....) trong các câu dưới đây sao cho đúng với nội dung bài học:

a) Đại hội thành lập quốc tế thứ hai gồm 395 đại biểu, đại diện cho hầu hết các phong trào công nhân châu Âu(có cả đại biểu Mĩ, Ác-hen-ti-na tham dự), được tiến hành vào ngày … , kỷ niệm … ngày nhân dân Pháp Phá ngục … (1789 - 1889).

b) Đại hội thông qua các nghị quyết quan trọng như sự cần thiết phải thành lập … của giai cấp vô sản ở mỗi nước, đấu tranh giành chính quyền, đòi ngày làm …

c) Nghị quyết quan trọng nhất của Đại hội là nghị quyết lấy ngày … hàng năm làm ngày … để biểu dương lực lượng.

d) Hội thành lập Quốc tế thứ hai có ý nghĩa …. Nó khôi phục tổ chức quốc tế của phong trào công nhân, tiếp tục sự nghiệp đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa Mác.


b) Đại hội thông qua các nghị quyết quan trọng như sự cần thiết phải thành lậpchính đảngcủa giai cấp vô sản ở mỗi nước, đấu tranh giành chính quyền, đòi ngày làm8 giờ.

c) Nghị quyết quan trọng nhất của Đại hội là nghị quyết lấy ngày1-5hàng năm làm ngàyđoàn kếtđể biểu dương lực lượng.

d) Hội thành lập Quốc tế thứ hai có ý nghĩato lớn. Nó khôi phục tổ chức quốc tế của phong trào công nhân, tiếp tục sự nghiệp đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa Mác.


Bài tập 5 trang 32 Vở bài tập Lịch sử 8: Quốc tế thứ hai đã trải qua mấy giai đoạn hoạt động? Đó là những giai đoạn nào?

Quốc tế thứ hai trải qua 2 giai đoạn hoạt động.

- Giai đoạn thứ nhất: 1889 - 1895.

- Giai đoạn thứ hai: 1895 - 1914.


Bài tập 6 trang 32 Vở bài tập Lịch sử 8: Em hãy nêu ngắn gọn về nguyên nhân tan rã của Quốc tế thứ hai.

Nguyên nhân tan rã của Quốc tế thứ hai:

- Diễn ra tình trạng mâu thuẫn và đấu tranh giữa hai khuynh hướng cách mạng và khuynh hướng cơ hội.

Xem thêm: Vì Sao Cánh Cửa Tủ Lạnh Bị Hở Và Cách Chỉnh Bản Lề Cửa Tủ Lạnh Bị Lệch Cửa

- Do thiếu nhất trí về đường lối, chia rẽ về tổ chức, các đảng trong Quốc tế thứ hai xa dần đường lối đấu tranh cách mạng, thỏa hiệp với giai cấp tư sản, không tích cực chống chiến tranh đế quốc,…


Bài tập 7 trang 32 Vở bài tập Lịch sử 8: Thành công của cách mạng Nga gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Lê-nin. Em hãy trình bày những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Lê-nin.

- Năm 1893, Lê-nin đến thủ đô Pê-téc-bua và lãnh đạo nhóm công nhân mácxít ở đây.

- Năm 1903, thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga với Cương lĩnh cách mạng.

=>Lê-nin và Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga dần trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào cách mạng ở Nga.


Bài tập 8 trang 33 Vở bài tập Lịch sử 8: Trình bày ngắn gọn nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự bùng nổ của Cách mạng Nga 1905 - 1907.

- Về mâu thuẫn xã hội:

- Kết quả của cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905):

- Tình hình chín muồi cho cuộc cách mạng:


- Về mâu thuẫn xã hội:

+ Mâu thuẫn giữa nhân dân với chế độ Nga hoàng gay gắt.

+ Giữa nông dân với địa chủ, giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.

- Kết quả của cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905):Thất bại, làm cho những mâu thuẫn trong xã hội Nga càng thêm sâu sắc.

- Tình hình chín muồi cho cuộc cách mạng:


Bài tập 9 trang 33 Vở bài tập Lịch sử 8: Cột I của bảng dưới đây ghi thời gian. Em hãy điền tiếp các dữ kiện lịch sử về Cách mạng Nga 1905 - 1907 vào cột II và cột III sao cho phù hợp.

Thời gian

I

Dữ kiện lịch sử

II

Kết quả

III

Cuối năm 1904

1905 - 1907

Ngày 9 - 1 - 1905

Tháng 5 - 1905

Tháng 6 - 1905

Tháng 12 - 1905


Thời gian

I

Dữ kiện lịch sử

II

Kết quả

III

Cuối năm 1904

Nhiều cuộc bãi công nổ ra với các khẩu hiệu “Đả đảo chuyên chế”, “Đả đảo chiến tranh”, “Ngày làm 8 giờ”.

Bị đàn áp và thất bại.

1905 - 1907

Cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên do giai cấp vô sản lãnh đạo.

Thất bại

Ngày 9 - 1 - 1905

14 vạn công nhân Pê-téc-bua cùng gia đình kéo đến trước Cung điện Mùa Đông để đưa bản yêu sách lên nhà vua.

Chính quyền Nga hoàng đàn áp dã man.

Tháng 5 - 1905

Nông dân nhiều vùng nổi dậy.

Phá hủy các dinh cơ, văn tự, khế ước,… của địa chủ phong kiến.

Tháng 6 - 1905

Thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin khởi nghĩa.

Kéo theo nhiều đơn vị hải quân, lục quân khác cũng nổi dậy.

Tháng 12 - 1905

Khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va.

Thất bại.


- Ý nghĩa đối với nước Nga:

+ Giáng một đòn chí tử vào nền thống trị của địa chủ và tư sản.

+ Thúc đẩy nhân dân đứng lên đấu tranh. Làm suy yếu chế độ Nga hoàng và là bước chuẩn bị cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sau này.

- Ý nghĩa đối với thế giới:

+ Thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.

Xem thêm: Điều Hoà Midea 18000 1 Chiều, Điều Hòa Midea 1 Chiều 18000Btu Msma3

+ Cỗ vũ phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản ở các nước đế quốc.


Từ khóa : Lịch sử 8 Giải vở bài tập Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX